Коментовані закони Земельний кодекс України. Стаття 35. Земельні ділянки для садівництва
1. Громадяни України із земель державної і комунальної власності мають право набувати безоплатно у власність або на умовах оренди земельні ділянки для ведення індивідуального або колективного садівництва.
2. Іноземці та особи без громадянства, а також юридичні особи, можуть мати земельні ділянки для ведення індивідуального або колективного садівництва на умовах оренди.
3. Земельні ділянки, призначені для садівництва, можуть використовуватись для закладання багаторічних плодових насаджень, вирощування сільськогосподарських культур, а також для зведення необхідних будинків, господарських споруд тощо.
4. До земель загального користування садівницького товариства належать земельні ділянки, зайняті захисними смугами, дорогами, проїздами, будівлями і спорудами загального користування. Землі загального користування садівницького товариства безоплатно передаються йому у власність за клопотанням вищого органу управління товариства до відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування на підставі документації із землеустрою, за якою здійснювалося формування земельних ділянок або технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
5. Приватизація земельної ділянки громадянином - членом садівницького товариства здійснюється без згоди на те інших членів цього товариства.
6. Використання земельних ділянок садівницьких товариств здійснюється відповідно до закону та статутів цих товариств.


ЗСУ: 1. Відповідно до ч. 1 коментованої статті лише громадяни України мають право на отримання земельних ділянок для ведення садівництва у власність. Також вони можуть користуватися земельними ділянками для садівництва на умовах оренди.
Садівництво може вестися громадянами як у складі садівницького товариства, що є юридичною особою (колективне садівництво), так і індивідуально.

2. Стосовно іноземних громадян та осіб без громадянства, то вони можуть використовувати земельні ділянки для ведення індивідуального або колективного садівництва виключно на умовах оренди. Виключення становлять випадки успадкування земельних ділянок для садівництва іноземними громадянами або особами без громадянства. Проте за таких умов, останні повинні відчужити такі земельні ділянки протягом одного року з моменту набуття прав на них (див. коментар до ч. 4 ст. 81 ЗК України).

3. Земельні ділянки для садівництва можуть використовуватися для наступних цілей:
- закладання багаторічних плодових насаджень;
- вирощування сільськогосподарських культур;
- для зведення необхідних будинків, господарських споруд;
- інших цілей.
Основною ціллю використання земельних ділянок для садівництва є закладання багаторічних плодових насаджень (садів) та їх вирощування. В той же час необхідно звернути увагу, що землі садівництва також можуть використовуватися для будівництва та експлуатації житлового будинку і господарських споруд. Однак таке використання обов’язково повинно суміщатися з вирощуванням багаторічних плодових насаджень. Зведення лише будівель та споруд на землях для садівництва може розглядатися як нецільове їх використання.

4. Частина 4 коментованої статті визначає правовий режим земель загального користування садівницького товариства, до яких належать земельні ділянки, зайняті захисними смугами, дорогами, проїздами, будівлями і спорудами загального користування.
Слід звернути увагу, що землі загального користування передаються у власність садівницькому товариству як юридичній особі, а не кожному окремому члену садівницького товариства.

5. Частина 5 коментованої статті визначає особливості приватизації земельних ділянок, що використовуються громадянином у садівницькому товаристві та закріплює, що приватизація земельної ділянки громадянином (членом садівницького товариства) здійснюється без згоди на те інших членів такого товариства.
Приватизація земельних ділянок здійснюється відповідно до порядку, визначеного ст. 118 ЗК України (див. коментар до ст. 118 ЗК України).
Необхідно мати на увазі, що громадянин має право на безоплатну приватизацію земельної ділянки для ведення садівництва у розмірі, що не перевищує 0,12 гектара (ст. 121 ЗК України).

6. Садівницькі товариства діють на підставі Закону України «Про кооперацію» та Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію». Порядок використання земельних ділянок, наданих для садівництва, та їх правовий статус визначається ЗК України та статутами садівницьких товариств. Наприклад, статутом садівницького товариства можуть бути визначені правила використання земель загального користування.

Читайте також: Земельний кодекс України. Стаття 32. Приватизація земельних ділянок членами фермерських господарств 

© 2014 Асоціація «Земельна спілка України». Всі права захищено.
Дана інформація була підготовлена Асоціацією «Земельна спілка України». Забороняється відтворення та використання повністю або будь-якої частини даної інформації у будь-якому форматі, включаючи графічний, електронний, копіювання, передрук чи використання в будь-який інший спосіб без письмової згоди Асоціації «Земельна спілка України».

Консультації

 

Послуги для фізосіб

 

Послуги для бізнесу

 
 

Продати земельну ділянку

 

©2019 Ассоциация «Земельный союз Украины»

Все права защищены. Этот веб-сайт является собственностью Ассоциации «Земельный союз Украины».Все исключительные имущественные и неимущественные авторские права на информацию, размещаемую на сайте www.zem.ua принадлежат Ассоциации «Земельный союз Украины» или непосредственному автору этих материалов, если в тексте не указывается другое. Запрещается воспроизведение и использование любой части этого веб-сайта и информации, размещенной на нем, в любом формате, включая графический, электронный, копирование или использование любым другим способом без предварительного письменного согласия Ассоциации «Земельный союз Украины».

 

По вопросам сотрудничества, а также для представителей СМИ т. 098-156-40-40