Кадастровая карта

База земельного законодательства

База земельных участков

Законодательство: обзоры, комментарии

Вопросы - ответы

Индивидуальное хозяйство: дом, сад

Пошаговые схемы

Фермерство: создание, ведение, налоги

Шаблоны документов

Полезная информация и ссылки

Защита прав на землю

Видеоматериалы по земельным отношениям

Коментовані закони Закон "Про Державний земельний кадастр" - Стаття 28. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель

1. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель здійснюється у формі:

державної реєстрації обмежень у використанні земель;

внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі обмежень у використанні земель, безпосередньо встановлених законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.

ЗСУ: Коментована норма встановлює загальний порядок внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель.

Див. додатково коментар до частини 1 статті 10 та статті 14.

 2. Державна реєстрація обмеження у використанні земель здійснюється на підставі заяви:

власника земельної ділянки, користувача земельної ділянки державної чи комунальної власності або особи, на користь якої встановлені обмеження, – щодо обмежень, які стосуються використання певної земельної ділянки;

органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, рішенням якого затверджена документація із землеустрою, яка є підставою для внесення відомостей про ці обмеження до Державного земельного кадастру, – щодо інших обмежень.

ЗСУ: Коментована норма розділяє підстави для державної реєстрації обмежень у використанні земельних ділянок, які встановлюються на користь певного землевласника або землекористувача (наприклад, на підставі договору), а також обмежень, що виникають на підставі рішень органів влади. У першому випадку підставою є власника земельної ділянки, користувача земельної ділянки державної чи комунальної власності або особи, на користь якої встановлені обмеження, а у другому – заява органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, рішенням якого затверджена документація із землеустрою, згідно якої встановлюється обмеження.

3. Для державної реєстрації обмеження у використанні земель заявник подає Державному кадастровому реєстратору, який здійснює державну реєстрацію таких обмежень:

заяву про державну реєстрацію обмеження за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру;

документ, що підтверджує виникнення, зміну та припинення обмеження;

електронний документ, що містить результати робіт із землеустрою;

документ, що підтверджує оплату послуг з державної реєстрації обмеження у використанні земель.

ЗСУ: Див. коментар до пункту 5 статті 22 та пункту 4 статті 24.

 4. Державна реєстрація обмеження у використанні земель або мотивована відмова у такій реєстрації здійснюється протягом чотирнадцяти робочих днів з дати реєстрації заяви.

 ЗСУ: Див. коментар до пункту 14 статті 21.

 5. Відмова у здійсненні державної реєстрації обмеження у використанні земель надається у разі, якщо:

 ЗСУ: Коментована норма встановлює вичерпний перелік підстав для відмови у здійсненні державної реєстрації обмеження у використанні земель.

 обмеження згідно із законом не підлягає державній реєстрації;

 ЗСУ: Для визначення обмежень у використанні земель, що згідно із законом можуть підлягати державній реєстрації, доцільно керуватися Класифікатором обмежень та обтяжень у використанні земельних ділянок, що затверджений наказом Держкомзему від 29.12.2008 № 643. Інші форми обмежень прав землевласників та землекористувачів реєстрації не підлягають.

обмеження встановлюється на території дії повноважень іншого Державного кадастрового реєстратора;

 ЗСУ: Див. коментар до статті 6.

 із заявою про державну реєстрацію звернулася неналежна особа;

 ЗСУ: Див. коментар до пункту 2 цієї статті.

подані документи не відповідають вимогам законодавства;

 ЗСУ: Див. коментар до статті 22.

 заявлене обмеження вже зареєстровано.

ЗСУ: Коментована норма унеможливлює внесення до Державного земельного кадастру одних і тих же відомостей про обмеження у використанні земель. У разі, якщо заявлені відомості про обмеження у використанні земель вже внесені зареєстровані, державний кадастровий реєстратор має відмовити у повторному внесенні відповідних відомостей.

6. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, безпосередньо встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, здійснюється:

 ЗСУ: Коментована норма встановлює особливості внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, безпосередньо встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами (наприклад, встановлення зон санітарної охорони курортів, прибережних захисних смуг тощо).

у процесі державної реєстрації земельних ділянок та внесення змін до відомостей про них;

 ЗСУ: Див. коментар до статті 24.

 на підставі заяви органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, рішенням якого затверджена документація із землеустрою, яка є підставою для внесення відомостей про ці обмеження до Державного земельного кадастру, в порядку, визначеному статтею 32 цього Закону.

 ЗСУ: Див. коментар до статті 32.

 7. На підтвердження внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель заявнику безоплатно видається витяг з Державного земельного кадастру.

 ЗСУ: Див. коментар до пункту 8 статті 24.

8. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, безпосередньо встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, здійснюється безоплатно.

ЗСУ: Коментована норма встановлює правило щодо безоплатності внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, які безпосередньо встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.

 

 

©Цей матеріал підготовлено експертами Земельної спілки України  в рамках спільного проекту Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй та Міністерства юстиції України "Юридичне забезпечення прав і можливостей бідних"

Самое популярное

Главные новости

Информация о нормативной денежной оценке земель населенных пунктов

Подробнее...

Вниманию исполнителей работ по землеустройству: справочник природно-сельскохозяйственного районирования Украины

Подробнее...

Структура электронного документа о нормативной денежной оценке земель населенных пунктов

Подробнее...

К вниманию пользователей Земельного портала Украины! На нашем сайте обновлена база земельного законодательства

Подробнее...

Изменения в Земельный кодекс по проведению земельных торгов

Подробнее...

О необходимости предоставления нотариусам документа о денежной оценке земельного участка и взимания государственной пошлины при удостоверении сделок по отчуждению земельных участков, принадлежащих юридическим лицам

Подробнее...

О налогообложении субаренды земельных участков государственной или коммунальной собственности

Подробнее...

Заполнение декларации плательщика единого налога четвертой группы по предоставлению сведений о наличии земельных участков

Подробнее...

Об изменениях в Налоговый кодекс в части платы за землю и индексации нормативной денежной оценки земель

Подробнее...

Коэффициент индексации нормативной денежной оценки земель за 2015 год

Подробнее...

Консультації

 

Послуги для фізосіб

 

Услуги для бизнесу

 
 
 

Продати земельну ділянку

 

©2018 Ассоциация «Земельный союз Украины»

Все права защищены. Этот веб-сайт является собственностью Ассоциации «Земельный союз Украины».Все исключительные имущественные и неимущественные авторские права на информацию, размещаемую на сайте www.zem.ua принадлежат Ассоциации «Земельный союз Украины» или непосредственному автору этих материалов, если в тексте не указывается другое. Запрещается воспроизведение и использование любой части этого веб-сайта и информации, размещенной на нем, в любом формате, включая графический, электронный, копирование или использование любым другим способом без предварительного письменного согласия Ассоциации «Земельный союз Украины».

 

По вопросам сотрудничества, а также для представителей СМИ т. 098-156-40-40