Публічна кадастрова карта

База земельного законодавства

База земельних ділянок

Законодавство: огляди, коментарі

Питання - відповіді

Господарство: дім, сад, город

Покрокові схеми

Фермерство: створення, ведення, оподаткування

Шаблони документів

Корисна інформація та посилання

Захист прав на землю

Відеоматеріали по земельних відносинах

Найпопулярніше Шаблони українською Позовна заява про розірвання договору оренди землі
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Prev Next

Процедура безкоштовного отримання земель…

18-02-2018 Hits:644987

Згідно зі статтею 121 Земельного кодексу України кожен громадянин України має право на безоплатне отримання земельної ділянки із земель державної або комунальної власності в таких розмірах:   -   для ведення фермерського господарства...

Read more

Що таке Публічна кадастрова карта Україн…

07-02-2013 Hits:174296

З 01 січня 2013 року відомості про земельні ділянки, що містяться в Державному земельному кадастрі України, є відкритими таопубліковані в мережі Інтернет. Це стало можливим шляхом створення Публічної кадастрової карти...

Read more

Яка процедура надання земельної ділянки …

27-08-2012 Hits:124552

Відповідно до ст. 40 Земельного кодексу України громадянам України за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і гаражного...

Read more

________________ районний суд

_____________________ області

(поштова адреса: _________________)

 

позивач ________________________________

місце проживання: ____________________

номер засобів зв’язку: __________________

відповідач ______________________________________

місце знаходження (місце проживання): ____________________

Ідентифікаційний номер: ________________

номер засобів зв’язку: __________________

 

ціна позову ___________________ грн.

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про розірвання договору оренди землі

 

Згідно із Державним актом на право власності на земельну ділянку Серія ______ № __________________ від ______________________, зареєстрованим в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № ______________________________, я, _________________________________________ є власником земельної ділянки загальною площею __________________ га з кадастровим номером _______________________________, яка розташована на території ___________________________ ради ____________ району ________________ області (далі – земельна ділянка). Цільове призначення земельної ділянки – для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Згідно із договором оренди землі, від «______» ________ _____ року, зареєстрованим ____________________________________________________ «_______» __________ ______ року за № __________ (далі – договір оренди), земельна ділянка була передана мною в оренду відповідачу.

 

Відповідно до абзацу третього частини першої статті 24 Закону України «Про оренду землі»: «орендодавець має право вимагати від орендаря:… дотримання екологічної безпеки землекористування та збереження родючості ґрунтів, додержання державних стандартів, норм і правил». Одним із обов’язкових заходів із забезпечення збереження родючості ґрунтів, які має здійснити землекористувач, є розробка і дотримання проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь. Вказаний обов’язок встановлений у частині четвертій статті 22 Земельного кодексу України, згідно з якою: «земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва використовуються відповідно до розроблених та затверджених в установленому порядку проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь і передбачають заходи з охорони земель».

В той же час передбачений зазначеними законодавчими актами обов’язок відповідач не виконав і проект землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь щодо земельної ділянки не розроблений до цього часу.

 

Згідно із статтею 526 Цивільного кодексу України: «зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться».

 

Частина перша статті 32 Закону України «Про оренду землі» встановлює, що: «на вимогу однієї із сторін договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду в разі невиконання сторонами обов'язків, передбачених статтями 24 і 25 цього Закону та умовами договору, в разі випадкового знищення чи пошкодження об'єкта оренди, яке істотно перешкоджає передбаченому договором використанню земельної ділянки, а також на підставах, визначених Земельним кодексом України та іншими законами України».

Частиною другою статті 651 Цивільного кодексу України визначено, що: «договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору». Порушення відповідачем свого встановленого законом обов’язку щодо розроблення проекту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь і передбачають заходи з охорони земель є істотним порушенням договору, адже наслідком такої бездіяльності буде різке зниження родючості ґрунтів орендованої земельної ділянки.

Враховуючи те, що протиправна бездіяльність відповідача загрожує збереженню стану орендованої земельної ділянки, вважаю, що договір оренди землі має бути розірваний.

 

Частина друга статті 158 Земельного кодексу України встановлює, що: «виключно судом вирішуються земельні спори з приводу володіння, користування і розпорядження земельними ділянками, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб».

 

Відповідно до частини першої статті 114 Цивільного процесуального кодексу України: «позови, що виникають з приводу нерухомого майна, пред'являються за місцезнаходженням майна або основної його частини». Зважаючи на те, що земельна ділянка розташована на території ________________________________ району ____________________ області, розгляд цієї позовної заяви має здійснюватися ________________________ районним судом ______________________________ області.

Враховуючи наведене та відповідно до ст.ст. 22, 158 Земельного кодексу України, ст.ст. 22, 24, 32 Закону України «Про оренду землі», ст. ст. 16, 22, 23, 651 Цивільного кодексу України,

 

ПРОШУ:

 

1. Розірвати договір оренди землі, укладений між позивачем та відповідачем «______» ________ _____ року, зареєстрований ____________________________________________________ «_______» __________ ______ року (дата реєстрації) за № __________

2. Витрати по сплаті судового збору покласти на відповідача.

Додатки: 1 Копія Державного акту на право власності на земельну ділянку

2 Копія договору оренди землі.

3 Документ, що підтверджує сплату судового збору

4 Копія позовної заяви та доданих до неї документів

 

 

«____» _________20____ року ________________

 

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

 

Зразок цього документу може використовуватися як основа, але не обов’язково повністю підійде для Вашого випадку.

У кожній конкретній ситуації бажано звертатися до фахівців для уникнення непорозумінь та помилок.

Асоціація «Земельна спілка України» не несе відповідальність за наслідки, що виникли у зв’язку з використання цього документу.

 

У рамках надання послуг з вирішення судових спорів «Земельна спілка України» здійснює проведення юридичного аналізу  визначення перспектив спору, наші спеціалісти розроблять оптимальну систему захисту ваших інтересів, підготують всі види судових документів (позовні заяви, заперечення (відгуки) на позовні заяви, пояснення, заяви, клопотання тощо), представлять ваші інтереси в позасудових процедурах врегулювання спору, в судових інстанціях усіх рівнів, в процесі виконавчого провадження при виконанні судових рішень.

 

 

© 2014 Асоціація «Земельна спілка України». Всі права захищено.
Дана інформація була підготовлена Асоціацією «Земельна спілка України». Забороняється відтворення та використання повністю або будь-якої частини даної інформації у будь-якому форматі, включаючи графічний, електронний, копіювання, передрук чи використання в будь-який інший спосіб без письмової згоди Асоціації «Земельна спілка України».

Консультації

 

Послуги для фізосіб

 

Продати земельну ділянку

 

© 2019 Асоціація «Земельна спілка України»

Всі права захищені. Цей веб-сайт є власністю Асоціації «Земельна спілка України». Всі виключні майнові і немайнові авторські права на інформацію, що розміщується на сайті www.zem.ua належать Асоціації «Земельна спілка України» або безпосередньому авторові цих матеріалів, якщо в тексті не вказується інше. Забороняється відтворення та використання будь-якої частини цього веб-сайту та інформації, розміщеної на ньому, в будь-якому форматі, включаючи графічний, електронний, копіювання чи використання будь-яким іншим способом без попередньої письмової згоди Асоціації «Земельна спілка України».
 

З питань співпраці, а також для представників ЗМІ т. 
098-156-40-40