Головні питання про землю Як розрахувати розмір орендної плати

Увага!

05 квітня 2015 року набрав чинності Закон України № 191-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)», який вносить зміни до Земельного кодекс України, Закону «Про оренду землі», «Про особисте селянське господарство».

 

Оренда землі - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.

 

Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди землі.

 

Орендна плата за землю - це платіж, який орендар сплачує орендодавцеві за користування земельною ділянкою.

Орендна плата може сплачувати у таких формах:

-  грошовій;

-  натуральній;

-  відробітковій (надання послуг орендодавцю).

Сторони можуть передбачити в договорі оренди поєднання різних форм орендної плати.

 

В той же час, у разі оренди земельних ділянок державної або комунальної форми власності, орендна плата визначається виключно у грошовій формі.

 

Відповідно до статті 15 Закону України «Про оренду землі» розмір орендної плати із зазначенням її розміру, індексації, форм платежу, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату є однією із істотних умов договору.

 

Важливо!

Відсутність у договорі оренди землі однієї з істотних умов договору є підставою для відмови в державній реєстрації договору оренди землі, а також для визнання договору недійсним.

 

Відповідно до ч. 2 ст. 21 Закону України «Про оренду землі» розмір, форма і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди землі (крім строків внесення орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, які встановлюються відповідно до Податкового кодексу України).

 

Таким чином, форма та розмір орендної плати визначаються за домовленістю орендодавця та орендаря та відображаються у договорі оренди землі.

 

При цьому слід також враховувати, що обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється з урахуванням індексів інфляції, якщо інше не передбачено договором оренди.

 

Відповідно до статті 288.5 Податкового кодексу розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки.

 

 

© 2019  Асоціація «Земельна спілка України». Всі права захищено.
Дана інформація була підготовлена Асоціацією «Земельна спілка України». Забороняється відтворення та використання повністю або будь-якої частини даної інформації у будь-якому форматі, включаючи графічний, електронний, копіювання, передрук чи використання в будь-який інший спосіб без письмової згоди Асоціації «Земельна спілка України».

Консультації

 

Послуги для фізосіб

 

Послуги для бізнесу

 
 

Продати земельну ділянку

 

©2019 Ассоциация «Земельный союз Украины»

Все права защищены. Этот веб-сайт является собственностью Ассоциации «Земельный союз Украины».Все исключительные имущественные и неимущественные авторские права на информацию, размещаемую на сайте www.zem.ua принадлежат Ассоциации «Земельный союз Украины» или непосредственному автору этих материалов, если в тексте не указывается другое. Запрещается воспроизведение и использование любой части этого веб-сайта и информации, размещенной на нем, в любом формате, включая графический, электронный, копирование или использование любым другим способом без предварительного письменного согласия Ассоциации «Земельный союз Украины».

 

По вопросам сотрудничества, а также для представителей СМИ т. 098-156-40-40