Кадастровая карта

База земельного законодательства

База земельных участков

Законодательство: обзоры, комментарии

Вопросы - ответы

Индивидуальное хозяйство: дом, сад

Пошаговые схемы

Фермерство: создание, ведение, налоги

Шаблоны документов

Полезная информация и ссылки

Защита прав на землю

Видеоматериалы по земельным отношениям

Корисна інформація та посилання Встановлено перелік платних адміністративних послуг, що надаються Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами

       Постановою Кабінету Міністрів Українивід 1 серпня 2011 р. № 835 «Деякі питання надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами адміністративних послуг» у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2012 р. № 1217, встановлено перелік платних адміністративних послуг, що надаються Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами.

Держземагентство:

1.Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з проведення землеоціночних робіт та земельних торгів.

2.Видача копії ліцензії на провадження господарської діяльності з проведення землеоціночних робіт та земельних торгів;

3.Видача дубліката ліцензії на провадження господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів;

4.Переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з проведення землеоціночних робіт та земельних торгів;

Держземагентство та його територіальні органи:

5.Обов’язкова, добровільна державна експертиза землевпорядної документації, а також вибіркова державна експертиза землевпорядної документації (у разі видачі негативного висновку);

6.Державна реєстрація земельної ділянки;

7.Державна реєстрація обмежень у використанні земель;

8.Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про:

·землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць;

·обмеження у використанні земель;

·земельну ділянку;

9.Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

·витягів з Державного земельного кадастру про:

землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць;

обмеження у використанні земель;

земельну ділянку;

·довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території);

·викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру;

10.Пошук, перегляд, копіювання та роздрукування відомостей з Державного земельного кадастру про:

·нормативно-грошову оцінку земель та земельних ділянок;

·земельні угіддя;

·частини земельної ділянки, на які поширюється дія сервітуту, договору суборенди земельної ділянки;

·координати поворотних точок меж об’єктів кадастру;

·бонітування ґрунтів;

11.Виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру, яка була допущена не з вини органу, що здійснює його ведення.

 

та перелік адміністративних послуг, що надаються територіальними органами Державного агентства земельних ресурсів на безоплатній основі:

1.Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою;

2.Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки;

3.Надання довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями (за даними форми 6-зем);

4.Реєстрація апаратури супутникових радіонавігаційних систем

5.Висновок щодо меж географічного місця, з яким пов’язані особливі властивості, певні якості та інші характеристики товару;

6.Прийняття рішення щодо передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності;

7.Видача висновку про погодження документації із землеустрою;

8.Погодження виконання робіт в охоронних зонах геодезичних пунктів та робіт із знесення і перезакладення геодезичних пунктів;

9.Видача витягів з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників і Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів;

10.Прийняття рішення про видачу (анулювання, позбавлення, зупинення, поновлення) кваліфікаційного сертифіката сертифікованого інженера-землевпорядника;

11.Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами;

12.Видача витягу з Державного земельного кадастру на підтвердження внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами;

13.Видача витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку на підтвердження державної реєстрації земельної ділянки;

14.Видача витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку на підтвердження внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту;

15.Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, яка була допущена органом, що здійснює його ведення;

16.Надання довідки про наявність та розмір земельної частки (паю), довідки про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання);

17.Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про межі державного кордону України у разі, коли замовником документації із землеустрою, на підставі якої вносяться відомості, є орган державної влади.

 

Самое популярное

Главные новости

Информация о нормативной денежной оценке земель населенных пунктов

Подробнее...

Вниманию исполнителей работ по землеустройству: справочник природно-сельскохозяйственного районирования Украины

Подробнее...

Структура электронного документа о нормативной денежной оценке земель населенных пунктов

Подробнее...

К вниманию пользователей Земельного портала Украины! На нашем сайте обновлена база земельного законодательства

Подробнее...

Изменения в Земельный кодекс по проведению земельных торгов

Подробнее...

О необходимости предоставления нотариусам документа о денежной оценке земельного участка и взимания государственной пошлины при удостоверении сделок по отчуждению земельных участков, принадлежащих юридическим лицам

Подробнее...

О налогообложении субаренды земельных участков государственной или коммунальной собственности

Подробнее...

Заполнение декларации плательщика единого налога четвертой группы по предоставлению сведений о наличии земельных участков

Подробнее...

Об изменениях в Налоговый кодекс в части платы за землю и индексации нормативной денежной оценки земель

Подробнее...

Коэффициент индексации нормативной денежной оценки земель за 2015 год

Подробнее...

Консультації

 

Послуги для фізосіб

 

Услуги для бизнесу

 
 
 

Продати земельну ділянку

 

©2019 Ассоциация «Земельный союз Украины»

Все права защищены. Этот веб-сайт является собственностью Ассоциации «Земельный союз Украины».Все исключительные имущественные и неимущественные авторские права на информацию, размещаемую на сайте www.zem.ua принадлежат Ассоциации «Земельный союз Украины» или непосредственному автору этих материалов, если в тексте не указывается другое. Запрещается воспроизведение и использование любой части этого веб-сайта и информации, размещенной на нем, в любом формате, включая графический, электронный, копирование или использование любым другим способом без предварительного письменного согласия Ассоциации «Земельный союз Украины».

 

По вопросам сотрудничества, а также для представителей СМИ т. 098-156-40-40