Зразок позовної заяви громадянина про звільнення самостійно зайнятої земельної ділянки

_______________________________ суд

___________________________ області

(поштова адреса: _________________)

 

 

позивач

________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

місце проживання: ____________________

номер засобів зв’язку: __________________

відповідач

______________________________________

(назва підприємства, або ПІБ громадянина)

місце знаходження (місце проживання): ____________________

Податковий номер: ________________

номер засобів зв’язку: __________________

 

 

ціна позову

вимоги немайнового характеру

 

 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про звільнення самостійно зайнятої земельної ділянки

 

Я, _________________________________________ є власником земельної ділянки загальною площею __________________ га з кадастровим номером _______________________________, яка розташована на території ___________________________ ради ____________ району ________________ області (далі – земельна ділянка). Підтвердженням даного факту є _______________________________________ (наприклад, Державний акт на право власності на земельну ділянку серії ______ № __________________ від ______________________, зареєстрованим в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № ______________________________, або витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно тощо) (копія додається).

 

У поточному році відповідачем вищевказана земельна ділянка була _______________________________ (необхідно вказати, яким саме чином неправомірно використовувалась земельна ділянка, наприклад: земельна ділянка була виорана та засіяна, на земельні ділянці розпочато будівництво будинку тощо). Жодних договорів, які б надавали право користування цією ділянкою відповідачу, я не укладав.

 

Згідно із статтею 1 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель»: «самовільне зайняття земельної ділянки - будь-які дії, які свідчать про фактичне використання земельної ділянки за відсутності відповідного рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про її передачу у власність або надання у користування (оренду) або за відсутності вчиненого правочину щодо такої земельної ділянки, за винятком дій, які відповідно до закону є правомірними». Відповідно до частини першої статті 5 вказаного Закону: «державний контроль за використанням та охороною земель здійснює спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів».

 

Факт самовільного зайняття земельної ділянки підтверджується Актом обстеження земельної ділянки № _________________________, складеним _____________________________ (посада державного інспектора) «_____» ________ ______ року (копія додається). Відповідно до зазначеного Акту в результаті проведеного обстеження було виявлено самовільне використання ______________________ (відповідач) земельної ділянки. (у разі, якщо позивач до подання позову звертався до Державної інспекції сільського господарства) і відповідним Інспектором факт самовільного зайняття земельної ділянки було підтверджено)

 

Частиною першою статті 319 Цивільного кодексу України встановлено, що: «власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд».

 

Зважаючи на наведене, дії відповідача із самовільного зайняття земельної ділянки порушують мої права як власника земельної ділянки на самостійне володіння, користування, розпорядження нею.

 

Статтею 90 Земельного кодексу України встановлено: «власники земельних ділянок мають право ... самостійно господарювати на землі. ... Порушені права власників земельних ділянок підлягають відновленню в порядку, встановленому законом».

 

Статтею 212 Земельного кодексу України визначено:

 

«1. Самовільно зайняті земельні ділянки підлягають поверненню власникам землі або землекористувачам без відшкодування затрат, понесених за час незаконного користування ними.

2. Приведення земельних ділянок у придатний для використання стан, включаючи знесення будинків, будівель і споруд, здійснюється за рахунок громадян або юридичних осіб, які самовільно зайняли земельні ділянки.

3. Повернення самовільно зайнятих земельних ділянок провадиться за рішенням суду».

 

Зважаючи на викладене, земельна ділянка підлягає звільненню та приведенню її за рахунок відповідача до стану, придатного для використання за цільовим призначенням.

 

Згідно з пунктом «б» частини першої статті 211 Земельного кодексу України: «громадяни та юридичні особи несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до законодавства за …самовільне зайняття земельних ділянок»

 

Відповідно до частини першої статті 114 Цивільного процесуального кодексу України: «позови, що виникають з приводу нерухомого майна, пред'являються за місцезнаходженням майна або основної його частини». Зважаючи на те, що земельна ділянка розташована на території ________________________________ району ____________________ області, розгляд цієї позовної заяви має здійснюватись ________________________ районним судом ______________________________ області.

 

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 3, 88, 114, 118, 119 Цивільного процесуального кодексу України, -

 

ПРОШУ СУД:

 

1. Зобов'язати ____________________________________ (назва відповідача – юридичної особи або ПІБ відповідача – фізичної особи) (місце знаходження: ____________________________, ідентифікаційний номер ________________) звільнити та привести до стану, придатного для використання за цільовим призначенням, земельну ділянку площею ______________ га з кадастровим номером ______________________, яка розташована на території ______________________ ради ____________________ району _______________________________ області.

 

2. Стягнути з Відповідача на користь Позивача судові витрати.

 

 

Додатки:

1. Копія документу, що підтверджує право власності на земельну ділянку.

 

2. Копія Акту обстеження земельної ділянки від «______» ________ ______ року

 

3. Копії документів, що підтверджують обставини, зазначені в позовній заяві.

 

4. Документ, що підтверджує сплату судового збору.

 

5. Копія позовної заяви та доданих до неї документів для відповідача.

 

 

 

«____» _________20____ року      ________________ /_______________/

 

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

 

Зразок цього документу може використовуватися як основа, але не обов’язково повністю підійде для Вашого випадку.

У кожній конкретній ситуації бажано звертатися до фахівців для уникнення непорозумінь та помилок.

Асоціація «Земельна спілка України» не несе відповідальність за наслідки, що виникли у зв’язку з використання цього документу.

 

ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ!

 

Відповідно до частини першої статті 114 Цивільного процесуального кодексу України: «позови, що виникають з приводу нерухомого майна, пред'являються за місцезнаходженням майна або основної його частини».

 

У позовній заяві необхідно зазначити:

1. Найменування суду, до якого подається заява;

2. Ім'я (найменування) позивача і відповідача, а також ім'я представника позивача, якщо позовна заява подається представником, їх місце проживання (перебування) або місцезнаходження, поштовий індекс, номери засобів зв'язку, якщо такі відомі;

3. Зміст позовних вимог. Це мають бути вимоги щодо звільнення земельної ділянки, а, у разі необхідності, також вимоги щодо приведення земельної ділянки у стан, придатний для її використання за цільовим призначенням, стягнення збитків, завданих неправомірними діями відповідача.

Важливо: розмір збитків необхідно обґрунтовувати.

4. Ціна позову щодо вимог майнового характеру. У разі, якщо Ви вимагаєте відшкодування збитків та/або моральної шкоди, ціна позову буде дорівнювати сумі цих витрат. Якщо ж Ви вимагаєте лише звільнення земельної ділянки, у позовній заяві доцільно зазначити, що ви пред’являєте позов немайнового характеру.

5. Виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги.

6. Зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, наявність підстав для звільнення від доказування. Такими доказами можуть бути показання свідків, акт обстеження, складений відповідним уповноваженим спеціалістом тощо.

7. Перелік документів, що додаються до заяви.

Позовна заява підписується позивачем або його представником із зазначенням дати її подання.

 

Розмір судового збору визначений Законом України «Про судовий збір і становить 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,2 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 3 розмірів мінімальної заробітної плати, а у разі, пред’явлення позову немайнового характеру (наприклад, якщо Ви вимагаєте лише звільнення земельної ділянки) - 0,1 розміру мінімальної заробітної плати.

 

Важливо: від сплати судового збору по даній категорії справ звільнені:

інваліди Великої Вітчизняної війни та сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

інваліди I та II груп, законні представники дітей-інвалідів і недієздатних інвалідів I та II груп

громадяни, віднесені до 1 та 2 категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 

Відповідно до статті 8 Закону України «Про судовий збір», враховуючи Ваш майновий стан, суд може своєю ухвалою відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі. З цих же підстав суд також може зменшити розмір судового збору або звільнити від його сплати. У разі, якщо Ви хочете скористатись цією можливістю обов’язково зазначте про це у позовній заяві.

 

У рамках надання послуг з вирішення судових спорів «Земельна спілка України» здійснює проведення юридичного аналізу і визначення перспектив спору, наші спеціалісти розроблять оптимальну систему захисту ваших інтересів, підготують всі види судових документів (позовні заяви, заперечення (відгуки) на позовні заяви, пояснення, заяви, клопотання тощо), представлять ваші інтереси в позасудових процедурах врегулювання спору, в судових інстанціях усіх рівнів, в процесі виконавчого провадження при виконанні судових рішень.

 

© 2016 Асоціація «Земельна спілка України». Всі права захищено.
Дана інформація була підготовлена Асоціацією «Земельна спілка України». Забороняється відтворення та використання повністю або будь-якої частини даної інформації у будь-якому форматі, включаючи графічний, електронний, копіювання, передрук чи використання в будь-який інший спосіб без письмової згоди Асоціації «Земельна спілка України».

Про "Земельну спілку України"

 

 

Асоціація "Земельна Спілка України" (ЗСУ) була заснована в 2004 році групою землевпорядних організацій. Асоціація є недержавною неприбутковою організацією.
 

Клієнти та партнери

 • Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин ВР
 • Міністерство аграрної політики та продовольства
 • Держгеокадастр
 • Міністерство юстиції України
 • Державна реєстраційна служба України
 • Національний Університет біоресурсів і природокористування України
 • Проект USAID АгроІнвест
 • Проект USAID Правова країна
 • United Nations Development Programme (UNDP)
 • Food and Agriculture Organization (FAO)
 • BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH
 • Асоціація фермерів та приватних землевласників України
 • Український союз промисловців та підприємців
 • Українська національна іпотечна асоціація
 • Асоціація адвокатів України
 • Український клуб аграрного бізнесу

Змі про нас

Що не так із новим податком на землю

Детальніше...

Українцям вигадали новий податок на землю (Рос)

Детальніше...

З 15 липня діятимуть нові правила оформлення землі

В боротьбі з рейдерством 5 грудня 2019 року парламентом прийнято Закон України №340-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству» (далі – Закон № 340- IX).
Детальніше...

Як державі підготуватись до ринку землі - ДЕНИС БАШЛИК екс-голова Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру

Детальніше...

Місцевим радам дали можливість планувати території за межами населених пунктів на власний розсуд - 15 положень законопроєкту 2280

Детальніше...

Земельна реформа — це далеко не один лиш обіг сільськогосподарських земель

3 червня в рамках Першого національного онлайн-форуму для об’єднаних територіальних громад відбулась тематична дискусія.

Детальніше...

Сергей Биленко: В Украине много теневых схем аренды земли и теневого зерна

Член ради асоціації "Земельний спілка України" Сергій Біленко розповів виданню «Коментарі», які існують тіньові схеми оренди землі, що потрібно зробити, щоб їх подолати, і чи має до цього відношення законопроект №3131, який пропонує введення мінімальної податкової виплати з кожного гектара землі. (Рос.)

Детальніше...

Ринок землі: через закон 2178-10 громадам доведеться вирішувати проблеми із землями державної та комунальної власності

27.05.2020

Детальніше...

Земельна корупція: час її ліквідувати

06.12.2019

Детальніше...

"Ринок землі буде ефективним, коли володіти землею буде той, хто на ній працює", - Андрій Мартин

21.11.2019

Детальніше...

Послуги

Увага!

Земельна спілка України

- не надає безкоштовних консультацій

- не допомагає безкоштовно отримати і оформити землю

- не займається оформленням окремих ділянок площею менше 2,1 га або паїв

- не працює у вихідні і святкові дні

 

Для замовлення послуг звертайтеся за телефонами:

38 098 508 80 00

Наша електронна пошта

office@zsu.org.ua

 

 

Асоціація «Земельна спілка України» надає послуги на території всієї України через мережу з більш ніж 40 представництв і партнерських організацій:

 

Усні консультації

 

Письмові консультації

 

Земельні спори (в тому числі межові). Їх вирішення в суді

 

Оскарження упереджених висновків державних органів щодо документації із землеустрою та оцінки земель

 

Первинна громадська науково-технічна експертиза документації із землеустрою та оцінки земель

 

Безпілотні технології в сільському господарстві

 

Безпілотні технології в промисловості

 

Проект відведення земельної ділянки. Технічна документація із землеустрою

 

Купівля-продаж землі

 

Оптимізація плати за землю

 

Аудит земельної ділянки

 

Підготовка договорів і кошторисів щодо землевпорядних послуг

 

Інвентаризація земель

 

Топозйомка 1:500, 1:2000

 

Представництво інтересів

 

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки

 

Винесення в натуру меж земельної ділянки

 

Зміна цільового призначення (переведення земель)

 

Оформлення договорів оренди землі та їх подовження

 

Переоформлення земельної ділянки на нового власника

 

Брокерські послуги

 

Законотворча діяльність та лобіювання інтересів

 

Консолідація земель сільськогосподарського призначення (формування єдиних масивів)

 

Розділ і об'єднання земельних ділянок

 

Розробка еколого-економічного обґрунтування

 

Експертна грошова оцінка земельної ділянки

 

Комерційні послуги для фермерів

 

Супровід угод, пов'язаних із землею

 

Чому клієнти обирають Земельну спілку України?

 

З послугами для агробізнесу Ви можете ознайомитися на наших сайтах (http://zem.com.ua/ та http://koshyl.wix.com/land-for-garden)

 

Послуги для компаній

 

 

 

 

 

Послуги для громадян

 

 

Продати земельну ділянку
 
 
Послуги для бізнесу
 
 
Послуги для фізосіб
 
Консультації
 

Комерційні послуги та консультації т044-384-08-66044-384-08-68

© 2004-2020 Асоціація «Земельна спілка України». Усі права захищено.

Цей веб-сайт є власністю Асоціації «Земельна спілка України ». Авторські права на всі матеріали, представлені на цьому сайті, належать Асоціації «Земельна спілка України» або безпосередньому авторові цих матеріалів, якщо в тексті не вказується інше. Будь-яке копіювання, у тому числі окремих частин текстів чи зображень, публікування і републікування, передрук чи будь-яке інше поширення матеріалів, що містяться на цьому сайті, в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося, дозволено при умові обов'язкового вказання активного гіперпосилання на цей сайт.