Шаблони українською Лист, щодо встановлення сервітуту на право проїзду, проходу
______________________________________
(назва підприємства, або ПІБ громадянина)
 
Шановний ___________________!
 
Згідно із Державним актом на право власності на земельну ділянку Серія ______ № __________________ від ______________________, зареєстрованим в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № ______________________________, я, _________________________________________, є власником земельної ділянки загальною площею __________________ га з кадастровим номером _______________________________, яка розташована на території ___________________________ ради ____________ району ________________________________ області.
 
Поруч із вказаною земельною ділянкою  розташована земельна ділянка, яка належить Вам на праві власності.
 
З урахуванням місця розташування обох земельних ділянок, доступ до моєї земельної ділянки з дороги загального користування можливий виключно через Вашу земельну ділянку.
 
Відповідно до статті 401 Цивільного кодексу України: 
«1. Право  користування  чужим  майном  (сервітут)  може  бути встановлене  щодо  земельної  ділянки,  інших  природних  ресурсів (земельний сервітут) або іншого нерухомого майна  для  задоволення потреб інших осіб, які не можуть бути задоволені іншим способом. 
2. Сервітут може належати власникові (володільцеві) сусідньої земельної ділянки,  а  також  іншій,  конкретно  визначеній  особі (особистий сервітут).»
Частиною першою статті 98 Земельного кодексу України визначено, що: «право земельного сервітуту - це право власника або землекористувача земельної ділянки на обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною ділянкою (ділянками)».
Пунктом «а» частини першої статті 99 Земельного кодексу України встановлено, що: 
«Власники або землекористувачі земельних ділянок можуть вимагати встановлення таких земельних сервітутів:
а) право проходу та проїзду на велосипеді;»
 
З урахуванням вказаних положень, пропоную Вам укласти договір про встановлення земельного сервітуту (права проходу та проїзду на велосипеді через Вашу земельну ділянку).
 
Частиною першою статті 402 Цивільного кодексу України визначено, що: «сервітут   може   бути  встановлений  договором,  законом, заповітом або рішенням суду». Частина перша статті 100 Земельного кодексу України говорить, про те, що: «сервітут може бути встановлений договором, законом, заповітом або рішенням суду».
Відповідно до частини четвертої статті 98 Земельного кодексу України: «земельний сервітут здійснюється способом, найменш обтяжливим для власника земельної ділянки, щодо якої він встановлений». З урахуванням цього, пропоную поширити земельний сервітут на частину земельної ділянки відповідача, визначену у плані, що додається. Такий спосіб встановлення земельного сервітуту є найменш обтяжливим для Вас, оскільки на даній частині земельної ділянки розташована доріжка, яка протягом багатьох років використовується для цих цілей.
 
Стаття 403 Цивільного кодексу України встановлює: «сервітут  може  бути  встановлений на певний строк або без визначення строку». З урахуванням того, що можливості доступу мене до своєї земельної ділянки мають постійний характер і не можуть зникнути протягом певного часу, пропоную встановити земельний сервітут без визначення строку.
 
Відповідно до частини третьої статті 403 Цивільного кодексу України: «особа,  яка користується сервітутом,  зобов'язана  вносити плату за користування майном,  якщо інше не встановлено договором, законом, заповітом або рішенням суду.» З урахуванням того, що встановлення зазначеного земельного сервітуту не нанесе Вам збитків і не є обтяжливим для Вас, пропоную не встановлювати плату за встановлення земельного сервітуту.
Готовий для обговорення умов зазначеного договору.
 
 
Додаток: 1. План частини земельної ділянки, на яку пропонується поширити право земельного сервітуту.
2. Проект договору про встановлення земельного сервітуту. 
 
 
З повагою,
 
«_____» _________ ______ року ___________________________
 
 
 
 
 
© 2012 Асоціація «Земельна спілка України». Всі права захищено.
Дана інформація була підготовлена Асоціацією «Земельна спілка України». Забороняється відтворення та використання повністю або будь-якої частини даної інформації у будь-якому форматі, включаючи графічний, електронний, копіювання, передрук чи використання в будь-який інший спосіб без письмової згоди Асоціації «Земельна спілка України».

Консультації

 

Послуги для фізосіб

 

Послуги для бізнесу

 
 

Продати земельну ділянку

 

©2019 Ассоциация «Земельный союз Украины»

Все права защищены. Этот веб-сайт является собственностью Ассоциации «Земельный союз Украины».Все исключительные имущественные и неимущественные авторские права на информацию, размещаемую на сайте www.zem.ua принадлежат Ассоциации «Земельный союз Украины» или непосредственному автору этих материалов, если в тексте не указывается другое. Запрещается воспроизведение и использование любой части этого веб-сайта и информации, размещенной на нем, в любом формате, включая графический, электронный, копирование или использование любым другим способом без предварительного письменного согласия Ассоциации «Земельный союз Украины».

 

По вопросам сотрудничества, а также для представителей СМИ т. 098-156-40-40