«ЗЕМЕЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 2021» - семінар/вебінар, м.Київ 28 травня. Аналіз змін земельної реформи. Держгеокадастр - передача державних земель громадам. Просторове планування громад. Децентралізація. Механізм передачі СГ земель громадам. Готуємось до ринку землі. Оренда (Договори) та суборенда - реєстрація, плата.. Детальніше...


 

Звернення Асоціації "Земельна спілка України" до Прем'єр-міністра України з приводу реєстрації державних актів в територіальних органах земельних ресурсів

Прем’єр-міністру України

Азарову М.Я.

вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008

Асоціація «Земельна спілка України»

вул. Західна, 12, м. Київ, 03058

Вельмишановний Миколо Яновичу!

 

Гарантування прав громадян України на землю належить до числа найвідповідальніших завдань держави у сфері земельних відносин. В той же час, недосконала процедура державної реєстрації земельних ділянок на сьогодні є серйозною перешкодою на шляху реалізації громадянами своїх прав на землю.

Просимо Вас звернути увагу на те, що величезні черги у територіальних органах Держземагентства України та відверте обурення громадян, які бажають оформити державні акти на право власності на землю, з приводу якості та своєчасності державних адміністративних послуг щодо ведення Державного реєстру земель спричинені не лише системними проблемами у кадровому та ресурсному забезпеченні державних органів земельних ресурсів, а й, насамперед, недосконалістю окремих актів Кабінету Міністрів України, якими регулюються порядки ведення Поземельної книги і Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку, присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам, а також надання платних адміністративних послуг державними органами земельних ресурсів.

Необґрунтованою та недоцільною, на наше переконання, є обумовлена чинними порядками необхідність неодноразового відвідування громадянами територіальних органів Держземагентства України з метою подання різних документів та оплати послуг, які, натомість, можуть надаватися за принципом організаційної єдності, що дозволило б мінімізуувати витрати часу як громадян, так і державних службовців.

Слід пам’ятати про те, що кожна поїздка до територіального органу Держземагентства України для громадян України похилого віку, малозабезпечених громадян, інвалідів, стає болісним випробовуванням обмежених фізичних можливостей, потребує витрат часу та коштів для оплати проїзду. Працюючі громадяни змушені залишати робоче місце у робочий час для того, щоб встигнути відвідати органи земельних ресурсів у прийомні години. У сукупності ж із необхідністю тривалого очікування можливості одержати адміністративну послугу у чергах (часто протягом декількох днів або навіть тижнів), існуючі процедури ведення Державного реєстру земель подекуди стають жорстоким випробовуванням для громадян, а їх «проходження» підриває довіру громадян до держави, залишає в них вкрай негативні емоції від спілкування із державними органами, а подекуди навіть стає причиною погіршення стану здоров’я.

Зважаючи на вищевикладене, Асоціація «Земельна спілка України» просить Вас надати доручення відповідним центральним органам виконавчої влади невідкладно підготувати зміни до зазначених нижче постанов Кабінету Міністрів України з метою спрощення процедур, пов’язаних із веденням Державного реєстру земель, а саме:

 • постанови КМУ від 18.08.2010 № 749 «Про затвердження Тимчасового порядку присвоєння кадастрового номера земельній ділянці»;
 • постанови КМУ від 09.09.2009 № 1021 «Про затвердження порядків ведення Поземельної книги і Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі»;
 • постанови КМУ від 01.08.2011 № 835 «Деякі питання надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами платних адміністративних послуг».

Значною мірою оптимізувати процедури, пов’язані із веденням Державного реєстру земель, на наше переконання, можна, запровадивши такі зміни до зазначених актів Кабінету Міністрів України:

1. Скасувати плату (60 грн.) за адміністративну послугу щодо перевірки файлу обміну даними про результати робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу). Натомість, відповідну суму у 60 грн. (у разі необхідності її збереження) доцільно включити до плати за послугу «державна реєстрація земельної ділянки» (93 грн.), встановивши її на рівні 153 грн. Це дозволить спростити розрахунки для громадян, виключити необхідність неодноразового звернення до установ банків (і в т.ч. оплати їх послуг) та територіальних органів Держземагентства України, а також не вимагатиме їх особистої участі при поданні документації із землеустрою для визначення кадастрового номеру земельній ділянці. Відповідних змін потребує постанова КМУ від 01.08.2011 № 835.

2. Доцільно встановити, що для визначення кадастрового номера земельної ділянки має звертатися виконавець робіт із землеустрою, а не їх замовник, адже громадяни, які не є розробниками документації із землеустрою, фактично змушені самостійно забезпечувати подання документації до територіальних органів Держземагентства України, попри те, що вони переважно не розуміють змісту та не відповідають за якість документації, яку мають подавати. Відповідних змін потребують постанови КМУ від 18.08.2010 № 749 та від 09.09.2009 № 1021.

3. Доцільно мінімізувати участь суб’єктів господарювання у забезпеченні ведення державного реєстру земель. Зокрема, для цього слід скасувати технічно та юридично застарілий наказ Держкомзему України від 04.05.1999 № 43 «Про затвердження Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право приватної власності на землю, право колективної власності на землю, право власності на землю і право постійного користування землею, договорів на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди) та договорів оренди землі» (зареєстрований Мін'юстом України від 04.06.1999 № 354/3647), яким встановлено необхідність залучення до процесу роздрукування державних актів на право власності на земельну ділянку державного підприємства, що значно технологічно ускладнює процес заповнення державних актів та зумовлює необхідність витрачання бюджетних коштів на оплату його послуг. Відповідні правовідносини на сьогодні вичерпно врегульовуються наказом Держкомзему від 22.06.2009 № 325 «Про затвердження Інструкції про заповнення бланків державних актів на право власності на земельну ділянку і на право постійного користування земельною ділянкою» (зареєстрований Мін'юстом України від 06.08.2009 № 735/16751).

У разі запровадження пропонованих змін громадяни зможуть одержувати адміністративні послуги щодо ведення Державного реєстру земель у менш обтяжливий для них спосіб, зокрема:

 1. 1)громадянину необхідно буде звернутись до територіального органу Держземагентства лише один раз, адже до цього моменту виконавець робіт із землеустрою вже подасть документацію із землеустрою до територіального органу земельних ресурсів, а останній визначить кадастровий номер земельної ділянки;
 2. 2)визначений кадастровий номер земельної ділянки можна буде використати при прийнятті рішень органами влади та місцевого самоврядування щодо передачі земельних ділянок у власність;
 3. 3)при зверненні громадянина до територіального органу Держземагентства йому має бути виписаний єдиний рахунок на адміністративні послуги з державної реєстрації земельної ділянки та державного акта на право власності на неї (включно із 60 грн., які сплачувалися за перевірку файлу обміну даними про результати робіт із землеустрою в електронному вигляді);
 1. 4)послуга із державної реєстрації земельної ділянки та державного акта на право власності на неї зможе бути без затримок надана протягом встановлених законодавствомднів, оскільки інформація про земельну ділянку ще до звернення громадянина вже бути прийнята до автоматизованої системи Державного земельного кадастру, а функції територіального органу Держземагентства України фактично зведуться лише до роздрукування поземельної книги, забезпечення заповнення бланку державного акту на право приватної власності на землю (силами самого територіального органу Держземагентства України) та роздрукування аркуша книги записів про державну реєстрацію державних актів.

Враховуючи, що основними споживачами адміністративних послуг з ведення Державного реєстру земель є сільські жителі, рівень доходів яких є вкрай низьким, ми також просимо Вас надати доручення щодо перегляду Розмірів плати за надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами платних адміністративних послуг, що затверджені постановою КМУ від 01.08.2011 № 835, адже розмір плати за більшість послуг є явно завищеним та необґрунтованим.

Наприклад, важко зрозуміти, чому така послуга як «видача витягу з документації із землеустрою про вартість сільськогосподарських угідь» коштує 288 грн. Хіба собівартість ознайомлення із проектом землеустрою з архіву територіального органу Держземагентства України та роздрукування довідки, що складається із одного абзацу тексту, має таку величезну собівартість? Чому загальна вартість послуг з реєстрації земельної ділянки потребує витрат у розмірі чверті середньої пенсії (без затрат на розробку документації із землеустрою)? Очевидно, існує нагальна потреба у приведенні постанови КМУ від 01.08.2011 № 835 у відповідність до Методики визначення собівартості платних адміністративних послуг, що затверджена постановою КМУ від 27.01.2010 № 66.

Ми просимо Вас надати доручення, що випливають із цього звернення, відповідним центральним органами виконавчої влади та взяти їх виконання під особистий контроль Прем’єр-міністра України. Ми переконані, що реалізація вищенаведених пропозицій дозволить кардинально покращити взаємодію громадян із державою у питаннях реєстрації та оформлення прав на земельні ділянки.

Просимо поінформувати Асоціацію «Земельна спілка України» про результати розгляду цього звернення.

 

 

З повагою,

Президент Асоціації

«Земельна спілка України»                                                                       А.Г. Кошиль

Про "Земельну спілку України"

 

 

Асоціація "Земельна Спілка України" (ЗСУ) була заснована в 2004 році групою землевпорядних організацій. Асоціація є недержавною неприбутковою організацією.
 

Клієнти та партнери

 • Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин ВР
 • Міністерство аграрної політики та продовольства
 • Держгеокадастр
 • Міністерство юстиції України
 • Державна реєстраційна служба України
 • Національний Університет біоресурсів і природокористування України
 • Проект USAID АгроІнвест
 • Проект USAID Правова країна
 • United Nations Development Programme (UNDP)
 • Food and Agriculture Organization (FAO)
 • BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH
 • Асоціація фермерів та приватних землевласників України
 • Український союз промисловців та підприємців
 • Українська національна іпотечна асоціація
 • Асоціація адвокатів України
 • Український клуб аграрного бізнесу

Змі про нас

Земельна реформа 2021 – дорожня карта запуску ринку землі

Детальніше...

Війна за ринок землі – законопроєкт №2194...

Детальніше...

Зміна підходу до розрахунку нормативної грошової оцінки землі – що зміниться для аграріїв та власників паїв?

Кабінет Міністрів України пропонує затвердити нову уніфіковану методику нормативної грошової оцінки (НГО) земельних ділянок. Відповідний проєкт постанови уряду розміщено на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. AgroPolit.com дізнався думку авторів постанови, землевпорядників та фахівців із земельних питань про причини та наслідки нововведень.

Детальніше...

Голова Держгеокадастру пояснив, що буде з орендою паїв після земельної реформи

Детальніше...

Земля громадам від Президента: де її шукати?

Детальніше...

Роман Лещенко – про передачу державних земель народу, інвентаризацію, корупцію, детінізацію, безоплатну приватизацію

Детальніше...

Держгеокадастр за 2 місяці скоротить 60% працівників

Держгекокадастр за 2 місяці скоротить 60% працівників. Про це під час Всеукраїнського земельного форуму заявив керівник Держгеокадастру Роман Лещенко. 
Детальніше...

Бюджет України-2021: завдання вижити – пошук ресурсів для покриття дефіциту

Детальніше...

Суд заарештував земельні ділянки Андрія Вавриша - "Наші Гроші"

Детальніше...

Що не так із новим податком на землю

Детальніше...

Послуги

Увага!

Земельна спілка України

- не надає безкоштовних консультацій

- не допомагає безкоштовно отримати і оформити землю

- не займається оформленням окремих ділянок площею менше 2,1 га або паїв

- не працює у вихідні і святкові дні

 

Для замовлення послуг звертайтеся за телефонами:

38 098 508 80 00

Наша електронна пошта

office@zsu.org.ua

 

 

Асоціація «Земельна спілка України» надає послуги на території всієї України через мережу з більш ніж 40 представництв і партнерських організацій:

 

Усні консультації

 

Письмові консультації

 

Земельні спори (в тому числі межові). Їх вирішення в суді

 

Оскарження упереджених висновків державних органів щодо документації із землеустрою та оцінки земель

 

Первинна громадська науково-технічна експертиза документації із землеустрою та оцінки земель

 

Безпілотні технології в сільському господарстві

 

Безпілотні технології в промисловості

 

Проект відведення земельної ділянки. Технічна документація із землеустрою

 

Купівля-продаж землі

 

Оптимізація плати за землю

 

Аудит земельної ділянки

 

Підготовка договорів і кошторисів щодо землевпорядних послуг

 

Інвентаризація земель

 

Топозйомка 1:500, 1:2000

 

Представництво інтересів

 

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки

 

Винесення в натуру меж земельної ділянки

 

Зміна цільового призначення (переведення земель)

 

Оформлення договорів оренди землі та їх подовження

 

Переоформлення земельної ділянки на нового власника

 

Брокерські послуги

 

Законотворча діяльність та лобіювання інтересів

 

Консолідація земель сільськогосподарського призначення (формування єдиних масивів)

 

Розділ і об'єднання земельних ділянок

 

Розробка еколого-економічного обґрунтування

 

Експертна грошова оцінка земельної ділянки

 

Комерційні послуги для фермерів

 

Супровід угод, пов'язаних із землею

 

Чому клієнти обирають Земельну спілку України?

 

З послугами для агробізнесу Ви можете ознайомитися на наших сайтах (http://zem.com.ua/ та http://koshyl.wix.com/land-for-garden)

 

Послуги для компаній

 

 

 

 

 

Послуги для громадян

 

 

Продати земельну ділянку
 
 
Послуги для бізнесу
 
 
Послуги для фізосіб
 
Консультації
 

Комерційні послуги та консультації т044-384-08-66044-384-08-68

© 2004-2021 Асоціація «Земельна спілка України». Усі права захищено.

Цей веб-сайт є власністю Асоціації «Земельна спілка України ». Авторські права на всі матеріали, представлені на цьому сайті, належать Асоціації «Земельна спілка України» або безпосередньому авторові цих матеріалів, якщо в тексті не вказується інше. Будь-яке копіювання, у тому числі окремих частин текстів чи зображень, публікування і републікування, передрук чи будь-яке інше поширення матеріалів, що містяться на цьому сайті, в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося, дозволено при умові обов'язкового вказання активного гіперпосилання на цей сайт.