«ЗЕМЕЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 2021» - семінар/вебінар, м.Київ 28 травня. Аналіз змін земельної реформи. Держгеокадастр - передача державних земель громадам. Просторове планування громад. Децентралізація. Механізм передачі СГ земель громадам. Готуємось до ринку землі. Оренда (Договори) та суборенда - реєстрація, плата.. Детальніше...


 

Огляд змін у земельному законодавстві, які відбулися у жовтні 2014 року

1. Законодавчі та нормативні зміни

16 жовтня 2014 року набрав чинності Закон України «Про очищення влади» від 16 вересня 2014 року № 1682-VII.

Цей Закон визначає правові та організаційні засади проведення очищення влади (люстрації) для захисту та утвердження демократичних цінностей, верховенства права та прав людини в Україні.

Очищення влади (люстрація) - це встановлена цим Законом або рішенням суду заборона окремим фізичним особам обіймати певні посади (перебувати на службі) (крім виборних посад) в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

2. Акти органів виконавчої влади у сфері земельних відносин

10 жовтня 2014 набув чинності Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Порядку підготовки та внесення до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування клопотань з питань дотримання вимог земельного законодавства» від 27.08.2014 № 317.


Наказом було затверджено Порядок підготовки та внесення до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування клопотань з питань дотримання вимог земельного законодавства, який встановлює процедуру підготовки та внесення органами Державної інспекції сільського господарства України до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування клопотань з питань дотримання вимог земельного законодавства, їх обліку, контролю за станом виконання та вжиття заходів реагування у разі невиконання вимог.

Необхідність затвердження Порядку є актуальною вже біля трьох років. Держсільгоспінспекція була утворена ще наприкінці 2010 року. Проте існуючим до останніх часів Порядком підготовки та внесення до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування клопотань з питань дотримання вимог земельного законодавств, що був затверджений наказом Держкомзему від 14 грудня 2004 року № 407, було передбачено здійснення функцій з державного контролю за використанням та охороною земель Держсільгоспінспекцією.

Більшість положень нового Порядку увібрали у себе положення порядку старого. Виключенням стала детально виписана процедура оскарження клопотань Держсільгоспінспекції.

Крім того, змінені терміни внесення клопотань про необхідність приведення у відповідність із законодавством рішень, прийнятих органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування з питань регулювання земельних відносин, використання та охорони земель. Раніше таке клопотання вносилось протягом десяти днів з дня виявлення порушення, зараз цей строк скорочений до п’яти робочих днів.

Також Порядком зобов’язано інспекційні органи Держсільгоспінспекції України письмово повідомляти про вчинення особою дій, які містять ознаки корупції, відповідний спеціально уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції.

Слід відмітити, що 10 вересня 2014 р. постановою Кабінету Міністрів України № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» Державну інспекцію сільського господарства України було ліквідовано, із покладенням функції із здійснення державного нагляду (контролю) в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій та форм власності, родючості ґрунтів на Державну екологічну інспекцію. Тому у недалекому майбутньому слід чекати затвердження нового порядку.

14 жовтня 2014 року прийнято Наказ Держземагентства України «Про внесення змін до Положення про Науково-експертну раду при Державному агентстві земельних ресурсів України» за № 321.

Наказом внесені до Положення про Науково-експертну раду при Державному агентстві земельних ресурсів України, затвердженого наказом Держземагентства України від 27 серпня 2014 року № 286 зміни, внаслідок яких з повноважень Науково-експертної ради були виключені оцінка діяльності навчальних закладів з питань забезпечення належної якості професійної підготовки оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок. Крім того, віднині формами виявлення позиції вказаної ради можуть бути лише пропозиції (а не висновки, рішення, як було до цього).

15 жовтня 2014 року прийнято Наказ Держземагентства України “Про введення в дію рішень колегії Держземагентства України від 14.10.2014” № 328.

Наказом введені в дію такі рішення колегії Держземагентства України від 14.10.2014 (протокол засідання № 2):
№ 2/1. Про обов’язкове направлення на розгляд до місцевих рад питань щодо розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності;
№ 2/2. Про продаж прав на земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на конкурентних засадах;
№ 2/3. Про організацію доступу органів місцевого самоврядування до відомостей Державного земельного кадастру;
№ 2/4. Про організацію передачі 1,5 мільйона електронних документів земельних ділянок до Державного реєстру прав на нерухоме майно в автоматизованому режимі;
№ 2/5. Про нагородження Почесною грамотою та Грамотою Верховної Ради України працівників Державного науково-виробничого підприємства «Картографія».

Керівникам структурних підрозділів центрального апарату Держземагентства України, начальникам територіальних органів Держземагентства, керівникам державних підприємств, що належать до сфери управління Держземагентства України, вжити відповідних заходів для реалізації рішень колегії та інформувати про їх виконання у визначені терміни.

Рішенням колегії Держземагентства України від 14.10.2014 № 2/1 по суті вводиться обов’язкове погодження з органами місцевого самоврядування питань надання дозволів на розроблення документації із землеустрою щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності. Відзначимо, що зазначене погодження не передбачене Земельним кодексом України, який визначає порядок передачі земельних ділянок держаної власності у власність та користування.

Рішенням колегії Держземагентства України від 14.10.2014 № 2/1 начальникам головних управлінь Держземагентства в областях, м. Києві доручено:
- за результатами аналізу матеріалів інвентаризації, іншої землевпорядної документації, звернень фізичних та юридичних осіб, зокрема щодо надання в оренду земельних ділянок для ведення фермерського господарства та ведення особистого селянського господарства скласти, затвердити та оприлюднити на офіційному сайті Держземагентства України переліки земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, права на які виставляються на земельні торги, включаючи несформовані земельні ділянки, що мають бути об’єктами землеустрою під час підготовки відповідних лотів до продажу (крім тих, на яких розташовано нерухоме майно, або тих, які на законних підставах знаходяться у користуванні заявників, або тих, щодо яких надано дозвіл на розроблення відповідної документації із землеустрою або станом на 15 жовтня 2014 року у відповідному головному управлінні вже зареєстровано клопотання про надання такого дозволу) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;
- за результатами аналізу поточних робіт із землеустрою та звернень фізичних і юридичних осіб на регулярній основі виявляти земельні ділянки, що користуються попитом та права на які можуть бути продані на земельних торгах, включати такі земельні ділянки до вищезазначених переліків шляхом видання наказів про внесення змін і доповнень до них та оприлюднювати оновлені переліки на офіційному сайті Держземагентства України.
Цим же рішенням Управлінню ринку та оцінки земель Держземагентства доручено розробити проект закону, яким передбачити обов’язковість продажу прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності для ведення фермерського господарства та особистого селянського господарства. Потрібно відзначити, що вказана законодавча ініціатива є дійсно актуальною, адже існуюча можливість отримання вказаних земельних ділянок на неконкурентних засадах живить корупцію та призводить до втрат бюджетами значних коштів.

Рішенням колегії Держземагентства України від 14.10.2014 № 2/3 Департаменту державного земельного кадастру Держземагентства було  доручено підготувати проекти актів про внесення змін до законодавчих актів щодо механізмів та порядку користування відомостями Державного земельного кадастру в режимі читання органами місцевого самоврядування.

Управлінню інформаційних технологій та захисту інформації та державному підприємству «Центр державного земельного кадастру» доручено реалізувати на території адміністративних одиниць, перелік яких узгодити з асоціаціями органів місцевого самоврядування України, пілотний проект з удосконалення програмного забезпечення Державного земельного кадастру в частині надання можливості органам місцевого самоврядування користуватися відомостями Державного земельного кадастру в режимі он-лайн.

16 жовтня 2014 року прийнято Розпорядження Кабінету Міністрів України № 993-рт, відповідно до якого Шемелинець Л.М. було призначено першим заступником Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

До свого призначення Шемелинець Людмила Миколаївна працювала на посаді директора Юридичного департаменту Державного агентства земельних ресурсів України.

16 жовтня 2014 року прийнято Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про тимчасове покладення виконання обов’язків Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на Шемелинець Л. М.» № 996-р.

Розпорядженням тимчасово, до призначення Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, виконання обов’язків Голови зазначеної Служби було покладено на Шемелинець Л.М.

16 жовтня 2014 року прийнято Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про звільнення Кадомського А. М. з посади першого заступника Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру» за № 976-р.

Розпорядженням звільнено Кадомського Артема Марковича з посади першого заступника Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру з підстав, передбачених Законом України “Про очищення влади” (пункт 7² частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України).

22 жовтня 2014 року прийнято Розпорядження Кабінету Міністрів України № 1039-р. «Про внесення зміни до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 р. № 879».

10 вересня 2014 р. постановою Кабінету Міністрів України № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» Державне агентство земельних ресурсів України було перетворено у Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру.

На часткову зміну абзацу другого пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 р. № 879 “Про утворення комісії з реорганізації Державного агентства земельних ресурсів”  згідно розпорядження прийнято затвердити головою комісії з реорганізації Державного агентства земельних ресурсів першого заступника Голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Шемелинець Людмилу Миколаївну, увільнивши від виконання цих обов’язків Кадомського А.М.

22 жовтня 2014 року прийнято Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції боротьби з деградацією земель та опустелюванням» від 22 жовтня 2014 р. № 1024-р.

Розпорядженням схвалено Концепцію боротьби з деградацією земель та опустелюванням. Метою Концепції є підвищення ефективності реалізації державної політики щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням, визначення пріоритетних завдань, зміцнення інституціональної спроможності та покращення координації діяльності уповноважених органів у відповідній сфері, а також забезпечення виконання Україною як стороною Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням у тих країнах, що потерпають від серйозної посухи та/або опустелювання, особливо в Африці, міжнародних зобов’язань.

Концепцією визнано за необхідне здійснення заходів щодо:
- удосконалення структури земельних угідь та напрямів господарської діяльності з метою формування збалансованого співвідношення між земельними угіддями та забезпечення екологічної безпеки і рівноваги території, зокрема:
- збільшення площі сільськогосподарських угідь екстенсивного використання (сіножатей, пасовищ), лісів, полезахисних лісових смуг та інших захисних насаджень відповідно до науково обґрунтованих показників з урахуванням регіональних особливостей та природно-кліматичних умов;
- зменшення площі орних земель за рахунок ерозійно-небезпечних, деградованих, малопродуктивних та техногенно забруднених сільськогосподарських угідь, заплав і прибережних захисних смуг водних об’єктів;
- створення нових і збільшення площі наявних територій та об’єктів природно-заповідного фонду;
- створення умов для забезпечення формування екомережі;
- забезпечення широкого впровадження екологічно збалансованих технологій землекористування, у тому числі спрямованих на розвиток спеціальних сировинних зон та органічного сільськогосподарського виробництва;
- удосконалення економічних механізмів стимулювання землевласників та землекористувачів до провадження екологічно збалансованої діяльності, збереження ґрунтів та відтворення їх родючості;
- удосконалення державної системи моніторингу довкілля, у тому числі земель (включаючи великомасштабні ґрунтові обстеження та агрохімпаспортизацію), лісів і вод, удосконалення функціонування державних земельного, лісового та водного кадастрів, забезпечення землеустрою в частині розроблення відповідної документації в галузі охорони земель та здійснення передбачених нею заходів, а також лісовпорядкування;
- забезпечення належного функціонування і вдосконалення системи раннього оповіщення та моніторингу посух і гідрометеорологічної мережі спостережень;
- запровадження інтегрованого підходу до управління земельними та іншими природними ресурсами, підвищення його координованості та ефективності.
На жаль, незважаючи на амбітні завдання, поставлені Концепцією, вона не містить вказівок на основні методи досягнення поставлених цілей. Перелік конкретних завдань буде визначений у Національному плані дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням, який буде затверджений в майбутньому.

Наказ Держземагентства України від 22.10.2014 № 343 «Про Методичні рекомендації щодо підготовки територіальними органами Держземагентства до продажу на земельних торгах прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності за рахунок коштів виконавців земельних торгів».

Наказом рекомендується головним управлінням Держземагентства в областях, місті Києві для використання в роботі Методичні рекомендації щодо підготовки територіальними органами Держземагентства до продажу на земельних торгах прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності за рахунок коштів виконавців земельних торгів.

Цікавими положеннями Методичних рекомендацій є:
- неможливість виставлення на торги земельних ділянок, на яких розташовано нерухоме майно, або тих, які на законних підставах знаходяться у користуванні заявників, або тих, щодо яких надано дозвіл на розроблення відповідної документації із землеустрою або станом на 15 жовтня 2014 року у відповідному головному управлінні Держземагентства вже зареєстровано клопотання про надання такого дозволу;
- покладення на орендаря земельної ділянки, право на яку набуто на торгах, обов’язку сплатити виконавцю торгів витрати на підготовку лота та винагороду.
З першим положенням все зрозуміло – виставлення на торги прав на земельні ділянки, дозвіл на розроблення проектів відведення, яких видано певним особам, порушить права вказаних осіб на отримання вказаних ділянок у власність чи користування.
А от друге положення прямо порушує:
- частину п’яту статті 135 Земельного кодексу України, за якою винагорода виконавцю торгів має сплачуватись організатором торгів;
- частину п’яту статті 136 Земельного кодексу України, за якою підготовка лотів до проведення земельних торгів здійснюється за рахунок коштів організатора земельних торгів.

28 жовтня 2014 набув чинності Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про реєстрацію виноградних насаджень» від 12.08.2014 № 303.

Вимога щодо реєстрації у центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства виноградних насаджень технічних та столових сортів у господарствах усіх форм власності зазначена у статті 2 Закону України «Про виноград та виноградне вино».

Наказом затверджений Порядок реєстрації виноградних насаджень та ведення державного реєстру виноградників, який визначає механізм реєстрації виноградних насаджень технічних та столових сортів у господарствах усіх форм власності та ведення державного реєстру виноградників Міністерством аграрної політики та продовольства України.

Відповідно до Порядку, реєстрації підлягають виноградні насадження технічних та столових сортів площею понад 0,5 гектара. Не підлягають реєстрації виноградні насадження, зрідженість яких становить понад 60 відсотків.

Порядок встановлює, що господарства, які займаються вирощуванням винограду, в строк з 01 квітня по 30 червня подають до структурних підрозділів агропромислового розвитку відповідних районних або обласних державних адміністрацій на паперових і електронних носіях інформацію про виноградні насадження, які підлягають реєстрації, за затвердженими формами.

Зазначені структурні підрозділи узагальнюють отриману інформацію та подають її до Міністерства аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим і структурних підрозділів агропромислового розвитку відповідних обласних державних адміністрацій, які у свою чергу подають ї Міністерству. Міністерство на підставі перевірки отриманої інформації затверджує регіональні реєстри виноградних насаджень.
На підставі затверджених регіональних реєстрів виноградних насаджень формується державний реєстр виноградних насаджень, який розміщується на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.


3. Узагальнення та практика судових органів з земельних питань

Інформаційний лист Вищого господарського суду України «Про доповнення Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2011 № 01-06/249 «Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів» від 27.10.2014 № 01-06/1666/14.

На доповнення Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2011 № 01-06/249 «Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів» доводяться до відома правові позиції Верховного Суду України, викладені у постановах, прийнятих за результатами перегляду судових рішень господарських судів у порядку, передбаченому розділом ХІІ-2 Господарського процесуального кодексу України, у спорах, що виникають, зокрема, у сфері земельних правовідносин.

Зокрема, у постанові від 03.12.2013 № 5009/3430/12 висловлена позиція Верховного суду України стосовно того, що нормативна грошова оцінка земель є основою для визначення розміру орендної плати, а зміна нормативної грошової оцінки земельної ділянки є підставою для перегляду розміру орендної плати, встановленої умовами договору.

Вказана постанова була прийнята Верховним судом України за наслідком розгляду заяви публічного акціонерного товариства “Запорізький абразивний комбінат” про перегляд постанови Вищого господарського суду України від 25 квітня 2013 року у справі № 5009/3430/12 за позовом Запорізького міжрайонного екологічного прокурора в інтересах держави в особі Запорізької міської ради до Товариства про стягнення заборгованості.

Вважаємо за доцільне навести цитату з даного рішення:
«Так, рішенням Ради від 03 березня 2008 року № 79 “Про затвердження нормативної грошової оцінки земель м. Запоріжжя” затверджено базову вартість 1 кв. м землі у розмірі 190,18 грн із врахуванням індексації нормативної грошової оцінки земель м. Запоріжжя станом на 1 січня 2008 року. Рішення Ради від 15 червня 2001 року № 17 “Про затвердження нормативної грошової оцінки земель м. Запоріжжя” визнано таким, що втратило чинність, з моменту впровадження нової грошової оцінки.

Таким чином, нормативна грошова оцінка земель є основою для визначення розміру орендної плати, а зміна нормативної грошової оцінки земельної ділянки є підставою для перегляду розміру орендної плати.

Статтею 526 ЦК України, що кореспондується зі статтею 193 Господарського кодексу України, передбачено, що зобов'язання повинні виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, проте відповідач неналежним чином виконав свій обов'язок щодо розрахунку за орендовану земельну ділянку, що призвело до виникнення заборгованості у сумі 2 107 877,31 грн.

Оскільки у договорах оренди землі сторони визначили, що орендар зобов'язаний самостійно щорічно індексувати розмір орендної плати відповідно до індексації нормативної грошової оцінки земель згідно з чинним законодавством, Вищий господарський суд України при вирішенні справи № 5009/3430/12 правильно застосував норми матеріального права, а отже, у задоволенні заяви Товариства слід відмовити.»
Читайте також: Огляд змін у земельному законодавстві, які відбулися у вересні 2014 року


 

© 2014 Асоціація «Земельна спілка України». Всі права захищено.
Дана інформація була підготовлена Асоціацією «Земельна спілка України». Забороняється відтворення та використання повністю або будь-якої частини даної інформації у будь-якому форматі, включаючи графічний, електронний, копіювання, передрук чи використання в будь-який інший спосіб без письмової згоди Асоціації «Земельна спілка України».

Про "Земельну спілку України"

 

 

Асоціація "Земельна Спілка України" (ЗСУ) була заснована в 2004 році групою землевпорядних організацій. Асоціація є недержавною неприбутковою організацією.
 

Клієнти та партнери

 • Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин ВР
 • Міністерство аграрної політики та продовольства
 • Держгеокадастр
 • Міністерство юстиції України
 • Державна реєстраційна служба України
 • Національний Університет біоресурсів і природокористування України
 • Проект USAID АгроІнвест
 • Проект USAID Правова країна
 • United Nations Development Programme (UNDP)
 • Food and Agriculture Organization (FAO)
 • BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH
 • Асоціація фермерів та приватних землевласників України
 • Український союз промисловців та підприємців
 • Українська національна іпотечна асоціація
 • Асоціація адвокатів України
 • Український клуб аграрного бізнесу

Змі про нас

Земельна реформа 2021 – дорожня карта запуску ринку землі

Детальніше...

Війна за ринок землі – законопроєкт №2194...

Детальніше...

Зміна підходу до розрахунку нормативної грошової оцінки землі – що зміниться для аграріїв та власників паїв?

Кабінет Міністрів України пропонує затвердити нову уніфіковану методику нормативної грошової оцінки (НГО) земельних ділянок. Відповідний проєкт постанови уряду розміщено на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. AgroPolit.com дізнався думку авторів постанови, землевпорядників та фахівців із земельних питань про причини та наслідки нововведень.

Детальніше...

Голова Держгеокадастру пояснив, що буде з орендою паїв після земельної реформи

Детальніше...

Земля громадам від Президента: де її шукати?

Детальніше...

Роман Лещенко – про передачу державних земель народу, інвентаризацію, корупцію, детінізацію, безоплатну приватизацію

Детальніше...

Держгеокадастр за 2 місяці скоротить 60% працівників

Держгекокадастр за 2 місяці скоротить 60% працівників. Про це під час Всеукраїнського земельного форуму заявив керівник Держгеокадастру Роман Лещенко. 
Детальніше...

Бюджет України-2021: завдання вижити – пошук ресурсів для покриття дефіциту

Детальніше...

Суд заарештував земельні ділянки Андрія Вавриша - "Наші Гроші"

Детальніше...

Що не так із новим податком на землю

Детальніше...

Послуги

Увага!

Земельна спілка України

- не надає безкоштовних консультацій

- не допомагає безкоштовно отримати і оформити землю

- не займається оформленням окремих ділянок площею менше 2,1 га або паїв

- не працює у вихідні і святкові дні

 

Для замовлення послуг звертайтеся за телефонами:

38 098 508 80 00

Наша електронна пошта

office@zsu.org.ua

 

 

Асоціація «Земельна спілка України» надає послуги на території всієї України через мережу з більш ніж 40 представництв і партнерських організацій:

 

Усні консультації

 

Письмові консультації

 

Земельні спори (в тому числі межові). Їх вирішення в суді

 

Оскарження упереджених висновків державних органів щодо документації із землеустрою та оцінки земель

 

Первинна громадська науково-технічна експертиза документації із землеустрою та оцінки земель

 

Безпілотні технології в сільському господарстві

 

Безпілотні технології в промисловості

 

Проект відведення земельної ділянки. Технічна документація із землеустрою

 

Купівля-продаж землі

 

Оптимізація плати за землю

 

Аудит земельної ділянки

 

Підготовка договорів і кошторисів щодо землевпорядних послуг

 

Інвентаризація земель

 

Топозйомка 1:500, 1:2000

 

Представництво інтересів

 

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки

 

Винесення в натуру меж земельної ділянки

 

Зміна цільового призначення (переведення земель)

 

Оформлення договорів оренди землі та їх подовження

 

Переоформлення земельної ділянки на нового власника

 

Брокерські послуги

 

Законотворча діяльність та лобіювання інтересів

 

Консолідація земель сільськогосподарського призначення (формування єдиних масивів)

 

Розділ і об'єднання земельних ділянок

 

Розробка еколого-економічного обґрунтування

 

Експертна грошова оцінка земельної ділянки

 

Комерційні послуги для фермерів

 

Супровід угод, пов'язаних із землею

 

Чому клієнти обирають Земельну спілку України?

 

З послугами для агробізнесу Ви можете ознайомитися на наших сайтах (http://zem.com.ua/ та http://koshyl.wix.com/land-for-garden)

 

Послуги для компаній

 

 

 

 

 

Послуги для громадян

 

 

Продати земельну ділянку
 
 
Послуги для бізнесу
 
 
Послуги для фізосіб
 
Консультації
 

Комерційні послуги та консультації т044-384-08-66044-384-08-68

© 2004-2021 Асоціація «Земельна спілка України». Усі права захищено.

Цей веб-сайт є власністю Асоціації «Земельна спілка України ». Авторські права на всі матеріали, представлені на цьому сайті, належать Асоціації «Земельна спілка України» або безпосередньому авторові цих матеріалів, якщо в тексті не вказується інше. Будь-яке копіювання, у тому числі окремих частин текстів чи зображень, публікування і републікування, передрук чи будь-яке інше поширення матеріалів, що містяться на цьому сайті, в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося, дозволено при умові обов'язкового вказання активного гіперпосилання на цей сайт.