Шаблони українською Зразок позовної заяви громадянина про визнання недійсним рішення органу місцевого самоврядування про розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку

 

________________ районний суд

_____________________ області

(поштова адреса: _________________)

 

позивач ________________________________

ПІБ громадянина

місце проживання: ____________________

Ідентифікаційний номер: ________________

номер засобів зв’язку: __________________

відповідач _____________________ рада

__________ району

______________________ області

місце знаходження: ____________________

номер засобів зв’язку: __________________

 

ціна позову    позов немайнового характеру

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про визнання недійсним рішення ____________ ради про розірвання

договору оренди землі

 

Відповідно до договору оренди землі, укладеним між позивачем та відповідачем«____» _________ _______ року, та зареєстрованим _________________________________ (далі – договір оренди), відповідач передав позивачеві земельну ділянку площею _______ га для _____________ терміном на _________ років (далі – земельна ділянка).

Позивач належним чином виконує договір оренди, своєчасно сплачує орендну плату.

«______» _______________ _______ року відповідачем було прийнято рішення № ______ (далі – оскаржуване рішення), пунктами ______ якого було розірвано договір оренди та зобов’язано позивача звільнити земельну ділянку та повернути земельну ділянку відповідачеві.

Частиною першою статті 525 Цивільного кодексу України визначено, що: «одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом».

Частинами третьою – четвертою статті 31 Закону України «Про оренду землі» визначено, що:

«Договір оренди землі може бути розірваний за  згодою  сторін. На  вимогу  однієї  із  сторін договір оренди може бути достроково розірваний за рішенням суду в порядку, встановленому законом.

Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або цим договором.»

Договором оренди не передбачено можливості його розірвання в односторонньому порядку.

Частиною другою статті 152 Земельного кодексу України визначено, що: «землекористувач може вимагати усунення будь-яких порушень його прав на землю». Одним із засобів захисту прав землекористувача, відповідно до пункту «г» частини третьої зазначеної статті є: «визнання недійсними рішень органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування».

Таким чином, оскаржуване рішення є незаконним, порушує права позивача на користування земельною ділянкою на умовах договору оренди, а тому – підлягає визнанню недійсним.

Згідно із статтею 35 Закону України «Про оренду землі»: «спори, пов'язані  з  орендою  землі,  вирішуються  у судовому порядку».

Враховуючи наведене та відповідно до ст.152 Земельного кодексу України, ст. 31 Закону України «Про оренду землі», ст. ст. 114, 525 Цивільного кодексу України,

 

ПРОШУ:

 

1.Визнати недійсним рішення _______________________ ___________ ради ______________________ району _________________ області від «_____» _________ _______ року № ___________________.

2. Витрати по сплаті судового збору покласти на відповідача.

 

Додатки: 

1.Копія договору оренди

2.Копія рішення відповідача від «_____» ________ ________ року № ______.

3.Документ, що підтверджує сплату судового збору

4.Копія позовної заяви та доданих до неї документів

 

«____» _________20____ року  ____________________

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

 

Зразок цього документу може використовуватися як основа, але не обов’язково повністю підійде для Вашого випадку.

У кожній конкретній ситуації бажано звертатися до фахівців для уникнення непорозумінь та помилок.

Асоціація «Земельна спілка України» не несе відповідальність за наслідки, що виникли у зв’язку з використання цього документу.

 

У рамках надання послуг з вирішення судових спорів «Земельна спілка України» здійснює проведення юридичного аналізу визначення перспектив спору, наші спеціалісти розроблять оптимальну систему захисту ваших інтересів, підготують всі види судових документів (позовні заяви, заперечення (відгуки) на позовні заяви, пояснення, заяви, клопотання тощо), представлять ваші інтереси в позасудових процедурах врегулювання спору, в судових інстанціях усіх рівнів, в процесі виконавчого провадження при виконанні судових рішень.

Читайте також: Договір міни земельних ділянок


 

© 2014 Асоціація «Земельна спілка України». Всі права захищено.
Дана інформація була підготовлена Асоціацією «Земельна спілка України». Забороняється відтворення та використання повністю або будь-якої частини даної інформації у будь-якому форматі, включаючи графічний, електронний, копіювання, передрук чи використання в будь-який інший спосіб без письмової згоди Асоціації «Земельна спілка України».

Консультації

 

Послуги для фізосіб

 

Послуги для бізнесу

 
 

Продати земельну ділянку

 

©2019 Ассоциация «Земельный союз Украины»

Все права защищены. Этот веб-сайт является собственностью Ассоциации «Земельный союз Украины».Все исключительные имущественные и неимущественные авторские права на информацию, размещаемую на сайте www.zem.ua принадлежат Ассоциации «Земельный союз Украины» или непосредственному автору этих материалов, если в тексте не указывается другое. Запрещается воспроизведение и использование любой части этого веб-сайта и информации, размещенной на нем, в любом формате, включая графический, электронный, копирование или использование любым другим способом без предварительного письменного согласия Ассоциации «Земельный союз Украины».

 

По вопросам сотрудничества, а также для представителей СМИ т. 098-156-40-40