Коментовані закони Земельний кодекс України. Розділ VIII. Відповідальність за порушення земельного законодавства
ЗСУ: У разі порушення земельного законодавства залежно від характеру правопорушення та санкцій, що застосовуються, може наступати адміністративна, кримінальна, цивільна та дисциплінарна відповідальність.
 
Частиною 1 статті 61 Конституції України закріплено, що ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення. 
 
Відповідно до ч. 2 ст. 9 КУпАП адміністративна відповідальність настає за правопорушення, які не тягнуть кримінальної відповідальності. Також особа не може бути притягнута і до майнової відповідальності різних видів (цивільної та матеріальної) за одне і те саме правопорушення.
 
Крім того, слід мати на увазі, що відповідальність може наставати лише за наявності певного факту – порушення земельного законодавства. Статтею 211 ЗК України закріплено перелік видів порушень земельного законодавства.
 
Суб'єктами земельних правопорушень можуть бути громадяни, юридичні особи та посадові особи, які є суб'єктами земельних правовідносин (власники земельних ділянок, землекористувачі), а також особи, які, не будучи суб'єктами земельних відносин, здійснили порушення земельного законодавства (наприклад, особи, що самовільно зайняли земельну ділянку).
 
Об'єктом земельних правопорушень є відносини у сфері використання та охорони земель, права і законні інтереси землевласників, землекористувачів, інших суб’єктів земельних правовідносин.
 
Суб'єктивна сторона земельних правопорушень характеризується наявністю вини у формі прямого умислу (наприклад, самовільне захоплення земельної ділянки, використання земельної ділянки не за цільовим призначенням) або у формі недбалості (наприклад, нераціональне використання землі).
 
Об'єктивна сторона земельного правопорушення характеризується вчиненням певного діяння. Земельне правопорушення може бути вчинене як шляхом дій (знищення межових знаків, самовільне зайняття земельної ділянки, використання земельної ділянки не за цільовим призначенням тощо), так і в результаті бездіяльності (невиконання заходів щодо охорони земель тощо). 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2015 Асоціація «Земельна спілка України». Всі права захищено.
Дана інформація була підготовлена Асоціацією «Земельна спілка України». Забороняється відтворення та використання повністю або будь-якої частини даної інформації у будь-якому форматі, включаючи графічний, електронний, копіювання, передрук чи використання в будь-який інший спосіб без письмової згоди Асоціації «Земельна спілка України».

Консультації

 

Послуги для фізосіб

 

Послуги для бізнесу

 
 

Продати земельну ділянку

 

©2019 Ассоциация «Земельный союз Украины»

Все права защищены. Этот веб-сайт является собственностью Ассоциации «Земельный союз Украины».Все исключительные имущественные и неимущественные авторские права на информацию, размещаемую на сайте www.zem.ua принадлежат Ассоциации «Земельный союз Украины» или непосредственному автору этих материалов, если в тексте не указывается другое. Запрещается воспроизведение и использование любой части этого веб-сайта и информации, размещенной на нем, в любом формате, включая графический, электронный, копирование или использование любым другим способом без предварительного письменного согласия Ассоциации «Земельный союз Украины».

 

По вопросам сотрудничества, а также для представителей СМИ т. 098-156-40-40