Громадська діяльність Щодо усунення перешкод у реалізації права власності на земельні ділянки громадянами України
Прем’єр-міністру України
Азарову М.Я.
вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008
 
Щодо усунення перешкод у реалізації права власності на земельні ділянки громадянами України
 
Вельмишановний Миколо Яновичу!
 
У 2013 році у зв’язку із набранням чинності законами України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (у новій редакції) та «Про Державний земельний кадастр» припинено посвідчення прав державними актами на право власності на земельну ділянку і, натомість, запроваджена видача власникам земельних ділянок при первинному виникненні права власності відповідних свідоцтв про право власності на нерухоме майно.
 
В цілому позитивно оцінюючи запровадження нового законодавства про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, Асоціація «Земельна спілка України» просить Вас звернути увагу на окремі негативні соціальні-економічні наслідки, що зумовлені змінами способу посвідчення права власності на земельні ділянки. Зокрема, втрата власником земельної ділянки з об’єктивних причин (пожежа, крадіжка, псування, пошкодження, інші надзвичайні події або інциденти) оригіналу державного акту на право приватної власності на земельну ділянку стає значною перешкодою на шляху реалізації ним свого законного права на розпорядження земельною ділянкою, а також під час передачі ділянок у спадщину у разі смерті власників.
 
Зважаючи на те, що дані Державного реєстру земель не переносились до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, який розпочав функціонування з 1 січня 2013 року, у ньому в переважній більшості відсутні відомості про права на земельні ділянки, що виникли до набрання чинності Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», а тому реєстрація права власності на земельні ділянки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно має передувати вчиненню будь-яких правочинів щодо земельних ділянок (купівля-продаж, дарування, міна, передача в оренду тощо), а також у разі передачі їх у спадщину.
 
За чинним законодавством державна реєстрація речових прав на земельні ділянки стає можливою лише за умови подання державному реєстратору прав заяви про реєстрацію прав та документу, що підтверджує виникнення права власності на земельну ділянку, а саме – державного акту на право власності. У разі ж втрати державного акту на право власності на земельну ділянку її власник або його спадкоємці, по суті, позбавляються можливості безперешкодно зареєструвати свої права на ділянку у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
 
До 1 січня 2013 року Інструкцією про заповнення бланків державних актів на право власності на земельну ділянку і на право постійного користування земельною ділянкою, що була затверджена наказом Держкомзему від 22.06.2009 № 325, була передбачена можливість видачі власникам земельних ділянок нових державних актів територіальними органами Держземагентства України взамін втрачених (пошкоджених). Проте, внаслідок припинення у 2013 році посвідчення прав на земельні ділянки державними актами, така можливість нині відсутня.
 
На практиці, у разі втрати (пошкодження) державного акту на право власності на земельну ділянку її власник (або його спадкоємці) опиняються у ситуації, коли єдиним шляхом для доведення наявності у особи прав на земельну ділянку стає звернення до суду та встановлення відповідних юридичних фактів у судовому порядку. Звичайно, такий спосіб вирішення проблеми підтвердження прав на землю, які фактично вже були зареєстровані державою, потребує від громадян значних витрат часу, коштів і є вкрай обтяжливим, перш за все, для сільських жителів. Вельми неоднозначним стає у таких випадках відношення громадян до держави, яка, з одного боку, зареєструвала їх право власності за законодавством, що діяло до 1 січня 2013 року, але, попри це, виявилася неспроможною ефективно підтверджувати це право після запровадження нового законодавства про Державний земельних кадастр та про реєстрацію речових прав на нерухоме майно.
 
При цьому, державні органи мають всі можливості для того, щоб забезпечувати підтвердження прав на земельні ділянки для осіб, які втратили правовстановлюючі документи, адже державні акти на право власності на земельні ділянки складалися у двох ідентичних екземплярах, один із яких видавався власнику, а другий зберігається у територіальних органах Держземагентства України. Таким чином, проблема посвідчення прав на земельні ділянки для осіб, що втратили (пошкодили) державні акти на право власності на земельні ділянки, може бути вирішена у разі створення організаційно-правових передумов для використання під час реєстрації права власності та права постійного користування на земельні ділянки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень у якості правовстановлюючих документів засвідчених відповідним територіальним органом Держземагентства України копій державних актів.3
 
Зважаючи на вищевикладене, просимо Вас, шановний Микола Янович, доручити Міністерству юстиції України та Міністерству аграрної політики та продовольства України невідкладно підготувати в установленому порядку зміни та доповнення до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2011 № 835 «Деякі питання надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами адміністративних послуг» та від 26.10.2011 № 1141 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» щодо:
 
1) включення до Переліку адміністративних послуг, що надаються територіальними органами Державного агентства земельних ресурсів на безоплатній основі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2011 № 835, позиції «Видача засвідченої копії державного акту на право власності на земельну ділянку, державного акту на право постійного користування земельною ділянкою»;
 
2) внесення змін до Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1141, якими передбачити можливість подання заявниками  державним реєстраторам прав у якості документу, що підтверджує виникнення права власності або права користування земельною ділянкою, засвідченої територіальним органом Держземагентства України копії відповідного державного акту.
 
Ми переконані, що запропонований підхід дозволить значно спростити правовідносини, пов’язані із реалізацією громадянами та юридичними особами прав на земельні ділянки у разі втрати ними правовстановлюючих документів, а також підвищити довіру громадян до органів державної влади у питаннях реєстрації речових прав на нерухоме майно.
Просимо поінформувати Асоціацію «Земельна спілка України» про результати розгляду цього звернення.
 
 
 
 
 
З повагою,
Президент Асоціації
«Земельна спілка України» А.Г. Кошиль
 

Консультації

 

Послуги для фізосіб

 

Послуги для бізнесу

 
 

Продати земельну ділянку

 

©2019 Ассоциация «Земельный союз Украины»

Все права защищены. Этот веб-сайт является собственностью Ассоциации «Земельный союз Украины».Все исключительные имущественные и неимущественные авторские права на информацию, размещаемую на сайте www.zem.ua принадлежат Ассоциации «Земельный союз Украины» или непосредственному автору этих материалов, если в тексте не указывается другое. Запрещается воспроизведение и использование любой части этого веб-сайта и информации, размещенной на нем, в любом формате, включая графический, электронный, копирование или использование любым другим способом без предварительного письменного согласия Ассоциации «Земельный союз Украины».

 

По вопросам сотрудничества, а также для представителей СМИ т. 098-156-40-40