Головні питання про землю Як укласти договір оренди землі?
Увага! 

 

05 квітня 2015 року набрав чинності Закон України № 191-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)», який вносить зміни до Земельного кодекс України, Закону «Про оренду землі», «Про особисте селянське господарство». 

 

Договір оренди землі – це договір, за яким орендодавець зобов'язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов'язаний використовувати земельну ділянку у відповідності до умов договору та вимог земельного законодавства.

Норми чинного законодавства України визначають істотні умови договору оренди, які обов’язково потрібно дотримуватися.

Зокрема, у договорі оренди землі обов’язково повинні бути зазначені істотні умови договору. Також до договору неодмінно мають додаватися документи, що є невід’ємними частинами договору оренди землі, перелік яких визначається законодавством України.

 

Які істотні умови повинні бути обов’язково відображені в договорі оренди землі?

 

Істотними умовами договору орендиземлі є (ч. 1 ст. 15 Закону України «Про оренду землі»):

1) об'єкт оренди (тобто земельна ділянка з визначенням її кадастрового номера, місця розташування, розміру земельної ділянки);

2) строк дії договору  (строк дії договору визначається сторонами договору, але він не може перевищувати 50 років);

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про оренду землі» при визначенні строку дії договору оренди землі необхідно враховувати:

-при передачі в оренду сільськогосподарських угідь для ведення товарного сільськогосподарського виробництва строк дії договору оренди земельних ділянок визначається з урахуванням періоду ротації основної сівозміни згідно з проектами землеустрою;

-при передачі в оренду сільськогосподарських угідь, які розташовані в межах гірничого відводу, наданого для розробки родовища нафти або газу, строк дії договору оренди земельних ділянок визначається з урахуванням строків початку будівництва свердловин та виробничих споруд, пов'язаних з їх експлуатацією, на орендованій ділянці або на її частині.

3) орендна плата (із зазначенням її розміру, індексації, форм платежу, строків, порядку її внесення і перегляду, доцільно визначати відповідальність за несплату орендної плати).

Орендна плата може встановлюватися у таких формах:

-грошовій;

-натуральній;

-відробітковій (надання послуг орендодавцю).

У разі договору оренди землі приватної власності сторони можуть визначити орендну плати у будь-якій із зазначених форм, або ж передбачити в договорі оренди поєднання різних форм орендної плати.

У разі оренди земельної ділянки державної або комунальної форми власності орендна плата встановлюється виключно у грошовій формі.

Розмір орендної плати за землю встановлюється за згодою сторін у договорі оренди (ч. 2 ст. 21 Закону України «Про оренду землі»). Відповідно до статті 288 пункту 288.5.1. розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки.

Інформацію про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки можна отримати в територіальному органі земельних ресурсів.

 

У договорі оренди землі доцільно також визначити:

- відповідальність за несвоєчасну сплату орендної плати;

- умови використання та цільове призначення земельної ділянки, яка передається в оренду;

- умови збереження стану об’єкта оренди (наприклад, в договорі оренди землі може бути передбачено необхідність проведення меліорації земель);

- умови та строки передачі земельної ділянки орендарю (передача земельної ділянки здійснюється шляхом підписання сторонами акта приймання-передачі земельної ділянки. Зверніть увагу, такий акт приймання-передачі земельної ділянки є невід’ємною частиною договору оренди землі);

- умови повернення земельної ділянки орендодавцеві (передача земельної ділянки у разі припинення договору оренди здійснюється шляхом підписання сторонами акта приймання-передачі земельної ділянки від орендаря до орендодавця);

- існуючі обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки (наприклад, на земельній ділянці може бути зареєстроване право земельного сервітуту, також на земельній ділянці можуть бути створені охоронні зони);

- визначення сторони, яка несе ризик випадкового пошкодження або знищення об’єкта оренди чи його частини;

- відповідальність сторін (у договорі оренди землі доцільно передбачити відповідальність не лише за прострочення сплати орендної плати, а також за несвоєчасне повернення земельної ділянки у разі закінчення строку договору оренди землі або ж дострокового розірвання договору, за зниження родючості ґрунту тощо);

- умови передачі у заставу та внесення до статутного фонду права оренди земельної ділянки.

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Відсутність у договорі оренди землі хоча б однієї з істотних умов договору оренди є підставою для відмови в державній реєстрації договору оренди, а також для визнання договору нечинним відповідно до закону (ч. 2 ст. 15 Закону України «Про оренду землі»).

 

Які документи повинні в обов’язковому порядку додаватися до договору оренди землі?

Невід’ємні частини договору оренди землі

(згідно ч. 4 ст. 15 Закону України «Про оренду землі»)

 

·план або схема земельної ділянки, яка передається в оренду;

·кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) у її використанні та встановлених земельних сервітутів;

·акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

·акт приймання-передачі об'єкта оренди;

·проект відведення земельної ділянки у разі його розроблення згідно із законом.

При укладанні договорів оренди землі необхідною вимогою є його письмова форма. Що стосується ж нотаріального посвідчення договору, то воно здійснюється лише за бажанням однієї із сторін (ст. 14. Закону України «Про оренду землі»).

За нотаріальне посвідчення договорів суборенди, договорів оренди землі ставка державного мита становить 0,01 відсоток від грошової оцінки земельної ділянки, яка встановлюється за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України (підпункт «у» пункту 3 статті 3 Декрету «Про державне мито» від 21.01.1993 № 7-93).

У разі відсутності грошової оцінки земель ставка державного мита становить 1 відсоток від суми договору, але не менше одного неоподаткованого мінімуму доходів громадян.

Звертаємо увагу, що право оренди підлягає обов’язковій державній реєстрації.

 

 

 

© 2016 Асоціація «Земельна спілка України». Всі права захищено.
Дана інформація була підготовлена Асоціацією «Земельна спілка України». Забороняється відтворення та використання повністю або будь-якої частини даної інформації у будь-якому форматі, включаючи графічний, електронний, копіювання, передрук чи використання в будь-який інший спосіб без письмової згоди Асоціації «Земельна спілка України».

 

 

 

Консультації

 

Послуги для фізосіб

 

Послуги для бізнесу

 
 

Продати земельну ділянку

 

©2019 Ассоциация «Земельный союз Украины»

Все права защищены. Этот веб-сайт является собственностью Ассоциации «Земельный союз Украины».Все исключительные имущественные и неимущественные авторские права на информацию, размещаемую на сайте www.zem.ua принадлежат Ассоциации «Земельный союз Украины» или непосредственному автору этих материалов, если в тексте не указывается другое. Запрещается воспроизведение и использование любой части этого веб-сайта и информации, размещенной на нем, в любом формате, включая графический, электронный, копирование или использование любым другим способом без предварительного письменного согласия Ассоциации «Земельный союз Украины».

 

По вопросам сотрудничества, а также для представителей СМИ т. 098-156-40-40