Коментовані закони Земельний кодекс України. Статті 197, 198.
Стаття 197. Кадастрове зонування
Кадастровим зонуванням є встановлення меж кадастрових зон і кварталів.
 
Стаття 198. Кадастрові зйомки
1. Кадастрові зйомки - це комплекс робіт, виконуваних для визначення та відновлення меж земельних ділянок.
2. Кадастрова зйомка включає:
а) геодезичне встановлення меж земельної ділянки;
б) погодження меж земельної ділянки з суміжними власниками та землекористувачами;
в) відновлення меж земельної ділянки на місцевості;
г) встановлення меж частин земельної ділянки, які містять обтяження та обмеження щодо використання землі;
ґ) виготовлення кадастрового плану.
 
ЗСУ: Кадастрове зонування є одним із видів земельно-кадастрових робіт. Кадастровим зонуванням є встановлення меж кадастрових зон і кварталів.
Стаття 17 Закону України «Про Державний земельний кадастр» встановлює склад відомостей Державного земельного кадастру про кадастрове зонування земель в межах території України, до яких відносить номери кадастрових зон та кварталів; опис меж кадастрових зон та кварталів; площу кадастрових зон та кварталів; підстави встановлення меж кадастрових зон та кварталів. Цей Закон визначає, що кадастровий квартал - це компактна територія, що визначається з метою раціональної організації кадастрової нумерації та межі якої, як правило, збігаються з природними або штучними межами (річками, струмками, каналами, лісосмугами, вулицями, шляхами, інженерними спорудами, огорожами, фасадами будівель, лінійними спорудами тощо).
 
Частина друга цієї статті встановлює, що порядок здійснення кадастрового зонування земель в межах території України визначається Порядком ведення Державного земельного кадастру.
 
Складовою частиною державного земельного кадастру, а також одним із видів земельно-кадастрової діяльності, є кадастрові зйомки, поняття і зміст яких розкривається у статті 198 ЗК України, а також законодавчих та інших нормативно-правових актів. Відповідно до Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» кадастрові зйомки - це комплекс робіт, спрямованих на вивчення необхідних топографічних елементів місцевості щодо пунктів геодезичної мережі (зокрема, меж землеволодінь з їх найменуваннями, кількісними та якісними показниками) і нанесення їх на планшет для створення планів (карт), що служать основою для різних кадастрів. Оскільки дане визначення кадастрової зйомки є загальним, то у ст. 198 ЗК України це поняття конкретизується у контексті ведення Державного земельного кадастру. Зокрема, кадастрові зйомки визначаються як комплекс робіт, що мають бути виконані для визначення та відновлення меж земельних ділянок. Перелік таких робіт передбачений у п. 2 коментованої статті.
 
Серед таких робіт зазначене геодезичне встановлення меж земельної ділянки, яке передбачає виконання у встановленому законодавством порядку комплексу топографо-геодезичних і картографічних робіт, пов'язаних з визначенням меж такої ділянки відносно геодезичних пунктів, тобто закріплених точок земної поверхні, положення яких визначено у загальній системі геодезичних координат і висот, прийнятої для України. 
 
- юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою;
- фізичні особи - підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою.
 
Межі та точні розміри землеволодіння і землекористування встановлюють шляхом інструментального вимірювання кутових і лінійних величин або за наявними геодезичними даними.
 
Геодезичне встановлення меж земельної ділянки підлягає погодженню з суміжними власниками та землекористувачами. Тобто, планування окремої земельної ділянки, будівництво на ній будинків і споруд власниками або користувачами здійснюється з урахуванням інтересів інших власників або користувачів суміжних земельних ділянок. 
 
Комплекс робіт по опису і погодженню меж землекористування включає: відбір і вивчення документації, та наявних планово-картографічних матеріалів; уточнення в натурі фактичного стану меж; виявлення межових спорів і пропозицій щодо уточнення меж, визначення потреби у відновленні окремих ділянок меж з установленням межових знаків; погодження меж суміжних земельних ділянок; нанесення на кадастрові плани чи топографічні карти меж за твердими орієнтирами; детальний опис меж з використанням великомасштабних картографічних матеріалів; виготовлення викопіювань (креслень) меж окремих земельних ділянок; підготовку матеріалів опису меж для погодження і затвердження в установленому порядку; складання пояснювальної записки, розмноження матеріалів, формування їх в окрему справу, перевірку (експертизу); виправлення зауважень; кінцева підготовка матеріалів опису меж, сформованих у справу.
 
Комплекс робіт по кадастровим зйомкам передбачає також відновлення меж земельної ділянки на місцевості та встановлення меж частин земельної ділянки, які містять обтяження та обмеження щодо використання землі. Інформація, що закріплюється у документах кадастрової зйомки, є основою для проведення землевпорядних робіт. Виконання робіт, пов'язаних із встановленням, відновленням меж земельних ділянок, їх частини, обмежень на земельні ділянки в порядку землеустрою передбачає закріплення на місцевості межовими знаками меж земельної ділянки чи її частини та складання відповідного акта. Закріплення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) є одним із юридичних фактів у юридичному складі набуття прав на земельні ділянки. Проведення кадастрової зйомки не впливає на правовий режим земельної ділянки, оскільки кадастрова зйомка не є юридичним фактом, на підставі якого виникають, змінюються чи припиняються земельні правовідносини. Кадастрова зйомка створює лише інформаційну базу для її використання у процесі набуття чи реалізації суб'єктивних прав на земельні ділянки громадянами та юридичними особами, державою і територіальними громадами.
 
Результати проведених вищеописаних робіт є даними для виготовлення кадастрового плану. Як визначає земельне законодавство, кадастрова карта (план) - графічне зображення, що містить відомості про об'єкти Державного земельного кадастру. Індексна кадастрова карта (план) - картографічний документ, що відображає місцезнаходження, межі і нумерацію кадастрових зон і кварталів та використовується для присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам і ведення кадастрової карти (плану). Кадастрова карта (план) ведеться для актуалізованого відображення у часі об'єктів Державного земельного кадастру у межах кадастрового кварталу, кадастрової зони, у цілому в межах території адміністративно-територіальної одиниці (село, селище, місто, район, область, Автономна Республіка Крим).
 
Як визначено у статті 35 Закону України «Про державний земельний кадастр», кадастрова карта (план) ведеться в електронній (цифровій) формі. Складовою частиною кадастрової карти (плану) є індексна кадастрова карта (план), порядок складання якої встановлюється Кабінетом Міністрів України. Викопіювання з кадастрової карти (плану) може бути надане фізичним та юридичним особам. Порядок надання такого викопіювання встановлюється Порядком ведення Державного земельного кадастру.
 
 
 
 
 
 
© 2015 Асоціація «Земельна спілка України». Всі права захищено.
Дана інформація була підготовлена Асоціацією «Земельна спілка України». Забороняється відтворення та використання повністю або будь-якої частини даної інформації у будь-якому форматі, включаючи графічний, електронний, копіювання, передрук чи використання в будь-який інший спосіб без письмової згоди Асоціації «Земельна спілка України».

Консультації

 

Послуги для фізосіб

 

Послуги для бізнесу

 
 

Продати земельну ділянку

 

©2019 Ассоциация «Земельный союз Украины»

Все права защищены. Этот веб-сайт является собственностью Ассоциации «Земельный союз Украины».Все исключительные имущественные и неимущественные авторские права на информацию, размещаемую на сайте www.zem.ua принадлежат Ассоциации «Земельный союз Украины» или непосредственному автору этих материалов, если в тексте не указывается другое. Запрещается воспроизведение и использование любой части этого веб-сайта и информации, размещенной на нем, в любом формате, включая графический, электронный, копирование или использование любым другим способом без предварительного письменного согласия Ассоциации «Земельный союз Украины».

 

По вопросам сотрудничества, а также для представителей СМИ т. 098-156-40-40