ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
17 квітня 2012 року № 595/5

(у редакції наказу Міністерства юстиції України
від 14 грудня 2012 року № 1841/5)


ВИМОГИ
до заповнення заяв (запитів) у сфері державної реєстрації речових прав
на нерухоме майно та їх обтяжень


1.    Заява (запит) заповнюється українською мовою розбірливими друкованими літерами кульковою ручкою синього кольору або за допомогою загальноприйнятих технічних засобів. Дати у заявах (запитах) заповнюються арабськими цифрами у форматі - "день, місяць, рік".
2.    Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи, в тому числі органу державної влади та органу місцевого самоврядування, вказуються повністю.
3.    Не допускаються у заяві (запиті) підчищення, дописки, закреслення чи інші виправлення.
4.     У блоках заяви (запиту), які містять альтернативні значення (наприклад, форма власності, тип об'єкта тощо), обирається необхідне значення, яке позначається символом.
5.    Додаток до заяви заповнюється у разі, коли власників (користувачів, обтяжувачів) декілька.
6.    Заява (додаток у разі його заповнення) засвідчується підписом заявника з проставлянням дати її (його) заповнення.
7.    Запит засвідчується підписом посадової особи органу державної влади, місцевого самоврядування, який скріплюється печаткою, з проставленням дати його заповнення.
8.    Заява, що подається в електронному вигляді, підписується електронним цифровим підписом заявника, сумісного з програмним забезпеченням Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
9.    Для отримання заявником смс-повідомлення/електронного листа про прийняте рішення за результатом розгляду заяви (запиту) у полі заяви (запиту) «Телефон заявника/електронна пошта» вказується номер мобільного телефону/адреса електронної пошти.


Директор Департаменту
взаємодії з органами влади                                                              О.В. Зеркаль


{Вимоги в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1841/5 від 14.12.2012; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1729/5 від 19.08.2013, № 748/5 від 12.05.2014}