Короткий інформаційний звіт про участь Асоціації «Земельна спілка України» у роботі над удосконаленням законодавчої бази земельних відносин у 2013 році.

Асоціація «Земельна спілка України» протягом останнього десятиріччя стала одним із провідних неурядових експертно-аналітичних центрів у галузі земельних відносин, що об'єднав інтелектуальні ресурси багатьох відомих фахівців, управлінців та науковців із земельного права, землеустрою, оцінки земель та екології землекористування. Проте, ми забезпечуємо не лише аналіз поточних подій, доступ до інформаційних ресурсів та середовище для спілкування фахівців, але і рішуче відстоюємо суспільні інтереси та намагаємось покращувати бізнес-клімат в Україні, активно беручи участь у процесі вироблення земельної політики та ухваленні державних рішень, які впливатимуть на подальше становлення земельних і майнових відносин.


Україна має надзвичайно складне та розпорошене земельне законодавство, що відзначається значною колізійністю, нечіткістю багатьох норм, величезною кількість підзаконних актів, що стає причиною неоднозначної правозастосовної практики, зумовлює проблеми у набутті та реалізації прав на землю та нерухоме майно як для всього спектру землевласників та землекористувачів, так і для тих, що здійснюють свою діяльність у окремих галузях економіки (сільське господарство, видобуток корисних копалин, транспорт, торгівля тощо). Саме тому, ми вбачаємо свою місію у забезпеченні конструктивної взаємодії із органами законодавчої та виконавчої влади та наданні їм практичної допомоги під час підготовки та доопрацювання регуляторних актів (законопроектів, порядків, методик, інструкцій, стандартів тощо), які потрібні для вирішення нагальних організаційно-правових та економічних проблем із землею та нерухомістю, що виникають у громадян та бізнесу.

Докладаючи значних зусиль для запровадження демократичного та публічного процесу прийняття державних управлінських рішень, ми залучаємо найкращих фахівців щодо конкретних проблем, які можуть ефективно та неупереджено аналізувати причини їх виникнення та якісно презентувати результати і пропозиції щодо їх вирішення.

Ми тісно співпрацюємо із іншими галузевими об’єднаннями, спілками, асоціаціями та громадськими організаціями, яким завжди можемо запропонувати швидкі та ефективні кроки для вирішення організаційно-правових проблем із доступом до земельних ресурсів, посилення правового захисту прав на нерухоме майно, удосконалення економічних механізмів регулювання земельно-майнових відносин.

У цьому інформаційному звіті ми наводимо перелік законодавчих актів та законопроектів, у розробці яких протягом 2013 року взяли участь фахівці та експерти Асоціації «Земельна спілка України».
 

Завантажити звіт...