Коментовані закони Земельний кодекс України. Стаття 210. Недійсність угод щодо земельних ділянок
Угоди, укладені із порушенням встановленого законом порядку купівлі-продажу, ренти, дарування, застави, обміну земельних ділянок, визнаються недійсними за рішенням суду. 
 
ЗСУ: Одним із видів порушення земельного законодавства є укладення недійсних угод, пов’язаних з землею, що не відповідає вимогам закону.
Коментована стаття визначає загальні засади визнання недійсними угод, укладених із порушенням встановленого законом порядку купівлі-продажу, ренти, дарування, застави, обміну земельних ділянок.
 
Підстави і правові наслідки визнання угод недійсними визначаються цивільним законодавством України.
Зі змісту статті 215 ЦК України випливає, що підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) наступних вимог:
- зміст правочину не може суперечити ЦК України, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам;
- особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності; 
- волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі; 
- правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним; 
- правочин, що вчиняється батьками (усиновлювачами), не може суперечити правам та інтересам їхніх малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей. 
 
При цьому, законом передбачені і інші випадки порушень законодавства, які призводять до недійсності угод.
 
Так, наприклад, недодержання нотаріальної форми угоди сторонами означає, що сторони в належній формі не досягли згоди з усіх істотних умов договору, тобто по суті та на підставі ст. 638 ЦК України, договір повинен вважатися неукладеним. В той же час, статтями 219, 220 ЦК України встановлено, що договори, укладені без додержання нотаріальної форми, є нікчемними, а не неукладеними.
 
Відповідно до ч. 2 ст. 15 Закону України «Про оренду землі» відсутність хоча б однієї істотної умови в договорі оренди землі є підставою для визнання його недійсним.
 
Також відповідно до п. «б» ч. 1 ст. 21 ЗК України одним із наслідків порушення порядку встановлення та зміни цільового призначення земельних ділянок є визнання недійсними угод щодо земельних ділянок.
 
Враховуючи зазначене, слід мати на увазі, що визнання угод недійсними також можливе, якщо сторонами не досягнуто згоди щодо всіх істотних умов, не дотримано належної форми та в інших випадках прямо передбачених законом. 
 
Відповідно до ч. 2 ст. 215 ЦК України недійсним є правочин, якщо його недійсність встановлена законом (нікчемний правочин). У цьому разі, визнання такого правочину недійсним судом не вимагається. Якщо недійсність правочину прямо не встановлена законом, але одна із сторін або інша заінтересована особа заперечує його дійсність на підставах, встановлених законом, такий правочин може бути визнаний судом недійсним (оспорюваний правочин). 
 
Хоча на практиці виникає ситуація, коли фактично визнати недійсною угоду можливо лише в судовому порядку, навіть якщо її недійсність прямо встановлена законом.
 
Визнання угоди недійсною призводить до настання певних наслідків для сторін угоди.
 
У разі недійсності правочину кожна із сторін зобов'язана повернути другій стороні у натурі все, що вона одержала на виконання цього правочину, а в разі неможливості такого повернення, зокрема тоді, коли одержане полягає у користуванні майном, виконаній роботі, наданій послузі, - відшкодувати вартість того, що одержано, за цінами, які існують на момент відшкодування. 
 
Якщо у зв'язку із вчиненням недійсного правочину другій стороні або третій особі завдано збитків та моральної шкоди, вони підлягають відшкодуванню винною стороною. 
 
Вимога про застосування наслідків недійсності нікчемного правочину може бути пред'явлена будь-якою заінтересованою особою. Суд також може застосувати наслідки недійсності нікчемного правочину з власної ініціативи.
 
Окремі питання визнання угод недійсними розглянуті в постанові Пленуму Верховного Суду України від 06.01.2009 № 9 «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочину недійсним».
 
 
 
 
 
 
© 2015 Асоціація «Земельна спілка України». Всі права захищено.
Дана інформація була підготовлена Асоціацією «Земельна спілка України». Забороняється відтворення та використання повністю або будь-якої частини даної інформації у будь-якому форматі, включаючи графічний, електронний, копіювання, передрук чи використання в будь-який інший спосіб без письмової згоди Асоціації «Земельна спілка України».

Консультації

 

Послуги для фізосіб

 

Послуги для бізнесу

 
 

Продати земельну ділянку

 

©2019 Ассоциация «Земельный союз Украины»

Все права защищены. Этот веб-сайт является собственностью Ассоциации «Земельный союз Украины».Все исключительные имущественные и неимущественные авторские права на информацию, размещаемую на сайте www.zem.ua принадлежат Ассоциации «Земельный союз Украины» или непосредственному автору этих материалов, если в тексте не указывается другое. Запрещается воспроизведение и использование любой части этого веб-сайта и информации, размещенной на нем, в любом формате, включая графический, электронный, копирование или использование любым другим способом без предварительного письменного согласия Ассоциации «Земельный союз Украины».

 

По вопросам сотрудничества, а также для представителей СМИ т. 098-156-40-40