Публічна кадастрова карта

База земельного законодавства

База земельних ділянок

Законодавство: огляди, коментарі

Питання - відповіді

Господарство: дім, сад, город

Покрокові схеми

Фермерство: створення, ведення, оподаткування

Шаблони документів

Корисна інформація та посилання

Захист прав на землю

Відеоматеріали по земельних відносинах

Корисна інформація та посилання
Корисна інформація та посилання

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 638 Цивільного кодексу України договір вважається укладеним, якщо його сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору.

 Іншими словами, щоб договір вважався укладеним, необхідно:

  1. 1.дотримання сторонами необхідної форми договору;
  2. 2.досягнення сторонами договору згоди по всіх істотних умовах.

 

Read more ...

 

 Склад та цільове призначення земель України визначено главою 4 розділу ІІ Земельного кодексу України, згідно з вимогами якої землі України за основним цільовим призначенням поділяються на відповідні категорії, встановлення та зміна яких здійснюється у визначеному законом порядку, і недотримання цього порядку тягне відповідні наслідки.

 Згідно зі ст. 1 Закону України «Про землеустрій» цільове призначення земельної ділянки – використання земельної ділянки за призначенням, визначеним на підставі документації із землеустрою у встановленому законодавством порядку.

 

Read more ...

 

         Відповідно до ст. 36 Закону України «Про оренду землі» у разі невиконання зобов'язань за договором оренди землі сторони несуть відповідальність згідно із законом та договором.

Що стосується відповідальності встановленої законом, то положеннями зазначеної вище статті встановлено, що орендодавець несе відповідальність за недоліки переданої в оренду земельної ділянки, що не були передбачені договором оренди і перешкоджають використанню земельної ділянки за договором. У разі виявлення таких недоліків орендар має право вимагати:

Read more ...

 

Відповідно до чинного законодавства України (ст. 215 Цивільного кодексу України) угода щодо відчуження земельної ділянки може бути визнана недійсною за наступних випадків:

  • коли зміст угоди суперечить чинному законодавству України;
  • у разі, якщо договір укладений особою, яка не мала права на укладення відповідного договору;
  • у разі, коли особа, що укладає договір, зазнає примусу щодо укладення договору;
  • у разі, коли договір не спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним;
  • у разі, коли договір, що укладений батьками (усиновлювачами), суперечить правам та інтересам їхніх малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей.

 

Read more ...

 

  Загальні права та обов’язки, які мають орендар та орендодавець, визначені ст. ст. 95, 96 Земельного кодексу України та ст. ст. 24, 25 Закону України «Про оренду землі».

 

Read more ...

 

Найпопулярніше

Консультації

 

Послуги для фізосіб

 

Послуги для бізнесу

 
 

Продати земельну ділянку

 

© 2019 Асоціація «Земельна спілка України»

Всі права захищені. Цей веб-сайт є власністю Асоціації «Земельна спілка України». Всі виключні майнові і немайнові авторські права на інформацію, що розміщується на сайті www.zem.ua належать Асоціації «Земельна спілка України» або безпосередньому авторові цих матеріалів, якщо в тексті не вказується інше. Забороняється відтворення та використання будь-якої частини цього веб-сайту та інформації, розміщеної на ньому, в будь-якому форматі, включаючи графічний, електронний, копіювання чи використання будь-яким іншим способом без попередньої письмової згоди Асоціації «Земельна спілка України».
 

З питань співпраці, а також для представників ЗМІ т. 
098-156-40-40