До уваги членів Асоціації «Земельна спілка України», суб’єктів господарювання, що виконують роботи із землеустрою!

У зв’язку із набранням чинності 3 грудня 2012 року Законом України від 02.10.2012 № 5394-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою та землеоціночних робіт» в Україні істотно змінюються підходи до регулювання професійної діяльності у сфері землеустрою. На жаль, поставленні Президентом України у Національному плані дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» завдання щодо скасування ліцензування господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою та землеоціночних робіт та запровадження сертифікації спеціалістів, які виконують такі роботи, допоки реалізуються у спосіб, що має мало спільного із дерегуляцією.

 

На думку експертів Асоціації «Земельна спілка України», згаданий законодавчий акт істотно ускладнить, а в деяких випадках навіть унеможливить проведення в Україні проведення робіт із землеустрою та оцінки земель, обмежить економічну конкуренцію, стане причиною обмеження права на працю значної кількості професіоналів, що працюють на ринку землевпорядних робіт. Постраждають від прийнятого Закону України від 02.10.2012 № 5394-VI, перш за все, громадяни, які не зможуть своєчасно одержати замовлену документацію із землеустрою. Значні ускладнення у 2012 році виникнуть із виконанням робіт із землеустрою, нормативної грошової оцінки земель, топографо-геодезичних та картографічних робіт, що виконуються за кошти державного та місцевих бюджетів. Істотне занепокоєння викликає спроможність перейти на нову систему регулювання землеустрою для державних землевпорядних та топографо-геодезичних підприємств.

 В той же час, попри недосконалість прийнятого Закону України від 02.10.2012 № 5394-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою та землеоціночних робіт», він набирає чинності вже з 3 грудня 2012 року, а тому виконавці робіт із землеустрою мають бути готовими до виконання норм цього законодавчого акту.

У зв’язку із вищезазначеним, відповідно до рішення Громадської ради при Держземагентстві України від 23 листопада 2012 року, у Держземагентстві України 26 листопада 2012 року відбулась робоча нарада представників ради (П.Ф. Жолкевський, А.Г. Мартин, Р.А. Михайліч) та керівництва Департаменту державної експертизи та ліцензування (К.В. Царик, С.А. Диптан). На нараді були обговоренні проблемні питання застосування норм Закону України від 02.10.2012 № 5394-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою та землеоціночних робіт», в тому числі викладені у листі Асоціації «Земельна спілка України» від 19 листопада 2012 року № 1-19/11/12.

За результатами проведеної наради Асоціація «Земельна спілка України» інформує про наступне:

1. Суб’єкти господарювання, що виконують роботи із землеустрою на підставі отриманих ліцензій, не матимуть права виконувати такі роботи починаючи з 3 грудня 2012 року, у разі якщо у їх складі не буде сертифікованого інженера-землевпорядника, включеного до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників. До 1 січня 2015 року зазначені суб’єкти можуть мати у своєму складі одного сертифікованого інженера-землевпорядника. Юридичні особи, які за станом на 3 грудня 2012 року не матимуть ліцензії на проведення робіт із землеустрою, повинні мати у своєму складі не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників.

2. Суб’єкти господарювання, що виконують топографо-геодезичні та картографічні роботи (наукова, виробнича і управлінська діяльність, спрямована на визначення параметрів фігури, гравітаційного поля Землі, координат точок земної поверхні та їх змін у часі, створення і використання державної геодезичної і гравіметричної мереж України, мережі постійно діючих станцій супутникового спостереження, топографічних, тематичних карт (планів), створення та оновлення картографічної основи для державних кадастрів, банків (баз) геопросторових даних та геоінформаційних систем), не матимуть права виконувати такі роботи починаючи з 3 грудня 2012 року, у разі якщо у їх складі не буде сертифікованого інженера-геодезиста, включеного до Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів, або сертифікованого інженера-землевпорядника.

3. Починаючи з 3 грудня 2012 року, документація із землеустрою та технічна документація з оцінки земель, яка підписана особою, що не має кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника є недійсною.

4. Передбачається, що складання кваліфікаційного іспиту та підвищення кваліфікації інженерів-землевпорядників буде здійснюватися, в тому числі, на базі навчальних закладів, які у даний час мають угоди із Держземагентством України. Наразі такими навчальними закладами є: Національний університет біоресурсів і природокористування України (Навчально-науковий інститут земельних ресурсів та правознавства, м. Київ, вул. Васильківська, 17, корп. № 6, тел. (044) 258-11-54, (044) 259-97-31); Чернігівський державний інститут економіки і управління (Центр післядипломної освіти, м. Чернігів, вул. Бєлова, 4, тел. (0462) 67-11-43, (0462) 67-11-42); Національний авіаційний університет (Інститут післядипломного навчання, м. Київ, пр. Космонавта Комарова, 1, тел. (044) 406-78-06); Київський національний університет будівництва і архітектури (Відділ ліцензування, акредитації, перепідготовки та підвищення кваліфікації, м. Київ, пр. Повітрофлотський, 31, тел. (044) 245-42-21); Державний заклад «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління»[1] (м. Київ, вул. Урицького, 35, корп. 2, тел. (044) 248-45-05); Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва (Інститут післядипломної освіти ХНАУ, Харківська область Харківський район п/в “Комуніст–1”, тел. (0572) 99-71-30).

Учасники наради не змогли дійти спільної думки щодо можливості призначення, відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт, що затверджені наказом Держкомзему від 05.08.2009 № 423, у складі суб’єкта господарювання, що має ліцензію на проведення робіт із землеустрою, двох і більше осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства при виконанні робіт, що ліцензуються.

На думку Асоціації «Земельна спілка України», можливість призначення суб’єктом господарювання декількох осіб відповідальними за дотримання вимог законодавства при виконанні робіт, що ліцензуються, за умови, що ці особи відповідають вимогам, встановленим пунктом 2.1.2 Ліцензійних умов, не може обмежуватися. Це підтверджується абзацом четвертим пункту 2.1.2 Ліцензійних умов, який оперує множинним поняттям «Відповідальні за дотримання вимог...». Крім того, пунктом 1.12 Ліцензійних умов передбачено, що філії, відокремлені підрозділи ліцензіата, можуть провадити господарську діяльність на підставі отриманої ним ліцензії, а перевірка усього обсягу землевпорядних робіт, які виконуються підприємством з великою кількістю філій або відокремлених підрозділів однією особою (наприклад, у ДП «Центр державного земельного кадастру») є фізично та технічно неможливим і вимагає призначення значної кількості осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства при виконанні робіт, що ліцензуються. Представники Держземагентства України вважають такий підхід дискусійним.

Наразі Держземагентством України ведеться робота з розроблення: порядків роботи Кваліфікаційної комісії, видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста; вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців робіт із землеустрою; форм кваліфікаційних свідоцтв; порядку визнання статусу саморегулівної організації у сфері землеустрою; порядків ведення Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників та Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів.

Відповідно до вимог пункту 4 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 02.10.2012 № 5394-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою та землеоціночних робіт» Держземагентство України вживає заходів щодо формування Кваліфікаційної комісії у строк до 30 листопада 2012 року.

Представниками Громадської ради під час наради було відмічено важливість формування персонального складу Кваліфікаційної комісії із виключно із числа осіб, що мають базову землевпорядну або геодезичну освіту, високу кваліфікацію та власний досвід розробки документації із землеустрою. На думку представників Держземагентства України такий підхід є дискусійним і до складу комісії доцільно включати, зокрема, юристів.

На думку Асоціації «Земельна спілка України», неприпустимою слід вважати ситуацію, при якій рівень кваліфікації інженерів-землевпорядників або геодезистів будуть оцінювати фахівці інших спеціальностей, які не мають відповідної фахової освіти та інженерних знань. Залучення до складу Кваліфікаційної комісії осіб, які не матимуть достатнього рівня професійної підготовки та знань для того, щоб самостійно вичерпно відповідати на усі запитання, що ставитимуться екзаменованим, свідчитиме про низьку кваліфікацію таких осіб та безпідставність їх включення до складу Кваліфікаційної комісії.

Невирішеним залишається питання матеріально-технічного забезпечення діяльності Кваліфікаційної комісії, яке Законом України від 02.10.2012 № 5394-VI покладене на Держземагентство України.

За результатами наради, члени Громадської ради та керівництво Департаменту державної експертизи та ліцензування Держземагентства України домовились продовжувати співпрацю у питаннях визначення способів реалізації Закону України від 02.10.2012 № 5394-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою та землеоціночних робіт».

Зважаючи на вищевикладене, Асоціація «Земельна спілка України» рекомендує інженерам-землевпорядникам, які працюють у складі суб’єктів господарювання, що мають ліцензію на проведення робіт із землеустрою та призначені відповідальними за дотримання вимог законодавства при виконанні робіт, що ліцензуються, подати у Держземагентство України до 3 грудня 2012 року для безоплатного одержання кваліфікаційного сертифікату інженера-землевпорядника без складання кваліфікаційного іспиту: заяву, копію документа (документів) про вищу освіту та копію трудової книжки.

Варто відзначити, що Закону України від 02.10.2012 № 5394-VI може передбачати єдину підставу для відмови у видачі кваліфікаційного сертифікату інженера-землевпорядника – це неподання хоча б одного із зазначених документів. Держземагентству України прямо заборонено законом вимагати будь-які інші документи для видачі кваліфікаційного сертифікату.

Звертаємо увагу на те, що:

а) статтею 9 Закону України від 17.01.2002 № 2984-III «Про вищу освіту» встановлено вичерпний перелік видів документів, які засвідчують здобуття особою вищої освіти та кваліфікації за певними освітньо-кваліфікаційними рівнями: диплом молодшого спеціаліста; диплом бакалавра; диплом спеціаліста; диплом магістра; свідоцтва про підвищення кваліфікації інженерів-землевпорядників не є документами про вищу освіту і належать до документів про післядипломну освіту (див. статтю 10 Закону України від 17.01.2002 № 2984-III «Про вищу освіту»), а тому подавати свідоцтво про підвищення кваліфікації інженера-землевпорядника при одержанні кваліфікаційного сертифікату інженера-землевпорядника не потрібно;

б) Закон України від 02.10.2012 № 5394-VI не встановлює спеціальних вимог до записів у трудовій книжці інженера-землевпорядника, призначеного відповідальним за дотримання вимог законодавства при виконанні робіт, що ліцензуються, в тому числі його посади, стажу роботи і т.п. – важливим є лише сам факт подачі копії трудової книжки особою, призначеною відповідальною за дотримання вимог законодавства при виконанні робіт, що ліцензуються; це ж стосується фізичних осіб – підприємців, які згідно Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту населення України від 29.07.1993 № 58, не мають права заводити трудову книжку на себе, а тому не мають записів щодо індивідуальної підприємницької діяльності;

в) копію диплому про вищу освіту та копію трудової книжки інженера-землевпорядника інженера-землевпорядника доцільно засвідчити нотаріально, відповідно до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Мін’юсту України від 22.02.2012 № 296/5, або печаткою ліцензіата; при цьому звертаємо увагу на те, що Закон України від 02.10.2012 № 5394-VI не передбачає обов’язковості нотаріального засвідчення документів, що подаються Держземагентству України.

 

Рекомендується наступна форма заяви:

 

 

Голові Державного агентства земельних ресурсів України

Тимченку С.М.

МСП 03680, м Київ, вул. Народного ополчення, 3

 

Гр. ____________________________________,

                                                                                              (прізвище, ім’я, по-батькові)

що проживає за адресою: __________________

_______________________________________,

 

ЗАЯВА

 

Оскільки я маю кваліфікацію інженера землевпорядника та призначений відповідальним за якість робіт, що ліцензуються, у складі ___________________________,

                                                                                                                             (найменування суб’єкту господарювання)

(ліцензія на проведення робіт із землеустрою серія __ № _________) наказом від __.__.20__ р. № ____, прошу, відповідно до пункту 3 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 02.10.2012 № 5394-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою та землеоціночних робіт», безоплатно видати мені кваліфікаційний сертифікат інженера землевпорядника на всі види робіт із землеустрою, в тому числі складання технічної документації з оцінки земель.

Додатки:

 1. 1)копія диплому про вищу освіту на ___ арк.;
 2. 2)копія трудової книжки на ___ арк.

 

            «____» _____________ 2012 р.                              ____________________

                        (дата)                                                                             (особистий підпис)

 

або для фізичних осіб – підприємців:

 

 

Голові Державного агентства земельних ресурсів України

Тимченку С.М.

МСП 03680, м Київ, вул. Народного ополчення, 3

 

Гр. ____________________________________,

                                                                                              (прізвище, ім’я, по-батькові)

що проживає за адресою: __________________

_______________________________________

 

 

ЗАЯВА

 

Оскільки я маю кваліфікацію інженера землевпорядника, виконую роботи із землеустрою як фізична особа-підприємець (ліцензія на проведення робіт із землеустрою серія __ № _________) та несу відповідальність за якість робіт, що ліцензуються, прошу, відповідно до пункту 3 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 02.10.2012 № 5394-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою та землеоціночних робіт», безоплатно видати мені кваліфікаційний сертифікат інженера землевпорядника на всі види робіт із землеустрою, в тому числі складання технічної документації з оцінки земель.

Додатки:

 1. 1)копія диплому про вищу освіту на ___ арк.;
 2. 2)копія трудової книжки на ___ арк.

 

            «____» _____________ 2012 р.                              ____________________

                        (дата)                                                                                  (особистий підпис)

 

 

Звертаємо увагу на те, що у зв’язку із внесенням змін до статті 7 Закону України від 11.12.2003 № 1378-IV «Про оцінку земель», право розробляти технічну документацію з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок отримують не лише юридичні особи, а й фізичні особи – підприємці.

 

Після одержання кваліфікаційного сертифікату інженер-землевпорядник має бути включений до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників. Порядок ведення цього реєстру наразі не визначений. Очевидно, включення до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників передбачатиме подання сертифікованим інженером-землевпорядником до Держземагентства України заяви із зазначенням такої інформації про себе:

1) прізвище, ім’я та по батькові;

2) дата видачі та номер кваліфікаційного сертифіката;

3) назва навчального закладу, на базі якого складався кваліфікаційний іспит та який здійснював підвищення кваліфікації інженера-землевпорядника (не зазначається для осіб, які безоплатно отримали кваліфікаційний сертифікат згідно пункту 3 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 02.10.2012 № 5394-VI);

4) дата та номер протоколу рішення Кваліфікаційної комісії про видачу кваліфікаційного сертифіката (не зазначається для осіб, які безоплатно отримали кваліфікаційний сертифікат згідно пункту 3 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 02.10.2012 № 5394-VI);

5) види робіт із землеустрою, зазначені в кваліфікаційному свідоцтві;

6) інформація про підвищення кваліфікації за зазначеними видами робіт (не зазначається для осіб, які безоплатно отримали кваліфікаційний сертифікат згідно пункту 3 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 02.10.2012 № 5394-VI);

7) інформація щодо зупинення дії чи позбавлення кваліфікаційного сертифіката;

8) місце роботи інженера-землевпорядника;

9) відомості про членство у саморегулівній організації у сфері землеустрою.

 

Сертифікований інженер-землевпорядник має забезпечити виготовлення особистої печатки, на якій зазначається його прізвище, ім’я, по батькові та ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів. Для цього слід звернутися до підприємства, що виготовляє печатки та штампи.

Орієнтовний макет особистої печатки:

 

Відповідно до Закону України від 22.05.2003 № 852-IV «Про електронний цифровий підпис», сертифікований інженер-землевпорядник має укласти з одним із центрів сертифікації ключів договір на надання послуг електронного цифрового підпису. До переліку акредитованих Центральним засвідчувальним органом Міністерства юстиції України центрів сертифікації[2] у даний час включено: ТОВ "Науково-виробнича фірма "Українські національні інформаційні системи", ДП "Українські спеціальні системи". Центр сертифікації ключів "Центр автентифікації національної системи конфіденційного зв'язку", ЗАТ "Інфраструктура відкритих ключів", ТОВ "Український сертифікаційний центр", ТОВ "Арт-Мастер", ПАТ "Національний депозитарій України", ПрАТ "Науково-дослідний інститут прикладних інформаційних технологій", ТОВ "Криптомаш", ДП "Головний інформаційно-обчислювальний центр Державної адміністрації залізничного транспорту України", ТОВ "Універсальний дата центр", ПАТ "Комунікаційний фондовий центр", ДП "Українські спеціальні системи". Центр сертифікації ключів "УСС-Цезаріс", ТОВ "Інтер Метл", ПАТ КБ "Приватбанк", ТОВ "Юкрейн Проперті Групп", КП "Головний інформаційно-комунікаційний і науково-виробничий центр" Дніпропетровської обласної ради, Державна митна служба України, ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна", Центр сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту державної податкової служби, ПАТ «УкрСиббанк», ТОВ "Алтерсайн".

Звертаємо увагу на те, що Закон України від 02.10.2012 № 5394-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою та землеоціночних робіт» не містить норм, які б істотно впливали на діяльність суб’єктів господарювання, які виконують землеоціночні роботи (експертну грошову оцінку земельних ділянок).

 Асоціація «Земельна спілка України» інформуватиме своїх членів та суб’єктів господарювання, що виконують роботи із землеустрою, про зміни, що відбуваються у правовому регулюванні землеустрою в Україні.[1] Наразі немає інформації про наявність у Державного закладу «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління» ліцензії МОНмолодьспорту на освітню діяльність з підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів та магістрів за напрямом «Геодезія, картографія та землеустрій».

[2] http://czo.gov.ua/ca-registry?type=4

 

 

© 2012 Асоціація «Земельна спілка України». Всі права захищено.

Дана інформація була підготовлена Асоціацією «Земельна спілка України». Забороняється відтворення та використання повністю або будь-якої частини даної інформації у будь-якому форматі, включаючи графічний, електронний, копіювання, передрук чи використання в будь-який інший спосіб без письмової згоди Асоціації «Земельна спілка України».

Про "Земельну спілку України"

 

 

Асоціація "Земельна Спілка України" (ЗСУ) була заснована в 2004 році групою землевпорядних організацій. Асоціація є недержавною неприбутковою організацією.
 

Клієнти та партнери

 • Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин ВР
 • Міністерство аграрної політики та продовольства
 • Держгеокадастр
 • Міністерство юстиції України
 • Державна реєстраційна служба України
 • Національний Університет біоресурсів і природокористування України
 • Проект USAID АгроІнвест
 • Проект USAID Правова країна
 • United Nations Development Programme (UNDP)
 • Food and Agriculture Organization (FAO)
 • BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH
 • Асоціація фермерів та приватних землевласників України
 • Український союз промисловців та підприємців
 • Українська національна іпотечна асоціація
 • Асоціація адвокатів України
 • Український клуб аграрного бізнесу

Змі про нас

Земельна реформа 2021 – дорожня карта запуску ринку землі

Детальніше...

Війна за ринок землі – законопроєкт №2194...

Детальніше...

Зміна підходу до розрахунку нормативної грошової оцінки землі – що зміниться для аграріїв та власників паїв?

Кабінет Міністрів України пропонує затвердити нову уніфіковану методику нормативної грошової оцінки (НГО) земельних ділянок. Відповідний проєкт постанови уряду розміщено на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. AgroPolit.com дізнався думку авторів постанови, землевпорядників та фахівців із земельних питань про причини та наслідки нововведень.

Детальніше...

Голова Держгеокадастру пояснив, що буде з орендою паїв після земельної реформи

Детальніше...

Земля громадам від Президента: де її шукати?

Детальніше...

Роман Лещенко – про передачу державних земель народу, інвентаризацію, корупцію, детінізацію, безоплатну приватизацію

Детальніше...

Держгеокадастр за 2 місяці скоротить 60% працівників

Держгекокадастр за 2 місяці скоротить 60% працівників. Про це під час Всеукраїнського земельного форуму заявив керівник Держгеокадастру Роман Лещенко. 
Детальніше...

Бюджет України-2021: завдання вижити – пошук ресурсів для покриття дефіциту

Детальніше...

Суд заарештував земельні ділянки Андрія Вавриша - "Наші Гроші"

Детальніше...

Що не так із новим податком на землю

Детальніше...

Послуги

Увага!

Земельна спілка України

- не надає безкоштовних консультацій

- не допомагає безкоштовно отримати і оформити землю

- не займається оформленням окремих ділянок площею менше 2,1 га або паїв

- не працює у вихідні і святкові дні

 

Для замовлення послуг звертайтеся за телефонами:

38 098 508 80 00

Наша електронна пошта

office@zsu.org.ua

 

 

Асоціація «Земельна спілка України» надає послуги на території всієї України через мережу з більш ніж 40 представництв і партнерських організацій:

 

Усні консультації

 

Письмові консультації

 

Земельні спори (в тому числі межові). Їх вирішення в суді

 

Оскарження упереджених висновків державних органів щодо документації із землеустрою та оцінки земель

 

Первинна громадська науково-технічна експертиза документації із землеустрою та оцінки земель

 

Безпілотні технології в сільському господарстві

 

Безпілотні технології в промисловості

 

Проект відведення земельної ділянки. Технічна документація із землеустрою

 

Купівля-продаж землі

 

Оптимізація плати за землю

 

Аудит земельної ділянки

 

Підготовка договорів і кошторисів щодо землевпорядних послуг

 

Інвентаризація земель

 

Топозйомка 1:500, 1:2000

 

Представництво інтересів

 

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки

 

Винесення в натуру меж земельної ділянки

 

Зміна цільового призначення (переведення земель)

 

Оформлення договорів оренди землі та їх подовження

 

Переоформлення земельної ділянки на нового власника

 

Брокерські послуги

 

Законотворча діяльність та лобіювання інтересів

 

Консолідація земель сільськогосподарського призначення (формування єдиних масивів)

 

Розділ і об'єднання земельних ділянок

 

Розробка еколого-економічного обґрунтування

 

Експертна грошова оцінка земельної ділянки

 

Комерційні послуги для фермерів

 

Супровід угод, пов'язаних із землею

 

Чому клієнти обирають Земельну спілку України?

 

З послугами для агробізнесу Ви можете ознайомитися на наших сайтах (http://zem.com.ua/ та http://koshyl.wix.com/land-for-garden)

 

Послуги для компаній

 

 

 

 

 

Послуги для громадян

 

 

Продати земельну ділянку
 
 
Послуги для бізнесу
 
 
Послуги для фізосіб
 
Консультації
 

Комерційні послуги та консультації т044-384-08-66044-384-08-68

© 2004-2021 Асоціація «Земельна спілка України». Усі права захищено.

Цей веб-сайт є власністю Асоціації «Земельна спілка України ». Авторські права на всі матеріали, представлені на цьому сайті, належать Асоціації «Земельна спілка України» або безпосередньому авторові цих матеріалів, якщо в тексті не вказується інше. Будь-яке копіювання, у тому числі окремих частин текстів чи зображень, публікування і републікування, передрук чи будь-яке інше поширення матеріалів, що містяться на цьому сайті, в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося, дозволено при умові обов'язкового вказання активного гіперпосилання на цей сайт.