Шаблони українською Картка прийому заяви
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
17.04.2012 № 595/5
 
 
КАРТКА ПРИЙОМУ ЗАЯВИ №______
 
Заява про
_____________________________________________1, подана 
(назва заяви)
_____________________________________________2,
(П.І.Б. заявника (заявників))
отримана _____________________________________
_____________________________________________3
(П.І.Б. посадової особи, нотаріуса, найменування органу державної реєстрації прав або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу)
та зареєстрована у базі даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ________________4 за реєстраційним                                                                                               
номером ___________________5.
 
Перелік документів, поданих із заявою:
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
 
«___» _________ 20__ року       ______________   (________________)6
(П.І.Б. посадової особи, нотаріуса)
 
Перелік документів, поданих додатково: 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
 
«___» _________ 20__ року       ________________    (_______)7
(П.І.Б. посадової особи, нотаріуса)
_____________________________________________
 (місце для відміток)
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
 
 
Документи згідно з переліком отримав:
 
«___» _________ 20__ року       ____________      (___________)8
 
ВИМОГИ
до заповнення картки прийому заяви 
 
Картка прийому заяви формується державною мовою, підписується посадовою особою органу державної реєстрації прав (далі – посадова особа) , нотаріусом із зазначенням прізвища та ініціалів. 
Картка прийому заяви формується відповідно до встановленої форми та містить таку інформацію:
1. Відомості про назву заяви, зокрема: заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, заява про відкликання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, заява про зупинення державної реєстрації прав та їх обтяжень, заява про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, заява про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, заява про надання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майна (далі – Державний реєстр прав), заява про внесення змін до запису Державного реєстру прав.
2. Повне прізвище, ім’я та по батькові заявника у називному відмінку.
3. Повне прізвище, ім’я та по батькові у називному відмінку посадової особи, нотаріуса, який прийняв заяву, найменування органу державної реєстрації прав або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу.
4. Дата та час реєстрації заяви у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.
5. Реєстраційний номер заяви у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.
6. Дата, підпис, повне прізвище, ім’я та по батькові у називному відмінку посадової особи, нотаріуса, який прийняв заяву, та додані до неї документи.
7. Дата, підпис, повне прізвище, ім’я та по батькові у називному відмінку посадової особи, нотаріуса, який отримав додатково подані документи (відомості відображаються у випадку, коли до заяви було подано додаткові документи).
8. Дата, підпис, повне прізвище, ім’я та по батькові у називному відмінку особи, яка за результатом розгляду заяви отримала документи, що подавалися до органу державної реєстрації прав. Відомості не зазначаються, якщо заява подавалася в електронному вигляді та додатково не подавалися документи в паперовому вигляді.
9. На заяву, подану в електронному вигляді, надається картка прийому заяв та запитів в електронному вигляді, підписана електронним цифровим підписом посадової особи, яка зареєструвала заяву.
 
Директор Департаменту 
взаємодії з органами влади                                                                О.В. Зеркаль
 
{Форма заяви та Вимоги із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції
№ 1841/5 від 14.12.2012}
 

Консультації

 

Послуги для фізосіб

 

Послуги для бізнесу

 
 

Продати земельну ділянку

 

©2019 Ассоциация «Земельный союз Украины»

Все права защищены. Этот веб-сайт является собственностью Ассоциации «Земельный союз Украины».Все исключительные имущественные и неимущественные авторские права на информацию, размещаемую на сайте www.zem.ua принадлежат Ассоциации «Земельный союз Украины» или непосредственному автору этих материалов, если в тексте не указывается другое. Запрещается воспроизведение и использование любой части этого веб-сайта и информации, размещенной на нем, в любом формате, включая графический, электронный, копирование или использование любым другим способом без предварительного письменного согласия Ассоциации «Земельный союз Украины».

 

По вопросам сотрудничества, а также для представителей СМИ т. 098-156-40-40