Кадастровая карта

База земельного законодательства

База земельных участков

Законодательство: обзоры, комментарии

Вопросы - ответы

Индивидуальное хозяйство: дом, сад

Пошаговые схемы

Фермерство: создание, ведение, налоги

Шаблоны документов

Полезная информация и ссылки

Защита прав на землю

Видеоматериалы по земельным отношениям

Шаблони українською Зразок заяви про забезпечення позову про звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки, яка забудовується

 

Якщо на Вашій земельній ділянці здійснюється будівництво, або здійснюються інші дії, які потім ускладнять виконання рішення суду, доцільно разом із позовною заявою подати заяву про забезпечення позову. Таку заяву також можна подати і тоді, коли справа вже знаходиться у суді.

У заяві про забезпечення позову повинно бути зазначено:

1. Причини, у зв'язку з якими потрібно забезпечити позов;

2. Вид забезпечення позову, який належить застосувати, з обґрунтуванням його необхідності. Зокрема, доцільно просити суд заборонити відповідачу здійснювати будь-які дії, пов’язані з будівництвом на Вашій земельній ділянці, а також проведенням відповідачем на цій ділянці іншої діяльності.

3) інші відомості, потрібні для забезпечення позову. 

 

________________ районний суд

_____________________ області

(поштова адреса: _________________)

 

 

позивач

________________________________

(прізвище, імя, по-батькові)

місце проживання: _____________________

номер засобів зв’язку: __________________

відповідач

______________________________________

(назва підприємства, або ПІБ громадянина)

місце знаходження (місце проживання): ______________________________________

Ідентифікаційний номер: ________________

номер засобів зв’язку: __________________

 

 

ціна позову

___________________ грн.

 

 

ЗАЯВА

про вжиття заходів із забезпечення позову

 

Згідно із Державним актом на право власності на земельну ділянку cерія ______ № __________________ від ______________________, зареєстрованим в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № ______________________________, я, _________________________________________ є власником земельної ділянки загальною площею __________________ га з кадастровим номером _______________________________, яка розташована на території ___________________________ ради ____________ району ___________________________________ області (далі – земельна ділянка).

У поточному році відповідачем вищевказана земельна ділянка незаконно забудовується. З метою відновлення моїх порушених прав мною був поданий позов про звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки.

Відповідно до частини першої статті 151 Цивільного процесуального кодексу України: «суд за заявою осіб, які беруть участь у справі, може вжити, передбачені цим Кодексом, заходи забезпечення позову». Частина третя вказаної статті встановлює, що «забезпечення позову допускається на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття заходів забезпечення може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду».

Вважаю, що якщо відповідач протягом розгляду справи буде продовжувати будівництво на моїй ділянці, це може значно утруднити виконання можливе рішення суду про задоволення позову, оскільки для звільнення земельної ділянки необхідно буде прикласти чимало зусиль із витратою значних коштів.

Враховуючи викладене, та відповідно до ст.ст. 27, 151, 152 Цивільного процесуального кодексу України,

 

ПРОШУ:

 

1. Заборонити відповідачу ______________ до вирішення справи № _________ та вступу в законну силу рішення по дані справі здійснювати будь-які дії, пов’язані із будівництвом на земельній ділянці, кадастровий номер ___________________________.

 

Додатки:

  1. Документ, що підтверджує сплату судового збору.

 

 

«____» _________20____ року

 

 

Позивач  _______________

 

 

 

 

© 2012 Асоціація «Земельна спілка України». Всі права захищено.

Дана інформація була підготовлена Асоціацією «Земельна спілка України». Забороняється відтворення та використання повністю або будь-якої частини даної інформації у будь-якому форматі, включаючи графічний, електронний, копіювання, передрук чи використання в будь-який інший спосіб без письмової згоди Асоціації «Земельна спілка України».

 

Самое популярное

Главные новости

Информация о нормативной денежной оценке земель населенных пунктов

Подробнее...

Вниманию исполнителей работ по землеустройству: справочник природно-сельскохозяйственного районирования Украины

Подробнее...

Структура электронного документа о нормативной денежной оценке земель населенных пунктов

Подробнее...

К вниманию пользователей Земельного портала Украины! На нашем сайте обновлена база земельного законодательства

Подробнее...

Изменения в Земельный кодекс по проведению земельных торгов

Подробнее...

О необходимости предоставления нотариусам документа о денежной оценке земельного участка и взимания государственной пошлины при удостоверении сделок по отчуждению земельных участков, принадлежащих юридическим лицам

Подробнее...

О налогообложении субаренды земельных участков государственной или коммунальной собственности

Подробнее...

Заполнение декларации плательщика единого налога четвертой группы по предоставлению сведений о наличии земельных участков

Подробнее...

Об изменениях в Налоговый кодекс в части платы за землю и индексации нормативной денежной оценки земель

Подробнее...

Коэффициент индексации нормативной денежной оценки земель за 2015 год

Подробнее...

Консультації

 

Послуги для фізосіб

 

Услуги для бизнесу

 
 
 

Продати земельну ділянку

 

©2019 Ассоциация «Земельный союз Украины»

Все права защищены. Этот веб-сайт является собственностью Ассоциации «Земельный союз Украины».Все исключительные имущественные и неимущественные авторские права на информацию, размещаемую на сайте www.zem.ua принадлежат Ассоциации «Земельный союз Украины» или непосредственному автору этих материалов, если в тексте не указывается другое. Запрещается воспроизведение и использование любой части этого веб-сайта и информации, размещенной на нем, в любом формате, включая графический, электронный, копирование или использование любым другим способом без предварительного письменного согласия Ассоциации «Земельный союз Украины».

 

По вопросам сотрудничества, а также для представителей СМИ т. 098-156-40-40