Роз'яснення "Земельної спілки України" щодо особливостей виконання робіт із землеустрою у 2015 році

У зв’язку із численними запитаннями від своїх членів, інших виконавців землевпорядних робіт, а також користувачів «Форуму землевпорядників України», щодо застосування законодавства у галузі землеустрою у 2015 році, Асоціація «Земельна спілка України» надає узагальнені роз’яснення з приводу найбільш поширених запитань:

1. Скільки сертифікованих інженерів-землевпорядників має бути у штаті суб’єкта господарювання, щоб він міг мати статус розробника документації із землеустрою?

Згідно статті 26 Закону України від 22.05.2003 № 858-IV «Про землеустрій», розробниками документації із землеустрою є:

· юридичні особи, що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою;

· фізичні особи – підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою.

Таким чином, юридична особа набуває права виконувати роботи із землеустрою, якщо у її штаті є два і більше сертифікованих інженера-землевпорядника за основним місцем роботи, а фізична особа – підприємець – у разі, якщо вона сама є сертифікованим інженером-землевпорядником.

 

2. Чи може землевпорядна організація (юридична особа), що має безстрокову ліцензію на проведення робіт із землеустрою або ліцензію, строк дії спливає після 2015 року, працювати із одним сертифікованим інженером-землевпорядником?

Ні, не може. Роботи із землеустрою в Україні вже не підлягають ліцензуванню починаючи з 3 грудня 2012 року – дня набрання чинності Законом України від 02.10.2012 № 5394-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою та землеоціночних робіт». Проте згідно перехідних положень згаданого Закону України від 02.10.2012 № 5394-VI, до 1 січня 2015 року суб’єкти господарювання, які до 3 грудня 2012 року отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою і мали у своєму складі інженера-землевпорядника, якого було включено до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників, вважалися розробниками документації із землеустрою і могли працювати із одним землевпорядником.

В той же час, правова норма, яка дозволяла юридичній особі, за певних обставин, мати у штаті лише одного сертифікованого інженера-землевпорядника, починаючи з 1 січня 2015 року вже не діє, а тому у 2015 та наступних роках юридична особа для того, щоб мати статус розробника документації із землеустрою, повинна мати у своєму складі не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників.

 

3. Чи може бути затверджена у 2015 році документація із землеустрою, яка складена у 2014 році юридичною особою, в складі якої є тільки один сертифікований інженер-землевпорядник?

Закони не мають зворотної дії у часі, а тому вимоги щодо наявності не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників у складі юридичних осіб – розробників документації із землеустрою, які до 3 грудня 2012 року отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою, слід застосовувати лише до виконання робіт у 2015 році.

Таким чином, спроможність юридичних осіб виступати розробниками документації із землеустрою має здійснюватися відповідно до законодавства, яке діяло на момент складання цієї документації, а формальних заборон для її затвердження у 2015 році законодавство не встановлює.

 

4. Чи може сертифікований інженер-землевпорядник одночасно працювати як фізична особа – підприємець та за основним місцем роботи у складі юридичної особи?

Так, може. Фізична особа, яка самостійно проводить підприємницьку діяльність, не перебуває у трудових відносинах. В той же час, підприємець може бути оформлений на роботу, як найманий працівник. Більше того, йому нічого не заважає займатися підприємницькою діяльністю і працювати на основній роботі, і на роботі за сумісництвом. В такому випадку між ним і працедавцем укладається трудовий договір.

Відповідно до листа Міністерства праці та соціальної політики України від 30.11.2005 № 06-К54813/26 фізична особа, зареєстрована як підприємець без створення юридичної особи, виконує роботи, надає послуги своїм замовникам у рамках свого статусу підприємця виключно на основі цивільно-правових договорів (залучаючи чи не залучаючи для цього найманих працівників). Але статус громадянина, як підприємця, не перешкоджає тому, аби цей же громадянин, як працівник, уклав трудовий договір з іншим роботодавцем. В цьому випадку громадянин має право укласти трудовий договір з умовою ведення трудової книжки (це буде його основне місце праці) і без такої умови (його робота в цьому разі вважатиметься сумісництвом). Статус громадянина, як підприємця, без створення юридичної особи ніяк не впливає на обсяг його обов’язків і прав, як працівника, за основним місцем праці, і за місцем праці за сумісництвом.

 

5. Чи може сертифікований інженер-землевпорядник одночасно працювати за основним місцем роботи у складі двох юридичних осіб?

Ні, не може. Основне місце роботи – це місце роботи, де особа працює на підставі укладеного трудового договору із оформленням трудової книжки та занесенням до неї запису про працевлаштування. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.04.1993 № 301 «Про трудові книжки працівників», при влаштуванні на роботу працівники зобов'язані подавати трудову книжку, оформлену в установленому порядку. Без трудової книжки приймаються на роботу тільки ті особи, які працевлаштовуються вперше.

Таким чином, за основним місцем роботи сертифікований інженер-землевпорядник може працювати лише у складі однієї юридичної особи, а працевлаштування у складі будь-яких інших юридичних осіб вважається працевлаштуванням за сумісництвом.

 

6. Чи може фізична особа – підприємець, що не є сертифікованим інженером-землевпорядником, вступити у трудові відносини із сертифікованим інженером-землевпорядником та набути статусу виконавця робіт із землеустрою?

Ні, не може. Стаття 26 Закону України від 22.05.2003 № 858-IV «Про землеустрій» визначає вичерпний перелік можливих розробників документації із землеустрою, який включає лише тих фізичних осіб – підприємців, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та самі є сертифікованими інженерами-землевпорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою.

 

7. Як можна внести до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників інформацію про те, що сертифікований інженер-землевпорядник одночасно працює як фізична особа – підприємець та у складі юридичної особи?

Необхідно подати до Держземагентства України (адреса: МСП 03680, м Київ, вул. Народного ополчення, 3) заяву, форма якої визначена наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 28.11.2012 № 738[1], при чому у рядку «Місце роботи інженера-землевпорядника» зазначити обидва місця роботи (наприклад: ТОВ «Укрземпроект», ФОП Петренко П.П.). Заява може бути направлена поштою.

Слід пам’ятати, що інформація про місця роботи має бути зазначена саме у одній заяві, оскільки у разі подачі декількох заяв у Державний реєстр сертифікованих інженерів-землевпорядників буде внесена інформація із заяви, що подана останньою. Записи у реєстрі щодо однієї й тієї ж самої особи не дублюються.

 

8. Чи потрібно копію кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника вкладати у документацію із землеустрою?

Ні, не потрібно. Законодавство та нормативно-правові акти не містять вимог щодо вкладення копії кваліфікаційного сертифіката у документацію із землеустрою. Зокрема, стаття 50 Закону України від 22.05.2003 № 858-IV «Про землеустрій» містить вичерпний склад проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Зокрема, частина сьома статті 186-1 Земельного кодексу України від 25.10.2001 № 2768-III прямо забороняє дозвільним органам при погодженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки вимагати будь-які додаткові матеріали та документи, не включені до проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки відповідно до статті 50 Закону України від 22.05.2003 № 858-IV «Про землеустрій».

Проте на титульній сторінці документації із землеустрою або у пояснювальній записці варто зазначити прізвище, ім’я та по-батькові сертифікованого інженера-землевпорядника, який її склав, а також номер та дату видачі його кваліфікаційного сертифікату – це дозволить фахівцям дозвільних органів перевірити відповідні відомості у Державному реєстрі сертифікованих інженерів-землевпорядників, який є публічним та оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин (http://land.gov.ua).

 

9. Чи потрібно сертифікованому інженеру-землевпоряднику обов’язково мати витяг із Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників?

Ні, не потрібно. Законодавство та нормативно-правові акти не містять вимог щодо необхідності обов’язкового одержання сертифікованим інженером-землевпорядником витягу із Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників.

Видача витягів з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників належить до числа адміністративних послуг, що надаються Держземагентством України та його територіальними органами на безоплатній основі, проте наявність або відсутність витягу жодним чином не впливає на право сертифікованого інженера-землевпорядника складати документацію із землеустрою. Більш того, відомості Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників є публічними та оприлюднюється у мережі Інтернет.

 

10. Якщо документація із землеустрою розробляється юридичною особою, чи повинні її підписувати два сертифікованих інженери-землевпорядники?

Ні, не повинні. Законодавство (ст. 26 Закону України від 22.05.2003 № 858-IV «Про землеустрій») лише встановлює вимогу щодо кількості сертифікованих інженерів-землевпорядників, які мають працюють у складі юридичної особи за основним місцем роботи. Стаття 25 Закону України від 22.05.2003 № 858-IV «Про землеустрій» передбачає, що відповідність документації із землеустрою положенням нормативно-технічних документів, державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою засвідчується:

· у паперовій формі – підписом та особистою печаткою сертифікованого інженера-землевпорядника, який відповідає за якість робіт із землеустрою;

· в електронній формі – електронним цифровим підписом сертифікованого інженера-землевпорядника, який відповідає за якість робіт із землеустрою, згідно із законодавством про використання електронного цифрового підпису.

Таким чином, законодавство передбачає персональну відповідальність конкретного сертифікованого інженера-землевпорядника за складену ним документацію. Підписування документації із землеустрою двома і більше сертифікованими інженерами-землевпорядниками прямо порушує вимоги ст. 25 Закону України від 22.05.2003 № 858-IV «Про землеустрій».

 

11. Як службовці дозвільних органів можуть пересвідчитись, що інженер-землевпорядник має чинний сертифікат, а юридична особа, в якій він працює, має у складі двох і більше сертифікованих інженерів-землевпорядників?

Всі необхідні відомості про інженерів-землевпорядників, які мають кваліфікаційний сертифікат, а також їх місця роботи наявні у Державному реєстрі сертифікованих інженерів-землевпорядників, який має офіційний характер, а також є публічним та доступним для ознайомлення на сайті Держземагентства України[2].

 

12. Чи потрібно вкладати у документацію із землеустрою копію документів, які підтверджують наявність технічного і технологічного забезпечення у виконавця (розробника) робіт із землеустрою?

Ні, не потрібно. Законодавство та нормативно-правові акти не містять вимог щодо вкладення документів, які підтверджують наявність технічного і технологічного забезпечення у виконавця (розробника) робіт із землеустрою, у документацію із землеустрою. Зокрема, стаття 50 Закону України від 22.05.2003 № 858-IV «Про землеустрій» містить вичерпний склад проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Зокрема, частина сьома статті 186-1 Земельного кодексу України від 25.10.2001 № 2768-III прямо забороняє дозвільним органам при погодженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки вимагати будь-які додаткові матеріали та документи, не включені до проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки відповідно до статті 50 Закону України від 22.05.2003 № 858-IV «Про землеустрій».

Проте у пояснювальній записці до документації із землеустрою варто у описовій формі зазначити:

· які геодезичні інструменти та обладнання для вимірювання відстаней, горизонтальних та вертикальних кутів з метою визначення координат і висот точок місцевості або геодезичний супутниковий приймач використовувались для визначення координат точок місцевості (крім документації із землеустрою, що не потребує визначення координат точок місцевості та/або координат поворотних точок меж);

· яка комп’ютерна, обчислювальна та інша інформаційна техніка і ліцензійне програмне забезпечення використовувались для забезпечення технологічного процесу виконання робіт із землеустрою.

Слід відзначити, що в Україні у даний час відсутні нормативно-правові акти, стандарти, норми і правила, які б встановлювали вимоги до змісту пояснювальних записок у різних видах документації із землеустрою, а тому опис технічного і технологічного забезпечення, яке застосовувалось при виконанні робіт із землеустрою, може здійснюватися за бажанням виконавця (розробника) робіт із землеустрою.

Згідно ст. 19 Конституції України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Таким чином, до затвердження відповідних нормативно-правових актів, стандартів, норм і правил у сфері землеустрою дозвільні органи та їх посадові особи не вправі встановлювати на власний розсуд вимоги до змісту пояснювальних записок у документації із землеустрою.

 

13. Чи має документація із землеустрою засвідчуватися печаткою та підписом керівника суб’єкта господарювання?

Стаття 25 Закону України від 22.05.2003 № 858-IV «Про землеустрій» прямо передбачає, що відповідність документації із землеустрою положенням нормативно-технічних документів, державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою засвідчується підписом та особистою печаткою сертифікованого інженера-землевпорядника, який відповідає за якість робіт із землеустрою.

Згідно пункту 3.2 Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою, затверджених наказом Мінагрополітики України від 11.04.2013  № 255, документація із землеустрою, розроблена виконавцями (розробниками) робіт із землеустрою, підписується керівником суб’єкта господарювання та сертифікованим інженером-землевпорядником.

Таким чином, у документації із землеустрою слід зазначати найменування її розробника, а також засвідчити підписом та печаткою (за наявності) керівника суб’єкта господарювання.

Слід також відзначити, що після прийняття Закону України від 15.04.2014 № 1206-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу» суб’єкти господарювання мають можливість вести діяльність без використання печаток.

 

14. Яким чином органи державної влади можуть контролювати наявність технічного і технологічного забезпечення у виконавців (розробників) робіт із землеустрою?

Постановою Кабінету Міністрів України від 17.12.2012 № 12072 затверджено критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з проведенням робіт із землеустрою, і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Держземагентством України. Наказом Мінагрополітики України від 11.02.2013 № 79 затверджено Перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері землеустрою та Уніфіковану форму акту перевірки, який складається за результатами відповідних заходів.

Таким чином, теоретично Держземагентство України та його територіальні органи можуть здійснювати нагляд (контроль) у сфері землеустрою, проте вони не можуть застосувати жодних санкцій до суб’єктів господарювання. У період, коли роботи із землеустрою в Україні ліцензуватися, головною санкцією, що застосовувалась органами контролю було анулювання ліцензії, проте тепер можливість «покарати» суб’єкт господарювання відсутня. Натомість, санкція у формі анулювання кваліфікаційного сертифіката може застосовуватися до конкретних сертифікованих інженерів-землевпорядників, які допустили порушення законодавства у сфері землеустрою.

 

15. Чи повинні виконавці робіт із експертної грошової оцінки земельних ділянок мати у штаті сертифікованого інженера-землевпорядника?

Експертна грошова оцінка земельних ділянок в Україні дотепер ліцензується як землеоціночні роботи. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності щодо проведення землеоціночних робіт, затверджені наказом Держкомзему від 05.08.2009 № 423, передбачають необхідність наявності у складі суб'єкта господарювання спеціаліста (за основним місцем роботи), який закінчив вищий навчальний заклад за спеціальностями «Землевпорядкування», «Землевпорядкування та кадастр», «Землеустрій та кадастр» або «Оцінка землі та нерухомого майна» за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр, має стаж роботи за спеціальністю не менше ніж три роки та який за функціональними обов'язками відповідає за дотримання вимог земельного законодавства, стандартів, норм і правил при виконанні землеоціночних робіт.

Таким чином, чинні ліцензійні умови вимагають лише наявність фахівця, який має вищу землевпорядну освіту, а наявність у нього кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника не вимагається.

 

16. Чи потрібно інформувати Держземагентство України про обсяги виконаних робіт із землеустрою?

Так, потрібно. Пункт 3.3 Вимог до технічного і технологічного забезпечення виконавців (розробників) робіт із землеустрою, затверджених наказом Мінагрополітики України від 11.04.2013 № 255, передбачає, що виконавці (розробники) робіт із землеустрою повинні інформувати Держземагентство України (адреса: МСП 03680, м Київ, вул. Народного ополчення, 3) про обсяги виконаних робіт із землеустрою до 15 січня наступного за звітним року за формою, що наведена у додатку до цих Вимог.

В той же час, варто відзначити, що чинні нормативно-правові акти не передбачають жодних санкцій до суб’єктів господарювання, які проінформували несвоєчасно або взагалі не проінформували Держземагентство України про обсяги виконаних робіт із землеустрою.

 

17. Які документи і куди слід подавати інженеру-землевпоряднику для того, щоб скласти кваліфікаційний іспит?

Необхідна інформація наведена у Рекомендаціях стосовно переліку та змісту документів, що подаються особами, зацікавленими у складанні кваліфікаційного іспиту, які затверджені рішенням Кваліфікаційної комісії від 20.02.2013 № 3 (із змінами, що внесені рішенням Кваліфікаційної комісії від 29.08.2013 № 17)[3].

 

18. Якими є наслідки зміни прізвища сертифікованим інженером-землевпорядником?

Якщо сертифікований інженер-землевпорядник змінив прізвище або ім’я внаслідок вступу в шлюб, розлучення тощо, кваліфікаційний сертифікат не підлягає заміні, проте при його використанні у якості документа, що підтверджує рівень кваліфікації особи, до нього також слід додавати копію документа, що підтверджує зміну прізвища або імені (свідоцтва про шлюб, свідоцтва про розірвання шлюбу, свідоцтва про реєстрацію зміни прізвища, імені та по-батькові тощо).

У разі зміни прізвища необов’язково, проте доцільно подати нову заяву про включення інформації про сертифікованого інженера-землевпорядника до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників, в якій зазначити нове прізвище сертифікованого інженера-землевпорядника, а також додати до заяви копію документу, який підтверджує зміну прізвища.

 

19. Кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника було анульовано. Чи можна затвердити складену ним до анулювання документацію із землеустрою?

Відповідно до ст. 68 Закону України від 22.05.2003 № 858-IV «Про землеустрій», складення документації із землеустрою особою, яку позбавлено кваліфікаційного сертифіката, забороняється. Документація із землеустрою та технічна документація з оцінки земель, яка була підписана такою особою, є недійсною.

Таким чином, правовим наслідком анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника є недійсність складеної ним документації із землеустрою та технічної документації з оцінки земель. Недійсна документація не може бути затверджена.[1]http://zakon2.rada.gov.ua/laws/file/text/11/f390810n29.doc

[2]http://land.gov.ua/litsenzuvannia-ta-sertyfikatsiia/derzhavnyi-reiestr-sertyfikovanykh-inzheneriv-zemlevporiadnykiv.html

[3]http://land.gov.ua/litsenzuvannia-ta-sertyfikatsiia/kvalifikatsiina-komisiia/103762-rekomendaciyy-stosovno-pereliku-ta-zmistu-dokumentiv-scho-podauatsya-osobamy-zacikavlenymy-u-skladanni-kvalifikaciynogo-ispytu.html

 

 

© 2015 Асоціація «Земельна спілка України». Всі права захищено.
Дана інформація була підготовлена Асоціацією «Земельна спілка України». Забороняється відтворення та використання повністю або будь-якої частини даної інформації у будь-якому форматі, включаючи графічний, електронний, копіювання, передрук чи використання в будь-який інший спосіб без письмової згоди Асоціації «Земельна спілка України».
Продати земельну ділянку
 
 
Послуги для бізнесу
 
 
Послуги для фізосіб
 
Консультації
 

Комерційні послуги та консультації т044-384-08-66044-384-08-68

© 2004-2020 Асоціація «Земельна спілка України». Усі права захищено.

Цей веб-сайт є власністю Асоціації «Земельна спілка України ». Авторські права на всі матеріали, представлені на цьому сайті, належать Асоціації «Земельна спілка України» або безпосередньому авторові цих матеріалів, якщо в тексті не вказується інше. Будь-яке копіювання, у тому числі окремих частин текстів чи зображень, публікування і републікування, передрук чи будь-яке інше поширення матеріалів, що містяться на цьому сайті, в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося, дозволено при умові обов'язкового вказання активного гіперпосилання на цей сайт.