Громадська діяльність Огляд законодавчих змін, які відбулися у сфері земельних відносин за 2012 рік

Розглянемо основні законодавчі акти, які були прийняті у 2012 році та вносять зміни до регулювання земельних відносин в Україні:

 Закон України від 20.11.2012 № 5494-VI «Про внесення змін до Земельного кодексу України»

До Земельного кодексу України внесено зміни, якими продовжено заборону на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміну цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв), а також внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств до набрання чинності законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2016 року. Збережена можливість передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення у спадщину, обміну земельної ділянки на іншу земельну ділянку відповідно до закону та вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних потреб, а також крім зміни цільового призначення (використання) земельних ділянок з метою їх надання інвесторам - учасникам угод про розподіл продукції для здійснення діяльності за такими угодами. Кабінету Міністрів України доручено розробити та подати на розгляд Верховної Ради України проект закону про обіг земель сільськогосподарського призначення.

 

Закон України від 16.10.2012 № 5462-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства соціальної політики України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів»

Метою Закону декларувалося приведення законодавчих актів України у сферах, зокрема, державної аграрної політики, земельних відносин та топографо-геодезичної і картографічної діяльності, у відповідність із Конституцією України, в частині перерозподілу повноважень між Президентом України та Кабінетом Міністрів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи, законами України "Про Кабінет Міністрів України", "Про центральні органи виконавчої влади", а також у зв’язку з прийняттям Указу Президента України від 9 грудня 2010 р. № 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади". Внесено зміни до 79 законодавчого акта України, які регулюють питання діяльності 10 центральних органів виконавчої влади, в тому числі Державного агентства земельних ресурсів, Державної інспекції сільського господарства. Закон, що приймався практично без обговорення у редакції першого читання, значно ускладнив земельне законодавство та вніс до нього значну кількість колізійних норм. Внаслідок прийняття Закону значно ускладнено процедури погодження документації із землеустрою, внесено невизначеність у повноваження територіальних органів земельних ресурсів.

 

Закон України від 02.10.2012 № 5395-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури відведення земельних ділянок та зміни їх цільового призначення»

Законом спрощено процедури оформлення земельних ділянок у власність, користування (у тому числі на умовах оренди), зміни цільового призначення земельних ділянок, удосконалення порядку розроблення, погодження та затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

Передбачено, що зміна цільового призначення земельних ділянок приватної власності здійснюється за ініціативою власників земельних ділянок: щодо земельних ділянок, розташованих у межах населеного пункту, - сільською, селищною, міською радою; щодо земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів, – районною державною адміністрацією, а щодо земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів, що не входять до території району, або в разі якщо районна державна адміністрація не утворена, – Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною державною адміністрацією. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється, розробляється на замовлення власника земельної ділянки без надання дозволу Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування на його розроблення.

Встановлено, що надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування здійснюється Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування. Рішення зазначених органів приймається на підставі проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі: надання земельної ділянки із зміною її цільового призначення; формування нових земельних ділянок.

Кардинально спрощено процедури погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Зокрема, проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок усіх категорій та форм власності підлягає обов’язковому погодженню з територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що здійснює реалізацію державної політики у сфері земельних відносин. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, у межах населеного пункту, або земельної ділянки за межами населеного пункту, на якій розташовано об’єкт будівництва або планується розташування такого об’єкта, подається також на погодження до органу містобудування та архітектури. Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок: природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, земельної ділянки, розташованої на території чи в межах об’єкта природно-заповідного фонду або в межах прибережної захисної смуги, підлягає також погодженню з природоохоронним органом; історико-культурного призначення, земельної ділянки, розташованої на території історичних ареалів населених місць, земельної ділянки, на якій розміщені об'єкти культурної спадщини, підлягає також погодженню з органом охорони культурної спадщини; лісогосподарського призначення підлягає також погодженню з органом лісового господарства; водного фонду підлягає також погодженню з органом водного господарства. Визначено вичерпний склад проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

 

Закон України від 02.10.2012 № 5394-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою та землеоціночних робіт»

У якості мети Закону декларувалась дерегуляція господарської діяльності у сферах землеустрою, оцінки земель та скасування ліцензування відповідних видів господарської діяльності із запровадженням нової більш ліберальної моделі державного регулювання, що базуються на оцінці спроможності спеціалістів виконувати відповідні роботи (сертифікації). Було запроваджено сертифікацію інженерів-землевпорядників та інженерів-геодезистів, що виконують відповідно роботи із землеустрою та оцінки земель (крім експертної грошової оцінки земельних ділянок), а також топографо-геодезичні та картографічні роботи. Фактично внаслідок прийняття Закону починаючи з 03.12.2012 року в Україні відбулася зупинка виконання усіх робіт із землеустрою, оцінки земель та топографо-геодезичних і картографічних робіт. Суб’єкти господарювання, які виконували ці роботи, втратили право на їх провадження до одержання фахівцями, які працюють у їх штаті, кваліфікаційних сертифікатів інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста.

Перехідними положеннями прийнятого Закону передбачено, що кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, безоплатно за добровільним зверненням без складання кваліфікаційних іспитів інженерам-землевпорядникам, які на момент набрання чинності цим Законом відповідали одній із таких умов:

  • працюють у складі суб’єктів господарювання, що у встановленому законом порядку отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою, та призначені відповідальними за якість робіт, що ліцензуються;
  • перебувають на державній службі та мають стаж служби у державних органах земельних ресурсів понад три роки.

Проте видача сертифікатів здійснювалася надзвичайно повільними темпами у значно уповільнило або унеможливило виконання робіт із землеустрою та оцінки земель у багатьох регіонах України.

 

Закон України від 06.09.2012 № 5245-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності»

Попередній Закон України «Про розмежування земель державної та комунальної власності», який був прийнятий Верховною Радою України ще на початку 2004 року, передбачав проведення розмежування земель державної та комунальної власності за проектним принципом, фактично шляхом проведення інвентаризації всіх земельних ділянок як державної та комунальної, так і приватної власності. Головною вадою цього способу розмежування була висока вартість виготовлення проектів, а також надмірно складний порядок їх погодження. Основною прийнятого Закону України була відмова від розроблення проектів землеустрою щодо розмежування земель державної та комунальної власності, проектів землеустрою щодо формування земель комунальної власності, та проведення розмежування земель державної та комунальної власності за принципом «в силу закону».

Землями комунальної власності з 1 січня 2013 року визначено всі землі в межах сіл, селищ, міст, крім земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні органів державної влади, державних підприємств, установ, організацій, а також земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що є у державній власності. Забезпечено дотримання правила, за яким право власності на нерухоме майно, підприємства, установи, організації, що перебувають в державній та комунальній власності, та земельну ділянку, на якій вони розміщені, мають поєднуватись в одній особі. На відміну від існуючого стану справ, коли розмежування земель державної та комунальної власності є одноразовим актом, законопроектом пропонується встановити, що надання органами державної влади, органами місцевого самоврядування земельної ділянки для потреб держави чи територіальної громади здійснюється шляхом передачі її до державної чи комунальної власності.

Законом змінено повноваження органів виконавчої влади щодо здійснення права власності на земельні ділянки. Розпорядником земель сільськогосподарського призначення державної власності було визначено Держземагентство України.

 

Закон України від 06.09.2012 № 5206-VI «Про внесення змін до статті 16 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"»

Законом спрощено процедуру державної реєстрації права власності на житловий будинок, будівлю або споруду з одночасним набуттям речових прав на земельну ділянку, на якій вони розташовані. Встановлено, що у разі виникнення, переходу або припинення права власності на житловий будинок, будівлю або споруду з одночасним виникненням, переходом або припиненням речових прав на земельну ділянку, на якій вони розташовані, подається одна заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на такі об’єкти.

 

Закон України від 05.07.2012 № 5070-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо припинення права користування земельними ділянками при відведенні їх для суспільних потреб»

Законом внесено зміни до Земельного кодексу України, Законів України «Про оренду землі», «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності,для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності», якими передбачено: можливість розірвання договору оренди земельної ділянки державної та комунальної власності у разі необхідності використання (надання) її для суспільних потреб та встановлює порядок розірвання договору; затвердження розміру викупної ціни об’єкта нерухомого майна рішенням органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, суду; фінансування заходів з відчуження нерухомого майна за кошти юридичних осіб, які ініціювали такий викуп; припинення права оренди, емфітевзису, суперфіцію земельної ділянки з моменту переходу до держави або територіальної громади права власності на цю ділянку; передачу у власність або надання у користування викуплених земельних ділянок тими ж органами, які прийняли рішення про викуп їх для суспільних потреб.

 

Закон України від 05.07.2012 № 5077-VI «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо порядку проведення земельних торгів у формі аукціону»

Законом здійснене правове врегулювання порядку продажу земельних ділянок та набуття прав на них на конкурентних засадах, шляхом визначення форми проведення земельних торгів та кола їх суб’єктів, особливостей укладання договору про проведення земельних торгів, порядку підготовки лотів для продажу на земельних торгах, особливостей фінансування підготовки до укладання договорів на земельних торгах, вимог до розміру комісії виконавця, реєстраційних та гарантійних внесків учасників, умови щодо забезпечення публічності інформації про проведення земельних торгів, строків проведення земельних торгів, порядку проведення земельних торгів у формі аукціону. Внесено зміни та викладено у новій редакції статті 135 – 139 Земельного кодексу України. Завдяки прийняттю Закону на законодавчому рівні: визначено загальні питання щодо здійснення земельних торгів; урегульовано питання, пов’язані із добором земельних ділянок державної або комунальної власності та підготовкою лотів для продажу на земельних торгах; визначено порядок підготовки до проведення та порядок проведення аукціону; визначено способи встановленням та оприлюднення результатів земельних торгів.

 

Закон України від 04.07.2012 № 5037-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення та спрощення процедури державної реєстрації земельних ділянок та речових прав на нерухоме майно»

Законом вдосконалено та спрощено процедури державної реєстрації земельних ділянок та речових прав на нерухоме майно, зокрема: запроваджено можливість подання документів на державну реєстрацію прав як у паперовій, так і в електронній формі шляхом запровадження механізму їх подання державним кадастровим реєстратором; наділення нотаріусів повноваженнями державного реєстратора прав на нерухоме майно, які виникають у результаті вчинення нотаріальних дій, а саме – здійснення нотаріусами державної реєстрації прав власності, реєстрація яких була проведена відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення, при вчиненні нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва, а також державної реєстрації прав у результаті вчинення нотаріальної дії з такими об’єктами; можливість отримання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно особам, які мають речові права на чуже нерухоме майно, а також інформації про наявність іпотеки та обтяжень речових прав на нерухоме майно; звільнення фізичних та юридичних осіб від сплати державного мита при проведенні державної реєстрації прав, які виникли та зареєстровані до проведення державної реєстрації прав у порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Визначено порядок взаємодії органів державної реєстрації прав з органами державної виконавчої служби.

Крім того вдосконалено порядок державної реєстрації земельної ділянки. Внесено відповідні зміни до Закону України «Про Державний земельний кадастр» та виключено положення відповідно до якого державна реєстрація земельної ділянки скасовується державним кадастровим реєстратором, який здійснює таку реєстрацію, у разі якщо протягом одного року з дня здійснення державної реєстрації земельної ділянки речове право на неї не зареєстровано з вини заявника.

З метою належного ведення та функціонування Державного земельного кадастру виключено пункт 11 Розділу VII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», яким встановлювалося, що ведення Державного земельного кадастру в м. Києві буде здійснюватись КМДА до 1 січня 2020 року.

 

Закон України від 21.06.2012 № 5003-VI «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законів України щодо проведення робіт із землеустрою, пов'язаних із встановленням і зміною меж сіл, селищ, міст, районів»

Одним із негативним чинників, що стримує завершення робіт із встановлення меж населених пунктів є відсутність або застарілість генеральних планів, схем планування територій, планів зонування територій і детальних планів території. Відсутність зазначеної документації породжує проблему невизначеності територіальної основи місцевого самоврядування, призводить до зростання суперечностей, як у відносинах між органами державної влади та органами місцевого самоврядування, так і в стосунках між місцевим самоврядуванням, що веде до неможливості здійснення ефективної діяльності на рівні громади. Врегулювання цієї проблеми дозволяє прискорити завершення встановлення меж населених пунктів в найближчому майбутньому, що сприятиме чіткому обліку земель, формування Державного земельного кадастру, а також надасть поштовх розвитку територіальних громад.

Законом внесено зміни до Земельного кодексу України та Законів України «Про землеустрій», «Про державну експертизу землевпорядної документації, якими: визначено склад та основні вимоги щодо розроблення, погодження та затвердження проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць; передано районним радам повноваження щодо затвердження меж сіл та селищ, які входять до складу території району; визначено процедуру врегулювання спірних питань при погодженні проектів; встановлено можливість встановлення існуючих меж населених пунктів (без їх зміни) за відсутності генеральних планів населених пунктів.

 

Закон України від 17.05.2012 № 4766-VI «Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо майна, що є особистою приватною власністю дружини, чоловіка»

У лютому 2011 року набрав чинності Закон «Про внесення зміни до статті 61 Сімейного кодексу України щодо об'єктів права спільної сумісної власності подружжя» № 2913-VI, яким до права спільної сумісної власності подружжя віднесено житло, набуте одним із подружжя під час шлюбу внаслідок приватизації державного житлового фонду, та земельна ділянка, набута внаслідок безоплатної передачі її одному з подружжя із земель державної або комунальної власності, у тому числі приватизації. Але не було враховано те, що один з подружжя може бути іноземцем чи особою без громадянства. Таким чином, зазначеним категоріям осіб надали можливість безоплатно набувати право власності на земельні ділянки, в тому числі, і сільськогосподарського призначення. Хоча Конституція України і Земельний кодекс передбачають, що приватизація земель державної та комунальної власності є правом громадян України. Законом внесено зміни до частини 5 статті 61 Сімейного кодексу, якими передбачено, що право спільної сумісної власності на земельну ділянку, набуту внаслідок безоплатної передачі її одному з подружжя із земель державної або комунальної власності, не розповсюджується у випадку, коли одним із подружжя є іноземець або особа без громадянства.

 

Закон України від 23.02.2012 № 4444-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань здійснення державного контролю за використанням та охороною земель»

Згідно з Указами Президента України від 09.12.2010 № 1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» та від 13.04.2001 № 459/2011 «Про Державну інспекцію сільського господарства України» повноваження щодо здійснення державного контролю за використанням та охороною земель, які раніше виконувала Державна інспекція з контролю за використанням та охороною земель, передані до відання Державної інспекції сільського господарства України. Відповідно до Положення про Державну інспекцію сільського господарства України, яке затверджене Указом Президента України від 13.04.2001 № 459/2011, на Держсільгоспінспекцію та її територіальні органи покладені завдання щодо здійснення державного контролю за використанням та охороною земель усіх категорій та форм власності. Раніше дані завдання виконувала Державна інспекція з контролю за використанням та охороною земель, що ліквідована згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2010 № 1068. Законом внесено зміни до законодавчих актів з метою уточнення повноважень Держсільгоспінспекції та її територіальних органів, на яких покладені повноваження щодо здійснення державного контроль за використанням та охороною земель усіх категорій та форм власності.

 

Протягом 2012 року було прийнято низку постанов Кабінету Міністрів України щодо регулювання земельних відносин, основними з яких є:

 Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з проведенням робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) (від 17.12.2012 № 1207) – встановлено критерії, на підставі яких можуть здійснюватися перевірки виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та земельних торгів.

 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835 (від 05.12.2012 № 1217) – уточнено перелік та вартість адміністративних послуг, що надаються Держземагентством України та його територіальними органами.

 Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України (від 21.11.2012 № 1156) – внесено зміни до деяких законодавчих актів щодо ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

 Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру (від 17.10.2012 № 1051) – визначено процедуру та вимоги щодо ведення Державного земельного кадастру, відповідно до правових засад земельно-кадастрової діяльності, що встановлені у Земельному кодексі України, Законах України "Про Державний земельний кадастр", "Про землеустрій", "Про оцінку земель", "Про топографо-геодезичну та картографічну діяльність", "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", інших законах та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актах.

 Про внесення зміни до пункту 7 Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу (від 10.10.2012 № 931) – уточнено склад органів, що здійснюють визначення шкоди.

 Про затвердження Статуту публічного акціонерного товариства “Державний земельний банк” (від 25.07.2012 № 934) – затверджено статут ПАТ “Державний земельний банк”, що є державним банком, універсальним за напрямами функціонування та має здійснювати банківські операції на підставі банківської ліцензії, а також інші операції відповідно до законодавства та входить до складу банківської системи України.

Про створення Державного земельного банку (від 02.07.2012 № 609) – відповідно до вимог Земельного кодексу України утворено ПАТ «Державний земельний банк», у власність якого мають бути передані землі сільськогосподарського призначення, що перебували у державній власності.

 Про внесення змін до Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок (від 06.06.2012 № 540) – уточнено вимоги щодо погодження та затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

 Про затвердження Порядку подання органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та органами, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, відомостей, необхідних для розрахунку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (від 31.05.2012 № 476) – визначено організаційні засади обміну інформацією між органами реєстрації прав на нерухоме майно та органами реєстрації громадянського стану.

 Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель (від 23.05.2012 № 513) визначено загальні організаційні засади інвентаризації земель відповідно до законодавства про Державний земельний кадастр.

 Про внесення змін до методик, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 р. № 213 та від 23 листопада 2011 р. № 1278 (від 23.05.2012 № 492) – встановлено граничний строк надання витягів про нормативну грошову оцінку земельних ділянок територіальними органами Держземагентства України.

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 березня 2011 р. № 219 і від 1 серпня 2011 р. № 835 (від 23.05.2012 № 414) – скасовано платність частини адміністративних послуг, що надавалися державними органами земельних ресурсів.

 Про інформаційну взаємодію органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, та органу державної реєстрації прав (від 22.02.2012 № 118) – визначено організаційні засади міжвідомчого обміну інформацією про зареєстровані земельні ділянки та речові права на них.

 

 

© 2012 Асоціація «Земельна спілка України». Всі права захищено.

Дана інформація була підготовлена Асоціацією «Земельна спілка України». Забороняється відтворення та використання повністю або будь-якої частини даної інформації у будь-якому форматі, включаючи графічний, електронний, копіювання, передрук чи використання в будь-який інший спосіб без письмової згоди Асоціації «Земельна спілка України».

Консультації

 

Послуги для фізосіб

 

Послуги для бізнесу

 
 

Продати земельну ділянку

 

©2019 Ассоциация «Земельный союз Украины»

Все права защищены. Этот веб-сайт является собственностью Ассоциации «Земельный союз Украины».Все исключительные имущественные и неимущественные авторские права на информацию, размещаемую на сайте www.zem.ua принадлежат Ассоциации «Земельный союз Украины» или непосредственному автору этих материалов, если в тексте не указывается другое. Запрещается воспроизведение и использование любой части этого веб-сайта и информации, размещенной на нем, в любом формате, включая графический, электронный, копирование или использование любым другим способом без предварительного письменного согласия Ассоциации «Земельный союз Украины».

 

По вопросам сотрудничества, а также для представителей СМИ т. 098-156-40-40