Громадська діяльність Лист Земельної спілки України, щодо законопроекту «Про вищу освіту» (реєстр.№ 1187-2)

Вих. №1-17/04/14 від 17 квітня 2014 року

Голові Комітету
Верховної Ради України
з питань науки і освіти
Гриневич Л.М.щодо законопроекту
«Про вищу освіту» (реєстр.№ 1187-2)


Шановна Лілія Михайлівна!


8 квітня 2014 року Верховною Радою України було прийнято за основу проект Закону України «Про вищу освіту» (реєстр.№ 1187-2).


Поряд з нормами, які визначають правові, організаційні, фінансові засади функціонування системи вищої освіти, він містить положення щодо зміни земельного законодавства.

Так, абзацом третім частини першої статті 71 законопроекту пропонується встановити, що: «землекористування та реалізація прав власника земельних ділянок, у тому числі набуття відповідних прав на землю, здійснюється вищими навчальними закладами відповідно до Земельного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом». Вважаємо за доцільне зазначити, що визначення вимог, які стосуються порядку набуття прав на землю у будь-яких актах законодавства, крім Земельного кодексу України та спеціальних законів у сфері земельних відносин, негативно відображається на правозастосовній практиці, створює підґрунтя для множинного їх тлумачення та конфлікту законів. Тому, на нашу думку, запропоновані норми доцільно виключити із законопроекту.


Крім того, абзацом четвертим частини другої статті 71 законопроекту та змінами до частини другої статті 92 Земельного кодексу України передбачена можливість вищим навчальним закладам приватної власності бути суб’єктом права постійного користування земельними ділянками.

Хочемо звернути Вашу увагу на те, що особливістю права постійного користування землею відповідно до статті 92 Земельного кодексу України (у її первісній редакції) є те, що його суб’єкти (державні і комунальні підприємства і бюджетні установи) не можуть будь-яке мати майно (у тому числі земельні ділянки) на праві власності. Нажаль, з часу прийняття Земельного кодексу України, до цієї статті безсистемно були внесені зміни, які надали можливість користуватись землею на праві постійного користування іншим суб'єктам (громадським організаціям інвалідів України, релігійним організаціям України та публічному акціонерному товариству залізничного транспорту загального користування). Проте подальше розширення цього переліку ще більш поглибить той хаос у правовому регулюванні земельних відносин, який ми маємо сьогодні. Більш того, це може утворити підґрунтя для подальшого необґрунтованого внесення змін до вказаної статті з метою лобіювання певних бізнес-інтересів.

Очевидно, що метою усіх змін до частини другої статті 92 Земельного кодексу України (у тому числі і тих, що передбачені законопроектом реєстр. № 1187-2), є зменшення плати за землю. Розмір земельного податку, який сплачують суб’єкти права постійного користування земельними ділянками є значно нижчим за розмір орендної плати за землю. Але цю проблему цілком можливо вирішити іншим чином, не руйнуючи земельне законодавство. Зменшення орендної плати за користування земельними ділянками державної і комунальної власності для певного суб’єкта (у тому числі і вищих навчальних закладів приватної власності) можна здійснити шляхом внесення змін до Податкового кодексу України із коригуванням розміру мінімального та максимального розміру орендної плати для такого суб’єкта.

Виходячи з викладеного, просимо в процесі доопрацювання законопроекту до другого читання, виключити із нього вищевказані положення.


Принагідно хочемо зазначити, що Асоціація «Земельна спілка України» об’єднує значну кількість  фахівців у галузі земельного права і є майже єдиною неприбутковою організацією в Україні, яка на професійній основі займається розробкою нормативно-правових актів у галузі земельних відносин. За період діяльності Асоціації її фахівці активно приймали участь у нормотворчій діяльності. Десятки їх розробок вже є чинними законодавчими та підзаконними актами. Зважаючи на значний досвід у питаннях регулювання земельних відносин, були б вдячні за залучення фахівців Асоціації до обговорення питань опрацювання Комітетом проектів законодавчих актів з цих питань.


З повагою,
Президент Асоціації

Консультації

 

Послуги для фізосіб

 

Послуги для бізнесу

 
 

Продати земельну ділянку

 

©2019 Ассоциация «Земельный союз Украины»

Все права защищены. Этот веб-сайт является собственностью Ассоциации «Земельный союз Украины».Все исключительные имущественные и неимущественные авторские права на информацию, размещаемую на сайте www.zem.ua принадлежат Ассоциации «Земельный союз Украины» или непосредственному автору этих материалов, если в тексте не указывается другое. Запрещается воспроизведение и использование любой части этого веб-сайта и информации, размещенной на нем, в любом формате, включая графический, электронный, копирование или использование любым другим способом без предварительного письменного согласия Ассоциации «Земельный союз Украины».

 

По вопросам сотрудничества, а также для представителей СМИ т. 098-156-40-40