Дорожні карти (покрокові схеми) Як поділити земельну ділянку приватної власності, яка знаходиться у власності однієї особи

Поділ земельної ділянки може здійснюватись для різних цілей. У переважній більшості він необхідний тоді, коли необхідно або продати, подарувати, обміняти не всю земельну ділянку, а лише її частини.

Поділ земельної ділянки може стати у нагоді і тоді, коли людина хоче залишити її у спадок декільком спадкоємцям. Погодьтесь, краще зразу визначити конкретні частки ділянки, якими буде користуватись кожен із спадкоємців, аніж створювати підґрунтя для постійних сварок між ними з цього питання.

Існує декілька основних правил, які має запам’ятати кожен, хто планує поділити земельну ділянку.

По-перше, у процесі поділу земельної ділянки не можна змінити її цільове призначення. Розпочинати процедуру зміни цільового призначення частини земельної ділянки можна лише тоді, коли частка буде виділена у окрему земельну ділянку, вона буде зареєстрована у Державному земельному кадастрі, а право власності на неї – у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

По-друге, поділ земельної ділянки не припиняє дію обмежень у її використанні. Усі встановлені обмеження будуть поширюватись на новоутворені земельні ділянки, крім випадків, коли обмеження поширювалося лише на частину земельної ділянки, яка в результаті поділу земельної ділянки не увійшла до сформованої нової земельної ділянки.

По-третє, якщо земельна ділянка обтяжена правами третіх осіб (тобто надана в оренду, на правах емфітевзису, суперфіцію, передана у іпотеку), то поділ земельної ділянки є можливим лише після отримання письмової згоди на це цих осіб. Підпис на листі-погодженні нотаріально посвідчується. Після поділу земельної ділянки, усі договори користування або застави мають бути переукладені.

По-четверте, розмір і конфігурація земельної ділянки не повинні створювати перешкод для її використанням за цільовим призначенням. Погодьтесь, використовувати за цільовим призначенням земельну ділянку призначену для будівництво та обслуговування житлового будинку, розміром в 1 сотку, неможливо.
 

Які ж кроки треба зробити для того, щоб поділити земельну ділянку?

Крок 1
Перевірте, чи зареєстрована Ваша земельна ділянка у Державному земельному кадастрі та чи зареєстровано право власності на неї у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Якщо ні – необхідно вчинити відповідні дії (покрокові інструкції із вчинення цих дій ви можете знайти на сайті zem.ua).
 
Крок 2
Замовити у землевпорядної організації виготовлення технічної документації із  землеустрою  щодо поділу та об'єднання земельних ділянок.
 
Щоб знайти таку організацію можна:
• звернутися до сусідів чи знайомих, які оформляли документи на землю, та запитати їх, яка організація це робила;
• звернутися до місцевої ради – як правило, на території сільської чи міської ради працюють декілька землевпорядних організацій;
• звернутися до районного (міського) відділу (управління) Держземагентства України та дізнатися, які організації працюють на території Вашого району або населеного пункту;
• здійснити пошук в мережі Інтернет.
 
Увага!
Виконавцем робіт у обраній Вами землевпорядній організації може бути лише особа, що має сертифікат інженера-землевпорядника. Перелік таких осіб розміщений на офіційному сайті Держземагентства за адресою: http://www.dazru.gov.ua (підрозділ «Державний реєстр сертифікованих інженерів-землевпорядників» розділу «Ліцензування та сертифікація»). Без наявності такого сертифікату у виконавця робіт технічна документація буде вважатись недійсною і державну реєстрацію земельної ділянки здійснено не буде.
 
Важливо:
Поділ земельної ділянки приватної власності – особиста справа кожного власника і ніяких дозволів владних органів (місцевої ради, виконкому, місцевих державних адміністрацій, управлінь Держземагентства, органів архітектури) на її розроблення отримувати не потрібно.
 
Важливо знати!
Складання технічної документації із землеустрою передбачає, що інженер-землевпорядник має визначити точні межі кожної земельної ділянки, які утворяться у результаті поділу, їх геодезичні координати та скласти кадастрові плани земельних ділянок, і при потребі, встановити межові знаки. Це необхідно для того, щоб внести відомості про земельні ділянки до Державного земельного кадастру. У подальшому це дозволить державним органам, відновлювати межі земельних ділянок і краще захистити Ваше право на землю.
 
КРОК 3
Домовтесь з землевпорядною організацією про вартість, строки виконання робіт та укладіть відповідний договір. Будьте уважні при укладенні договору! Обов’язково повністю прочитайте проект договору, а якщо якісь із його умов Вам незрозумілі – зверніться по допомогу до юристів (або родичів, сусідів, знайомих). Зразковий договір Ви зможете знайти на Земельному порталі України ZEM.ua
Зверніть увагу на те, щоб в договорі були вказані конкретні терміни виконання робіт! Строк виконання робіт згідно законодавства не може перевищувати 6 місяців.
 
КРОК 4
Землевпорядна організація має виконати геодезичні роботи і розробити технічну документацію у строки, встановлені договором. Межі земельної ділянки, при потребі, мають бути закріплені межовими знаками встановленого зразка. Технічна документація має бути складена у паперовій формі та у формі електронного документу.
 
Увага!
Обов’язково вимагайте від землевпорядної організації надання Вам примірника виготовленої землевпорядної документації у паперовій формі. У разі виникнення спору щодо меж земельної ділянки у суді, вона буде слугувати доказом.
 
КРОК 5
Вам слід звернутися до державного кадастрового реєстратора у територіальному (районному, міському) органі Держземагентства України із заявами про державну реєстрацію земельних ділянок. Якщо інше не передбачено договором про розроблення землевпорядної документації, до цього органу має звертатись землевпорядна організація.
До заяви додається:
• копія документа, що посвідчує особу;
• копія документа, що посвідчує повноваження діяти від Вашого імені (договір, довіреність);
• копія документа про присвоєння податкового номера;
• розроблена технічна документація із землеустрою у паперовому вигляді та у формі електронного документу;
• документ, що підтверджує оплату послуг з державної реєстрації земельної ділянки.
 
Важливо знати!
Технічна документація не підлягає затвердженню жодним органом державної влади та місцевого самоврядування і вимоги щодо протилежного - незаконні.

 
КРОК 6
Подана Вами заява на протязі 14 днів розглядається державним кадастровим реєстратором територіального органу Держземагентства у районі (місті), за наслідком чого, у разі, якщо подані документи складені вірно, а межі Вашої ділянки не порушують меж вже зареєстрованих ділянок, державний кадастровий реєстратор реєструє обидві земельні ділянки у Державному земельному кадастрі і видає Вам Витяги із Державного земельного кадастру про кожну земельну ділянку із зазначенням у ньому їх кадастрових номерів.
 
Увага!
Кадастровий номер земельної ділянки, яка була поділена, скасовується, а кожній новоутвореній земельній ділянці буде присвоєний власний новий кадастровий номер

 
КРОК 7
Отримавши витяги із Державного земельного кадастру, слід звернутись до Реєстраційної служби відповідного підрозділу Міністерства юстиції України за місцезнаходженням земельних ділянок із заявами про державну реєстрацію права власності на земельну ділянку. За наслідками розгляду заяв, Ваше право буде зареєстровано, що буде підтверджено Свідоцтвами про право власності на кожну земельну ділянку і відповідними Витягами із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Читайте також: Яким чином оформити право власності на земельну ділянку у порядку спадкування за законом та заповітом?


 

© 2012 Асоціація «Земельна спілка України». Всі права захищено.
Дана інформація була підготовлена Асоціацією «Земельна спілка України». Забороняється відтворення та використання повністю або будь-якої частини даної інформації у будь-якому форматі, включаючи графічний, електронний, копіювання, передрук чи використання в будь-який інший спосіб без письмової згоди Асоціації «Земельна спілка України».

Консультації

 

Послуги для фізосіб

 

Послуги для бізнесу

 
 

Продати земельну ділянку

 

©2019 Ассоциация «Земельный союз Украины»

Все права защищены. Этот веб-сайт является собственностью Ассоциации «Земельный союз Украины».Все исключительные имущественные и неимущественные авторские права на информацию, размещаемую на сайте www.zem.ua принадлежат Ассоциации «Земельный союз Украины» или непосредственному автору этих материалов, если в тексте не указывается другое. Запрещается воспроизведение и использование любой части этого веб-сайта и информации, размещенной на нем, в любом формате, включая графический, электронный, копирование или использование любым другим способом без предварительного письменного согласия Ассоциации «Земельный союз Украины».

 

По вопросам сотрудничества, а также для представителей СМИ т. 098-156-40-40