12 березня | м. Київ, Онлайн або в залі | ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ в 2021р. Дерегуляція. Кінець монополії ДЗК. Децентралізація та землі ОТГ. Запуск ринкуземлі.Оренда. Договори оренди. Оцінка земель та плата за землю | Спікери: А. Мірошниченко – перший заступникДержгеокадастру, А. Лівіцька – радник ЮФ ASTERS, Я. Білоголовий - член комітету з аграрного та земельного права НААУ.  Детальніше...


 

Закон "Про Державний земельний кадастр" - Стаття 15. Відомості про земельні ділянки

1. До Державного земельного кадастру включаються такі відомості про земельні ділянки:

кадастровий номер;

ЗСУ: Див. коментар до статті 16.

 місце розташування;

 ЗСУ: Див. коментар до статті 13.

 опис меж;

 ЗСУ: Межа земельної ділянки – це сукупність ліній, що утворюють замкнений контур і розмежовують земельні ділянки. Інструкція про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками затверджена наказом Держкомзему від 18.05.2010 № 376.

площа;

ЗСУ: Геодезична площа земельної ділянки – це площа проекції межі ділянки на площину проекції, на якій встановлена геодезична система координат. Геодезична площа визначається за координатами кутів повороту межі. Вимірюється у квадратних метрах або гектарах.

 міри ліній по периметру;

 ЗСУ: Периметр — це сумарна довжина ліній, які обмежують земельну ділянку на поверхні Землі. Вимірюється у метрах.

 координати поворотних точок меж;

 ЗСУ: Див. коментар до статті 8.

 дані про прив'язку поворотних точок меж до пунктів державної геодезичної мережі;

 ЗСУ: Див. коментар до статті 8.

 дані про якісний стан земель та про бонітування ґрунтів;

 ЗСУ: Див. коментар до підпункту «ж» частини 1 статті 13.

 відомості про інші об'єкти Державного земельного кадастру, до яких територіально (повністю або частково) входить земельна ділянка;

 ЗСУ: Див. коментар до частини 1 статті 10.

 цільове призначення (категорія земель, вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель);

 ЗСУ: Класифікація видів цільового призначення земель затверджена наказом Держкомзему від 23.07.2010 № 548. Див. також коментар до частини «д» пункту 1 статті 13.

 склад угідь із зазначенням контурів будівель і споруд, їх назв;

 ЗСУ: Угіддя в межах земельної ділянки із зазначенням контурів будівель і споруд зазначаються на її кадастровому плані.

Класифікація земельних угідь в Україні здійснюється відповідно до наказу Держкомстату України від 05.11.1998 № 377 «Про затвердження форм державної статистичної звітності з земельних ресурсів та Інструкції з заповнення державної статистичної звітності з кількісного обліку земель (форми №№ 6-зем, 6а-зем, 6б-зем, 2-зем)», а також ГОСТ 26640-85 (СТ СЭВ 4472-84) «Землі. Терміни та визначення».

Державний класифікатор будівель та споруд ДК 018-2000 (ДК БС) затверджений і введений в дію наказом Держстандарту України від 17.08.2000 № 507.

 відомості про обмеження у використанні земельних ділянок;

 ЗСУ: Межі частин земельних ділянок, на які поширюється дія обмежень у використанні земель (охоронних зон навколо об’єктів природно-заповідного фонду, культурної спадщини, транспорту, зв’язку, енергетики, гідрометеорологічної діяльності, геодезичних пунктів, інженерних комунікацій, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон, зон особливого режиму використання земель, прикордонної смуги, зон особливого режиму забудови, водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, берегових смуг водних шляхів, смуг відведення каналів, зон радіоактивного забруднення, зон надзвичайних екологічних ситуацій тощо), позначаються на кадастрових планах земельних ділянок.

Класифікатор обмежень та обтяжень у використанні земельних ділянок затверджений наказом Держкомзему від 29.12.2008 № 643.

Див. також коментар до пункту 1 статті 10.

 відомості про частину земельної ділянки, на яку поширюється дія сервітуту, договору суборенди земельної ділянки;

 ЗСУ: Межі частин земельних ділянок, на які поширюється дія сервітуту або договору суборенди земельної ділянки мають позначатися на кадастровому плані.

Згідно статті 98 Земельного кодексу України, право земельного сервітуту – це право власника або землекористувача земельної ділянки на обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною ділянкою (ділянками). Земельні сервітути можуть бути постійними і строковими. Встановлення земельного сервітуту не веде до позбавлення власника земельної ділянки, щодо якої встановлений земельний сервітут, прав володіння, користування та розпорядження нею. Земельний сервітут здійснюється способом, найменш обтяжливим для власника земельної ділянки, щодо якої він встановлений.

Власники або землекористувачі земельних ділянок можуть вимагати встановлення таких земельних сервітутів:

 • §право проходу та проїзду на велосипеді;
 • §право проїзду на транспортному засобі по наявному шляху;
 • §право прокладання та експлуатації ліній електропередачі, зв'язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій;
 • §право прокладати на свою земельну ділянку водопровід із чужої природної водойми або через чужу земельну ділянку;
 • §право відводу води зі своєї земельної ділянки на сусідню або через сусідню земельну ділянку;
 • §право забору води з природної водойми, розташованої на сусідній земельній ділянці, та право проходу до природної водойми;
 • §право поїти свою худобу із природної водойми, розташованої на сусідній земельній ділянці, та право прогону худоби до природної водойми;
 • §право прогону худоби по наявному шляху;
 • §право встановлення будівельних риштувань та складування будівельних матеріалів з метою ремонту будівель та споруд;
 • §інші земельні сервітути.

Сервітут може бути встановлений договором, законом, заповітом або рішенням суду. Сервітут може належати власникові (володільцеві) сусідньої земельної ділянки, а також іншій конкретно визначеній особі (особистий сервітут). Земельний сервітут може бути встановлений договором між особою, яка вимагає його встановлення, та власником (володільцем) земельної ділянки.

Згідно статті 8 Закону України «Про оренду землі», орендована земельна ділянка або її частина може передаватися орендарем у суборенду без зміни цільового призначення, якщо це передбачено договором оренди або за письмовою згодою орендодавця. Якщо протягом одного місяця орендодавець не надішле письмового повідомлення щодо своєї згоди чи заперечення, орендована земельна ділянка або її частина може бути передана в суборенду.

Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватися умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. Строк суборенди не може перевищувати строку, визначеного договором оренди землі. У разі припинення договору оренди чинність договору суборенди земельної ділянки припиняється.

нормативна грошова оцінка;

 ЗСУ: Див. коментар до частини «є» пункту 1 статті 12.

 інформація про документацію із землеустрою та оцінки земель щодо земельної ділянки та інші документи, на підставі яких встановлено відомості про земельну ділянку.

 ЗСУ: Підставою для внесення інформації до Державного земельного кадастру є, перш за все, документація із землеустрою та оцінки земель.

Перелік основних видів документації із землеустрою визначено статтею 25 Закону України «Про землеустрій»:

 • §загальнодержавні й регіональні (республіканські) програми використання та охорони земель;
 • §схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень;
 • §проекти землеустрою щодо встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних утворень;
 • §проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;
 • §проекти землеустрою щодо формування земель комунальної власності територіальних громад і проекти розмежування земель державної та комунальної власності населених пунктів;
 • §проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок;
 • §проекти землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань;
 • §проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь;
 • §проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів;
 • §робочі проекти землеустрою щодо рекультивації порушених земель, землювання малопродуктивних угідь, захисту земель від ерозії, підтоплення, заболочення, вторинного засолення, висушення, зсувів, ущільнення, закислення, забруднення промисловими та іншими відходами, радіоактивними та хімічними речовинами, покращання сільськогосподарських земель, підвищення родючості ґрунтів (далі – робочі проекти землеустрою);
 • §технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
 • §технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку;
 • §спеціальні тематичні карти і атласи стану земель та їх використання.

Згідно статті 20 Закону України «Про оцінку земель», за результатами бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок складається технічна документація. Дані про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки оформляються як витяг з технічної документації з нормативної грошової оцінки земель.

Варто відзначити, що розробники технічної документації з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок зобов'язані безоплатно передавати копії матеріалів у Державний фонд документації із землеустрою.

2. Відомості про земельну ділянку містять інформацію про її власників (користувачів), зазначену в частині другій статті 30 цього Закону, зареєстровані речові права відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

 ЗСУ: Інформація про власників (користувачів) вноситься до Державного земельного кадастру за результатами інформаційного обміну органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, та органу державної реєстрації прав згідно постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2012 № 118.

 

©Цей матеріал підготовлено експертами Земельної спілки України  в рамках спільного проекту Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй та Міністерства юстиції України "Юридичне забезпечення прав і можливостей бідних"

Про "Земельну спілку України"

 

 

Асоціація "Земельна Спілка України" (ЗСУ) була заснована в 2004 році групою землевпорядних організацій. Асоціація є недержавною неприбутковою організацією.
 

Клієнти та партнери

 • Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин ВР
 • Міністерство аграрної політики та продовольства
 • Держгеокадастр
 • Міністерство юстиції України
 • Державна реєстраційна служба України
 • Національний Університет біоресурсів і природокористування України
 • Проект USAID АгроІнвест
 • Проект USAID Правова країна
 • United Nations Development Programme (UNDP)
 • Food and Agriculture Organization (FAO)
 • BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH
 • Асоціація фермерів та приватних землевласників України
 • Український союз промисловців та підприємців
 • Українська національна іпотечна асоціація
 • Асоціація адвокатів України
 • Український клуб аграрного бізнесу

Змі про нас

Земельна реформа 2021 – дорожня карта запуску ринку землі

Детальніше...

Війна за ринок землі – законопроєкт №2194...

Детальніше...

Зміна підходу до розрахунку нормативної грошової оцінки землі – що зміниться для аграріїв та власників паїв?

Кабінет Міністрів України пропонує затвердити нову уніфіковану методику нормативної грошової оцінки (НГО) земельних ділянок. Відповідний проєкт постанови уряду розміщено на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. AgroPolit.com дізнався думку авторів постанови, землевпорядників та фахівців із земельних питань про причини та наслідки нововведень.

Детальніше...

Голова Держгеокадастру пояснив, що буде з орендою паїв після земельної реформи

Детальніше...

Земля громадам від Президента: де її шукати?

Детальніше...

Роман Лещенко – про передачу державних земель народу, інвентаризацію, корупцію, детінізацію, безоплатну приватизацію

Детальніше...

Держгеокадастр за 2 місяці скоротить 60% працівників

Держгекокадастр за 2 місяці скоротить 60% працівників. Про це під час Всеукраїнського земельного форуму заявив керівник Держгеокадастру Роман Лещенко. 
Детальніше...

Бюджет України-2021: завдання вижити – пошук ресурсів для покриття дефіциту

Детальніше...

Суд заарештував земельні ділянки Андрія Вавриша - "Наші Гроші"

Детальніше...

Що не так із новим податком на землю

Детальніше...

Послуги

Увага!

Земельна спілка України

- не надає безкоштовних консультацій

- не допомагає безкоштовно отримати і оформити землю

- не займається оформленням окремих ділянок площею менше 2,1 га або паїв

- не працює у вихідні і святкові дні

 

Для замовлення послуг звертайтеся за телефонами:

38 098 508 80 00

Наша електронна пошта

office@zsu.org.ua

 

 

Асоціація «Земельна спілка України» надає послуги на території всієї України через мережу з більш ніж 40 представництв і партнерських організацій:

 

Усні консультації

 

Письмові консультації

 

Земельні спори (в тому числі межові). Їх вирішення в суді

 

Оскарження упереджених висновків державних органів щодо документації із землеустрою та оцінки земель

 

Первинна громадська науково-технічна експертиза документації із землеустрою та оцінки земель

 

Безпілотні технології в сільському господарстві

 

Безпілотні технології в промисловості

 

Проект відведення земельної ділянки. Технічна документація із землеустрою

 

Купівля-продаж землі

 

Оптимізація плати за землю

 

Аудит земельної ділянки

 

Підготовка договорів і кошторисів щодо землевпорядних послуг

 

Інвентаризація земель

 

Топозйомка 1:500, 1:2000

 

Представництво інтересів

 

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки

 

Винесення в натуру меж земельної ділянки

 

Зміна цільового призначення (переведення земель)

 

Оформлення договорів оренди землі та їх подовження

 

Переоформлення земельної ділянки на нового власника

 

Брокерські послуги

 

Законотворча діяльність та лобіювання інтересів

 

Консолідація земель сільськогосподарського призначення (формування єдиних масивів)

 

Розділ і об'єднання земельних ділянок

 

Розробка еколого-економічного обґрунтування

 

Експертна грошова оцінка земельної ділянки

 

Комерційні послуги для фермерів

 

Супровід угод, пов'язаних із землею

 

Чому клієнти обирають Земельну спілку України?

 

З послугами для агробізнесу Ви можете ознайомитися на наших сайтах (http://zem.com.ua/ та http://koshyl.wix.com/land-for-garden)

 

Послуги для компаній

 

 

 

 

 

Послуги для громадян

 

 

Продати земельну ділянку
 
 
Послуги для бізнесу
 
 
Послуги для фізосіб
 
Консультації
 

Комерційні послуги та консультації т044-384-08-66044-384-08-68

© 2004-2020 Асоціація «Земельна спілка України». Усі права захищено.

Цей веб-сайт є власністю Асоціації «Земельна спілка України ». Авторські права на всі матеріали, представлені на цьому сайті, належать Асоціації «Земельна спілка України» або безпосередньому авторові цих матеріалів, якщо в тексті не вказується інше. Будь-яке копіювання, у тому числі окремих частин текстів чи зображень, публікування і републікування, передрук чи будь-яке інше поширення матеріалів, що містяться на цьому сайті, в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося, дозволено при умові обов'язкового вказання активного гіперпосилання на цей сайт.