Шаблони українською Договір міни земельних ділянок

Ми:
громадянин(ка) України ____________, надалі іменований(а) – «Сторона 1», з однієї сторони,
та громадянин(ка) України ____________, надалі іменований(а) – «Сторона 2», з іншої сторони,

(в подальшому разом іменуються як «сторони», а кожна окремо «сторона»)

діючи вільно, цілеспрямовано, свідомо і добровільно, розумно та на власний розсуд, без будь-якого примусу як фізичного, так і психічного, не порушуючи прав третіх осіб, бажаючи реального настання правових наслідків, обумовлених нижче, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, усвідомлюючи значення своїх дій та керуючи ними, не помиляючись щодо обставин обумовлених нижче, діючи без впливу обману, попередньо ознайомлені з приписами цивільного законодавства України, що регулюють укладений договір (у тому числі з вимогами щодо недійсності правочину), уклали цей договір міни земельних ділянок (далі – договір) про наступне.

1. Предмет договору

1.1. За цим договором Сторона 1 передає Стороні 2 у власність земельну ділянку земельну ділянку, зазначену у пункті 1.2 цього договору, в обмін на яку Сторона 2 передає Стороні 1 у власність  земельну ділянку, зазначену у пункті 1.3 цього договору.

1.2. Сторона 1 передає у власність Стороні 2 земельну ділянку загальною площею _____ га (_________________ (угіддя) із цільовим призначенням ________________________, кадастровий номер ___________________________, розташовану на території __________________________________ ____________________ району _________________ області (далі – земельна ділянка 1).
Право власності Сторони 1 на земельну ділянку набуто на підставі ___________________________________________________.
Право власності Сторони 1 на земельну ділянку 1 зареєстровано у Державному Реєстрі речових прав на нерухоме майно відповідно до Витягу __________________________________________, виданого _______________.
На земельній ділянці 1 відсутні будівлі, споруди, інше нерухоме та рухоме майно.
Вартість земельної ділянки 1 визначена відповідно до звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки, складеного ______________________, і складає ______________ гривень.

1.3. Сторона 2 передає у власність Стороні 1 земельну ділянку загальною площею _____ га (_________________ (угіддя) із цільовим призначенням ________________________, кадастровий номер ___________________________, розташовану на території __________________________________ ____________________ району _________________ області (далі – земельна ділянка 2).
Право власності Сторони 2 на земельну ділянку набуто на підставі ___________________________________________________.
Право власності Сторони 2 на земельну ділянку 2 зареєстровано у Державному Реєстрі речових прав на нерухоме майно відповідно до Витягу __________________________________________, виданого _______________.
На земельній ділянці 1 відсутні будівлі, споруди, інше нерухоме та рухоме майно.
Вартість земельної ділянки 2 визначена відповідно до звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки, складеного ______________________, і складає ______________ гривень.

1.4. Підписанням цього договору Сторони засвідчують, що їм відомий стан земельних ділянок, які обмінюються за цим договором, і що зазначені земельні ділянки не обтяжені правами третіх осіб.

2. Інші умови договору

2.1. Передача Стороною 1 у власність Сторони 2 земельної ділянки 1 здійснюється без доплати.

2.2. Передача Стороною 2 Стороні 1 земельної ділянки 2 здійснюється з доплатою, розмір якої складає _______________ гривень.
Підписанням цього договору сторони засвідчують, що сума доплати сплачена Стороною 1 Стороні 2 у повному обсязі.

2.3. Відповідно до Витягу із Державного земельного кадастру _____________________, виданого «____» ________ _______ року ________________________________, на використання земельної ділянки 1 встановлені наступні обмеження:
_______________________________,
_______________________________,
_______________________________.

2.4. Відповідно до Витягу із Державного земельного кадастру _____________________, виданого «____» ________ _______ року ________________________________, на використання земельної ділянки 2 встановлені наступні обмеження:
_______________________________,
_______________________________,
_______________________________.

2.5. Перехід права власності на земельні ділянки за цим договором не припиняє дії обмежень у їх використанні.

2.6. Відповідно до Витягу із Державного Реєстру прав власності на нерухоме майно __________________________________________, виданого __________________________________ заборони на відчуження земельної ділянки 1 або інші обтяження її правами третіх осіб не зареєстровані.

2.7. Відповідно до Витягу із Державного Реєстру прав власності на нерухоме майно ____________________________________________, виданого __________________________________ заборони на відчуження земельної ділянки 2 або інші обтяження її правами третіх осіб не зареєстровані.

2.8. Кожна із сторін має право:
- отримати від іншої сторони всю інформацію та документи, необхідні для виконання цього договору,
- вимагати від іншої сторони виконання своїх обов’язків за цим договором,
- вимагати від іншої сторони передачі земельної ділянки за актом приймання-передачі,
- інші права, передбачені цим договором та чинним законодавством.

2.9. Кожна із сторін зобов’язана:
- передати іншій стороні земельну ділянку, яка передається їй у власність за цим договором, за актом приймання-передачі в день укладення цього договору;
- прийняти від іншої сторони  земельну ділянку, яка приймається їй у власність за цим договором, за актом приймання-передачі в день укладення цього договору;
- не здійснювати перешкод у реалізації іншою стороною права власності на земельну ділянку після набуття останньою права власності на неї.
- нести інші обов’язки, передбачені цим договором та чинним законодавством.

2.10. Право власності за цим договором переходить до кожної із сторін після укладення цього договору, підписання сторонами акту приймання-передачі та державної реєстрації права власності відповідно до закону.

2.11. Цей договір укладений у трьох примірниках – по одному – кожній із сторін і один – нотаріусу, який посвідчує договір.

2.12. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до повного виконання ними своїх обов’язків.


ПІДПИСИ СТОРІН

Сторона 1 ________________

Сторона 2 ________________
 

Посвідчувальний напис нотаріуса
Читайте також: Позовна заява про встановлення земельного сервітуту на право проходу та проїзду на велосипеді по земельній ділянці


 

© 2012 Асоціація «Земельна спілка України». Всі права захищено.
Дана інформація була підготовлена Асоціацією «Земельна спілка України». Забороняється відтворення та використання повністю або будь-якої частини даної інформації у будь-якому форматі, включаючи графічний, електронний, копіювання, передрук чи використання в будь-який інший спосіб без письмової згоди Асоціації «Земельна спілка України».

Консультації

 

Послуги для фізосіб

 

Послуги для бізнесу

 
 

Продати земельну ділянку

 

©2019 Ассоциация «Земельный союз Украины»

Все права защищены. Этот веб-сайт является собственностью Ассоциации «Земельный союз Украины».Все исключительные имущественные и неимущественные авторские права на информацию, размещаемую на сайте www.zem.ua принадлежат Ассоциации «Земельный союз Украины» или непосредственному автору этих материалов, если в тексте не указывается другое. Запрещается воспроизведение и использование любой части этого веб-сайта и информации, размещенной на нем, в любом формате, включая графический, электронный, копирование или использование любым другим способом без предварительного письменного согласия Ассоциации «Земельный союз Украины».

 

По вопросам сотрудничества, а также для представителей СМИ т. 098-156-40-40