Кадастровая карта

База земельного законодательства

База земельных участков

Законодательство: обзоры, комментарии

Вопросы - ответы

Индивидуальное хозяйство: дом, сад

Пошаговые схемы

Фермерство: создание, ведение, налоги

Шаблоны документов

Полезная информация и ссылки

Защита прав на землю

Видеоматериалы по земельным отношениям

Огляд земельного законодавства Огляд новин законодавства за період 02.06. - 08.06.2013р

•03.06.2013
Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 355 ЦПК України, за II півріччя 2012 р. від 01.03.2013р.

Для нас є цікавим блок "Спори, що виникають із земельних правовідносин". Зокрема в ньому в пункті 2 зазначається, що згідно із ч. 2 ст. 20 Закону України від 6 жовтня 1998 року № 161-XIV "Про оренду землі" державна реєстрація договорів оренди землі проводиться в порядку, встановленому законом. У період дії вищезазначеного Закону, а саме з 1 січня 2004 р., набрав чинності ЦК України, ст. 182 якого передбачено, що право власності та інші речові права на нерухомі речі, обмеження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації, а порядок проведення державної реєстрації прав на нерухомість і підстави відмови в ній установлюються законом.


Оскільки ст. 182 ЦК України передбачає реєстрацію речових прав на нерухомість, а Прикінцевими та перехідними положеннями ЦК України не передбачено відстрочення її дії до прийняття відповідного закону (Закон України від 1 липня 2004 р. № 1952-IV "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", набрав чинності 3 серпня 2004 р.), то така реєстрація повинна була проводитись за Законом України від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні".

Згідно із ст. 33 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить реєстрація суб'єктів права власності на землю; реєстрація права користування землею і договорів на оренду землі; видача документів, що посвідчують право власності і право користування землею.

Пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1998 р. № 2073 "Про затвердження Порядку державної реєстрації договорів оренди землі" передбачено, що державна реєстрація договорів оренди проводиться виконавчим комітетом сільської, селищної та міської ради, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями за місцем розташування земельної ділянки.

У зв'язку з цим договір оренди, який був укладений сторонами в письмовій формі та зареєстрований виконавчим комітетом відповідної місцевої ради за місцем розташування орендованої земельної ділянки, пройшов державну реєстрацію у встановленому законом порядку й відповідно до ст. ст. 210, 640 ЦК України є укладеним, а тому за змістом ст. 777 ЦК України та ст. 9 Закону № 161-XIV зумовлює виникнення для сторін прав та обов'язків, у тому числі, для однієї зі сторін договору, переважне перед іншими особами право на придбання орендованої нею земельної ділянки. Відповідно до ст. 599 ЦК України зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином (постанова Верховного Суду України від 10 жовтня 2012 р. у справі № 6-108цс12; постанова Верховного Суду України від 31 жовтня 2012 р. у справі № 6-55цс12; постанова Верховного Суду України від 31 жовтня 2012 р. у справі № 6-61цс12; постанова Верховного Суду України від 31 жовтня 2012 р. у справі № 6-105цс12).
 
Опубліковані  03.06.2013р.•06.06.2013
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку консервації земель" від 26.04.2013 № 283. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 травня 2013 р. за № 810/23342.

Наказом затверджено Порядок консервації земель,  та визнається таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України по земельних ресурсах від 17 жовтня 2002 року № 175 “Про Порядок консервації земель”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 лютого 2003 року за № 117/7438.
Порядок консервації земель визначає організаційні засади щодо консервації деградованих і малопродуктивних земель, господарське використання яких є екологічно небезпечним та економічно неефективним, а також техногенно забруднених земельних ділянок, на яких неможливо одержати екологічно чисту продукцію, а перебування людей на цих земельних ділянках є небезпечним для їх здоров’я.
 
Станом на 08.06.2013р. не набрав чинності.•06.06.2013
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України "Про затвердження Порядку розроблення паспорта водного об’єкта" від 18.03.2013  № 99. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 травня 2013 р. за № 775/23307.

Наказом затверджено Порядок розроблення паспорта водного об’єкта.

Порядок спрямовано на встановлення технічних параметрів водного об’єкта, гідрологічних характеристик річки (водотоку), регламентацію експлуатаційної діяльності на водосховищах, ставках та озерах (далі - водний об’єкт) для забезпечення сталого використання (включаючи кількісне та якісне відновлення) усіх ресурсів, пов’язаних з існуванням водойми, надійності функціонування споруд і для підвищення ефективності їх використання.
 
Станом на 08.06.2013р. не набрав чинності.•06.06.2013
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку визнання статусу саморегулівної організації у сфері землеустрою" від 5 червня 2013 р. № 398.

Відповідно до статті 63 Закону України “Про землеустрій” Кабінет Міністрів України затвердив  Порядок визнання статусу саморегулівної організації у сфері землеустрою, що додається.
Цей Порядок встановлює процедуру визнання статусу саморегулівної організації у сфері землеустрою Держземагентством.
 
Станом на 08.06.2013р. не набрла чинності. 

© 2012 Асоціація «Земельна спілка України». Всі права захищено.
Дана інформація була підготовлена Асоціацією «Земельна спілка України». Забороняється відтворення та використання повністю або будь-якої частини даної інформації у будь-якому форматі, включаючи графічний, електронний, копіювання, передрук чи використання в будь-який інший спосіб без письмової згоди Асоціації «Земельна спілка України».

Самое популярное

Главные новости

Информация о нормативной денежной оценке земель населенных пунктов

Подробнее...

Вниманию исполнителей работ по землеустройству: справочник природно-сельскохозяйственного районирования Украины

Подробнее...

Структура электронного документа о нормативной денежной оценке земель населенных пунктов

Подробнее...

К вниманию пользователей Земельного портала Украины! На нашем сайте обновлена база земельного законодательства

Подробнее...

Изменения в Земельный кодекс по проведению земельных торгов

Подробнее...

О необходимости предоставления нотариусам документа о денежной оценке земельного участка и взимания государственной пошлины при удостоверении сделок по отчуждению земельных участков, принадлежащих юридическим лицам

Подробнее...

О налогообложении субаренды земельных участков государственной или коммунальной собственности

Подробнее...

Заполнение декларации плательщика единого налога четвертой группы по предоставлению сведений о наличии земельных участков

Подробнее...

Об изменениях в Налоговый кодекс в части платы за землю и индексации нормативной денежной оценки земель

Подробнее...

Коэффициент индексации нормативной денежной оценки земель за 2015 год

Подробнее...

Консультації

 

Послуги для фізосіб

 

Услуги для бизнесу

 
 
 

Продати земельну ділянку

 

©2019 Ассоциация «Земельный союз Украины»

Все права защищены. Этот веб-сайт является собственностью Ассоциации «Земельный союз Украины».Все исключительные имущественные и неимущественные авторские права на информацию, размещаемую на сайте www.zem.ua принадлежат Ассоциации «Земельный союз Украины» или непосредственному автору этих материалов, если в тексте не указывается другое. Запрещается воспроизведение и использование любой части этого веб-сайта и информации, размещенной на нем, в любом формате, включая графический, электронный, копирование или использование любым другим способом без предварительного письменного согласия Ассоциации «Земельный союз Украины».

 

По вопросам сотрудничества, а также для представителей СМИ т. 098-156-40-40