_________________________________
(ПІБ фізичної особи або найменування орендаря, який є юридичною особою)
 
 
Я, _______________________________________ (ПІБ фізичної особи або найменування орендодавця, який є юридичною особою), що є орендодавцем земельної ділянки з кадастровим номером __________________ (далі – земельна ділянка) згідно з договором оренди землі, укладеним «___»__________ ______ року (дата укладення договору) з ___________________________________ (ПІБ фізичної особи або найменування орендаря, який є юридичною особою) надаю згоду на передачу останнім земельної ділянки у суборенду __________________________ (ПІБ фізичної особи або найменування суборендаря, який є юридичною особою)  на наступних умовах:
-
-
-
 
«_____» ___________ _______ року ________________ (підпис)»
 
Зверніть увагу:
Зазначати конкретну особу, яка має виступити суборендарем та умови передачі земельної ділянки не обов’язково, але в інтересах орендодавця краще зробити це.