(ПІБ фізичної особи або найменування орендаря, який є юридичною особою)
 
 
Я, _______________________________________ (ПІБ фізичної особи або найменування орендодавця, який є юридичною особою), що є орендодавцем земельної ділянки з кадастровим номером __________________ (далі – земельна ділянка) згідно з договором оренди землі, укладеним «___»__________ ______ року (дата укладення договору) з ___________________________________ (ПІБ фізичної особи або найменування орендаря, який є юридичною особою) заперечую проти передачі останнім земельної ділянки у суборенду, оскільки: ____________________ (необхідно зазначити причину відмови).
 
«_____» ___________ _______ року ________________ (підпис)»
 
Увага!
1. Зазначений лист необхідно передати орендарю не пізніше одного місяця з дня надходження від орендаря повідомлення про намір передати земельну ділянку у суборенду. Якщо зазначений строк не буде витриманий, орендована земельна ділянка або її частина може бути передана в суборенду без згоди орендодавця. Рекомендуємо відправити зазначений лист шляхом передачі під розписку або шляхом надіслання поштою цінним листом з описом вкладень та повідомленням про вручення