Шаблони українською Договір про внесення змін до договору оренди землі

Ми:
громадянин(ка) України ____________, надалі іменований(а) – «Орендодавець», з однієї сторони,
та __________________________________, надалі іменований(а) – «Орендар», з іншої сторони,
які є сторонами договору оренди землі від «___» ________ _____ року, зареєстрованого  _____________________________________ (далі – договір оренди),
(в подальшому разом іменуються як «сторони», а кожна окремо «сторона»)

діючи вільно, цілеспрямовано, свідомо і добровільно, розумно та на власний розсуд, без будь-якого примусу як фізичного, так і психічного, не порушуючи прав третіх осіб, бажаючи реального настання правових наслідків, обумовлених нижче, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, усвідомлюючи значення своїх дій та керуючи ними, не помиляючись щодо обставин обумовлених нижче, діючи без впливу обману, уклали цей договір про внесення змін до договору оренди землі (далі – договір) про наступне.


1. Сторони домовились внести наступні зміни до договору оренди:
_____________________________________
_____________________________________
Зміни до договору оренди можна сформулювати шляхом заміни одних слів, цифр іншими, викладення певного розділу, пункту, абзацу, речення, або усього договору  у новій редакції

2. Цей договір укладений у ____________ примірниках – по одному – кожній із сторін і  _________________________________.

3. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до повного виконання ними своїх обов’язків.


ПІДПИСИ СТОРІН

Сторона 1 ________________

Сторона 2 ________________
  

© 2012 Асоціація «Земельна спілка України». Всі права захищено.
Дана інформація була підготовлена Асоціацією «Земельна спілка України». Забороняється відтворення та використання повністю або будь-якої частини даної інформації у будь-якому форматі, включаючи графічний, електронний, копіювання, передрук чи використання в будь-який інший спосіб без письмової згоди Асоціації «Земельна спілка України».

Консультації

 

Послуги для фізосіб

 

Послуги для бізнесу

 
 

Продати земельну ділянку

 

©2019 Ассоциация «Земельный союз Украины»

Все права защищены. Этот веб-сайт является собственностью Ассоциации «Земельный союз Украины».Все исключительные имущественные и неимущественные авторские права на информацию, размещаемую на сайте www.zem.ua принадлежат Ассоциации «Земельный союз Украины» или непосредственному автору этих материалов, если в тексте не указывается другое. Запрещается воспроизведение и использование любой части этого веб-сайта и информации, размещенной на нем, в любом формате, включая графический, электронный, копирование или использование любым другим способом без предварительного письменного согласия Ассоциации «Земельный союз Украины».

 

По вопросам сотрудничества, а также для представителей СМИ т. 098-156-40-40