Кадастровая карта

База земельного законодательства

База земельных участков

Законодательство: обзоры, комментарии

Вопросы - ответы

Индивидуальное хозяйство: дом, сад

Пошаговые схемы

Фермерство: создание, ведение, налоги

Шаблоны документов

Полезная информация и ссылки

Защита прав на землю

Видеоматериалы по земельным отношениям

Огляд земельного законодавства Огляд новин законодавства за період 06.01. - 12.01.2013р.

 

 

10.01.2013

Лист Державного агентства земельних ресурсів України "Про індексацію нормативної грошової оцінки земель" № 328/22/7-13 від 10 січня 2013 року.

 Про індексацію нормативної грошової оцінки земель

 Державне агентство земельних ресурсів України на виконання пункту 289.3 статті 289 Податкового кодексу України повідомляє.

 Нормативну грошову оцінку земель станом на 01.01.2013 за 2012 рік необхідно індексувати на коефіцієнт індексації, що дорівнює 1,0, який відповідно до пункту 289.2 статті 289 Податкового кодексу України розраховано виходячи з індексу споживчих цін за 2012 рік - 99,8%.

 У 2013 році нормативна грошова оцінка земель населених пунктів, яка проведена за вихідними даними станом на 01.04.1996, земель сільськогосподарського призначення, яка проведена станом на 01.07.1995, та земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів (крім земель під торфовищами, наданими підприємствам торфовидобувної промисловості, земель під водою, природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення та лісових земель), проведеної станом на 01.01.1997 підлягає індексації станом на 01.01.2013 на коефіцієнт 3,2, який визначається виходячи здобутку коефіцієнтів індексації за: 1996 рік - 1,703, 1997 рік - 1,059, 1998 рік - 1,006, 1999 рік - 1,127, 2000 рік - 1,182, 2001 рік - 1,02, 2005 рік - 1,035, 2007 рік - 1,028, 2008 рік - 1,152, 2009 рік - 1,059, 2010 рік - 1,0, 2011 рік - 1,0, 2012 рік - 1,0.

 Нормативна грошова оцінка земель під торфовищами, наданими підприємствам торфовидобувної промисловості, земель під водою, природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення та лісових земель за межами населених пунктів, проведеної станом на 01.01.1997, індексується станом на 01.01.2013 на коефіцієнт 1,879, який визначається виходячи з добутку коефіцієнтів індексації за: 1997 рік - 1,059, 1998 рік - 1,006, 1999 рік - 1,127, 2000 рік - 1,182, 2001 рік - 1,02, 2005 рік - 1,035, 2007 рік - 1,028, 2008 рік - 1,152, 2009 рік - 1,059, рік - 1,0, 2011 рік - 1,0, 2012 рік - 1,0.

 Нормативна грошова оцінка земель несільськогосподарського призначення, яка проведена у 2006 році відповідно до Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель у межах населених пунктів), затвердженого спільним наказом Держкомзему, Мінагрополітики, Мінбудархітектури, Держкомлісгоспу, Держводгоспу та УААН від 27.01.2006 №19/16/22/11/17/12, зареєстрованого у Мін'юсті 05.04.2006 за №389/12263, підлягає індексації станом на 01.01.2013 на коефіцієнт 1,254, який визначається виходячи з добутку коефіцієнтів індексації за: 2007 рік - 1,028, 2008 рік - 1,152, 2009 рік - 1,059, 2010 рік - 1,0, рік - 1,0, 2012 рік - 1,0.

Нормативна грошова оцінка земель за 2002, 2003, 2004 та 2006 роки не індексувалась.

 

Для забезпечення інформування власників землі та землекористувачів про коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель за 2012 рік просимо опублікувати цей лист у засобах масової інформації.

 

Застосовується з 1 січня 2013 року.

 

10.01.2013

Указ Президента України "Про внесення змін до пункту 4 Положення про Державне агентство земельних ресурсів" від 29 грудня 2012 року № 770/2012.

 Зокрема, положення доповнюється, що Держземагентство України відповідно до покладених на нього завдань:

- передає відповідно до закону безпосередньо або через визначені в установленому порядку територіальні органи земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності у власність або в користування для всіх потреб;

- розробляє в установленому законодавством порядку проекти нормативно-технічних документів, державних стандартів, норм і правил;

- затверджує відповідно до Законів України «Про землеустрій», «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» склад Кваліфікаційної комісії;

- веде Державний реєстр сертифікованих інженерів-землевпорядників і Державний реєстр сертифікованих інженерів-геодезистів та надає витяги з цих реєстрів;

- видає інженерам-землевпорядникам кваліфікаційні сертифікати інженера-землевпорядника, які за законом одержують такі сертифікати за добровільним зверненням без складання кваліфікаційних іспитів, а також приймає рішення щодо позбавлення, зупинення та поновлення дії кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника;

- анулює кваліфікаційний сертифікат інженера-геодезиста;

- здійснює в установленому порядку визнання статусу саморегулівної організації у сфері землеустрою;

В положення внесено і змінено і інші пункти.

 

Набрання чинності 03.01.2013р.

 

10.01.2013

Постанова Кабінету міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835" від 5 грудня 2012 р. № 1217.

 Постановою встановлюється розмір плати за надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами платних адміністративних послуг.

Також зазначається, що до завершення здійснення заходів з утворення територіальних органів Державного агентства земельних ресурсів:

- адміністративні послуги згідно з переліком, затвердженим цією постановою, надаються територіальними органами Державного комітету із земельних ресурсів;

- функції з ведення Поземельної книги, передбачені Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 89, ст. 3598), покладаються на територіальні органи Державного комітету із земельних ресурсів.

Встановлено, що оплата послуг здійснюється шляхом попереднього перерахування коштів через банки та/або відділення поштового зв’язку; підтвердженням оплати послуги є платіжне доручення або квитанція з відміткою банку чи відділення поштового зв’язку, і повернення коштів за ненадані послуги здійснюється у встановленому законодавством порядку.

 

Набрання чинності 10.01.2013р.

 

10.01.2013

Наказ Міністерства юстиції України "Про встановлення розміру плати за пошук банками інформації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно" від 26.12.2012р.  № 1947/5. Зареєстровано в Міністерств юстиції України 27 грудня 2012 р. за № 2208/22520

 Наказом встановлено плата в розмірі 68 гривень 00 копійок за здійснення одного пошуку банками інформації про іпотеку, обтяження нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

 

Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування(станом на 12.01.2013 не опублікований) та застосовується з 1 січня 2013 року.

 

11.01.2013

Розпорядження Кабінету міністрів України "Про затвердження плану заходів з нормативного врегулювання питання проведення оцінки для цілей оподаткування" від 9 січня 2013 р. № 6-р

Розпорядженням затверджується план заходів з нормативного врегулювання питання проведення оцінки для цілей оподаткування. В якому, зокрема, передбачено розробити проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, підготовлення  пропозиції щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1103 “Деякі питання визначення оціночної вартості нерухомості та об’єктів незавершеного будівництва, що продаються (обмінюються)” та інших актів Кабінету Міністрів України щодо права на проведення оцінки для цілей оподаткування та ін..

 

Набрання чинності 09.01.2013р.

 

 

 

© 2012 Асоціація «Земельна спілка України». Всі права захищено.

 

Дана інформація була підготовлена Асоціацією «Земельна спілка України». Забороняється відтворення та використання повністю або будь-якої частини даної інформації у будь-якому форматі, включаючи графічний, електронний, копіювання, передрук чи використання в будь-який інший спосіб без письмової згоди Асоціації «Земельна спілка України».

 

Самое популярное

Главные новости

Информация о нормативной денежной оценке земель населенных пунктов

Подробнее...

Вниманию исполнителей работ по землеустройству: справочник природно-сельскохозяйственного районирования Украины

Подробнее...

Структура электронного документа о нормативной денежной оценке земель населенных пунктов

Подробнее...

К вниманию пользователей Земельного портала Украины! На нашем сайте обновлена база земельного законодательства

Подробнее...

Изменения в Земельный кодекс по проведению земельных торгов

Подробнее...

О необходимости предоставления нотариусам документа о денежной оценке земельного участка и взимания государственной пошлины при удостоверении сделок по отчуждению земельных участков, принадлежащих юридическим лицам

Подробнее...

О налогообложении субаренды земельных участков государственной или коммунальной собственности

Подробнее...

Заполнение декларации плательщика единого налога четвертой группы по предоставлению сведений о наличии земельных участков

Подробнее...

Об изменениях в Налоговый кодекс в части платы за землю и индексации нормативной денежной оценки земель

Подробнее...

Коэффициент индексации нормативной денежной оценки земель за 2015 год

Подробнее...

Консультації

 

Послуги для фізосіб

 

Услуги для бизнесу

 
 
 

Продати земельну ділянку

 

©2018 Ассоциация «Земельный союз Украины»

Все права защищены. Этот веб-сайт является собственностью Ассоциации «Земельный союз Украины».Все исключительные имущественные и неимущественные авторские права на информацию, размещаемую на сайте www.zem.ua принадлежат Ассоциации «Земельный союз Украины» или непосредственному автору этих материалов, если в тексте не указывается другое. Запрещается воспроизведение и использование любой части этого веб-сайта и информации, размещенной на нем, в любом формате, включая графический, электронный, копирование или использование любым другим способом без предварительного письменного согласия Ассоциации «Земельный союз Украины».

 

По вопросам сотрудничества, а также для представителей СМИ т. 098-156-40-40