Шаблони українською Зразок позову про стягнення з орендодавця невиплаченої орендної плати у грошовій формі

 

______________________________ суд

(поштова адреса: _________________)

 

позивач________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

місце проживання: ____________________

номер засобів зв’язку: __________________

відповідач________________________________

(назва підприємства, або ПІБ громадянина)

місце знаходження (місце проживання): _________________

Податковий номер: ________________

номер засобів зв’язку: __________________

 

ціна позову  ___________________ грн.

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про стягнення орендної плати за користування земельною ділянкою

 

 

Згідно із Державним актом на право власності на земельну ділянку Серія ______ № __________________ від ______________________, зареєстрованим в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за №

 

______________________________, я, _________________________________________ є власником земельної ділянки загальною площею __________________ га з кадастровим номером _______________________________, яка розташована на території ___________________________ ради ____________ району ________________ області (далі – земельна ділянка).

Згідно із договором оренди землі від «______» ________ _____ року, зареєстрованим ____________________________________________________ (назва органу, що здійснив державну реєстрацію договору) «_______» __________ ______ року (дата реєстрації) за № __________ (далі – договір оренди землі), земельна ділянка була передана мною в оренду відповідачу.

Частини 1, 2 статті 21 Закону України «Про оренду землі» встановлюють, що, орендна плата за землю - це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою. Розмір, форма і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди.

Пунктом ______ договору оренди землі за користування земельною ділянкою була установлена орендна плата у розмірі _________________ гривень на _______________.

Згідно з пунктом _________ договору орендна плата має сплачуватись орендарем орендодавцю _________________________________________ (вказати строки сплати згідно з договором, наприклад, щорічно, не пізніше 1 листопада).

Проте орендна плата за ________ рік позивачу не виплачена.

З метою вирішення справи у позасудовому порядку позивачем був направлений відповідачу лист з вимогою сплатити вказані кошти. Відповіді на лист позивач не отримав (у разі, якщо була отримана відповідь, вказати її основні положення).

Згідно із статтею 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до  звичаїв  ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до пункту «в» частини першої статті 96 Земельного кодексу України землекористувачі зобов'язані: …своєчасно сплачувати земельний податок або орендну плату.

Згідно із статтею 24 Закону України «Про оренду землі» орендодавець має право вимагати від орендаря: … своєчасного внесення орендної плати.

Відповідно до частини першої статті 114 Цивільного процесуального кодексу України позови, що виникають з приводу нерухомого майна, пред'являються за місцезнаходженням майна або основної його частини. Зважаючи на те, що земельна ділянка розташована на території ________________________________ району ____________________ області, розгляд цієї позовної заяви має здійснюватися ________________________ судом.

Враховуючи наведене та відповідно до 3, 88, 114, 118, 119 Цивільного процесуального кодексу України, -

 

ПРОШУ:

 

1. Стягнути з ____________________________________ (назва відповідача – юридичної особи або ПІБ відповідача – фізичної особи) (місце знаходження: ____________________________, податковий номер ________________) на користь ____________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові позивача) (місце проживання: ____________________________, податковий номер ________________) грошові кошти у розмірі _________ гривень в якості орендної плати за користування земельною ділянкою за договором оренди землі.

2. Витрати по сплаті судового збору покласти на відповідача.

 

Додатки: 

1. Копія Державного акту на право власності на земельну ділянку.

2. Копія листа позивача відповідачу про виплату орендної плати (якщо такий лист подавався) та копія відповіді (якщо така була отримана Вами).

3. Копія договору оренди землі.

4. Документ, що підтверджує сплату судового збору.

5. Копія позовної заяви та доданих до неї документів для надіслання відповідачу.

 

 

«____» _________20____ року        ________________/_______________/

 

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

 

Зразок цього документу може використовуватися як основа, але не обов’язково повністю підійде для Вашого випадку.

У кожній конкретній ситуації бажано звертатися до фахівців для уникнення непорозумінь та помилок.

Асоціація «Земельна спілка України» не несе відповідальність за наслідки, що виникли у зв’язку з використання цього документу.

 

У рамках надання послуг з вирішення судових спорів «Земельний спілка України» здійснює проведення юридичного аналізу і визначення перспектив спору, наші спеціалісти розроблять оптимальну систему захисту ваших інтересів, підготують всі види судових документів (позовні заяви, заперечення (відгуки) на позовні заяви, пояснення, заяви, клопотання тощо), представлять ваші інтереси в позасудових процедурах врегулювання спору, в судових інстанціях усіх рівнів, в процесі виконавчого провадження при виконанні судових рішень.
 

© 2012 Асоціація «Земельна спілка України». Всі права захищено.
Дана інформація була підготовлена Асоціацією «Земельна спілка України». Забороняється відтворення та використання повністю або будь-якої частини даної інформації у будь-якому форматі, включаючи графічний, електронний, копіювання, передрук чи використання в будь-який інший спосіб без письмової згоди Асоціації «Земельна спілка України».

 

Консультації

 

Послуги для фізосіб

 

Послуги для бізнесу

 
 

Продати земельну ділянку

 

©2019 Ассоциация «Земельный союз Украины»

Все права защищены. Этот веб-сайт является собственностью Ассоциации «Земельный союз Украины».Все исключительные имущественные и неимущественные авторские права на информацию, размещаемую на сайте www.zem.ua принадлежат Ассоциации «Земельный союз Украины» или непосредственному автору этих материалов, если в тексте не указывается другое. Запрещается воспроизведение и использование любой части этого веб-сайта и информации, размещенной на нем, в любом формате, включая графический, электронный, копирование или использование любым другим способом без предварительного письменного согласия Ассоциации «Земельный союз Украины».

 

По вопросам сотрудничества, а также для представителей СМИ т. 098-156-40-40