Звіт по діяльності за лютий 2021

Частина І. Фаховий діалог з Держгеокадастром, а також з іншими організаціями/ органами влади, до діяльності яких належать земельні питання, про необхідні дані, пов’язані із земельними відносинами

 

Не було.

 

Частина ІІ.

 

І. Прийняття, підписання, набрання чинності нормативно правовими актами у сфері земельних відносин

 

2 лютого 2021 року Верховною Радою України було прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо єдиної правової долі земельної ділянки та розміщеного на ній об'єкта нерухомості"

Текст Закону

Законопроект направлений на удосконалення механізму переходу прав оренди землі, емфітевзису, суперфіцію при переході права власності на будівлю, споруду.

Законопроект передбачає доповнення Земельного та Цивільного кодексів України положеннями, які передбачають:

- встановлення «автоматичного» переходу прав власності, оренди землі, емфітевзису, суперфіцію при переході права власності на будівлю, споруду, без укладання додаткових угод до договорів.

- встановлення правила, за яким у разі набуття на підставі вчиненого правочину права власності на  об'єкт нерухомого майна (жилий будинок, іншу будівлю або споруду), розміщений на земельній ділянці приватної власності, особою, яка не може мати таку земельну ділянку у власності, така особа має право вимагати передання їй власником земельної ділянки відповідної земельної ділянки на правах оренди або суперфіцію на умовах, визначених набувачем права власності на об’єкти нерухомості.

Коментар: прийняття законопроекту оцінюється позитивно. Процес переоформлення прав користування земельними ділянками державної та комунальної власності при зміні власника будівлі, розташованій на земельній ділянці, на сьогодні є складним і перенасиченим зловживаннями з обох сторін договору. «Автоматичність» зазначеного переоформлення сприятиме, з одного боку, забезпеченню прав власників будівель на належне оформлення прав землекористування. З іншого боку, законопроект захищає державу та територіальні громади від зловживань власників будівель, які не завжди бажають оформляти право користування земельною ділянкою, не бажаючи сплачувати плату за землю.

 

2. ЗАКОНОПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ

2.1. Діяльність Комітетів Верховної Ради України

5 лютого 2021 року Комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики підтримав у повторному другому читанні законопроект «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» (р.№ 2194 від 01.10.2019)

Законопроектом у підготовленій до повторного другого читання редакції пропонується, зокрема:

1. Передати землі державної власності за межами населених пунктів (крім земель, які потрібні державі для виконання її функцій)  до комунальної власності сільських, селищних, міських рад.

2. Залишити у державній власності, зокрема:

- землі, які перебувають у постійному користуванні органів  державної влади, державних підприємств, установ, організацій;

- землі оборони;

- земельні ділянки  природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення в межах об'єктів і територій природно-заповідного фонду загальнодержавного значення,

- земельні ділянки лісогосподарського призначення;

- землі зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- земельні ділянки під будівлями, спорудами, іншими об'єктами нерухомого майна, об'єктами інженерної інфраструктури загальнодержавних та міжгосподарських меліоративних систем державної власності.

3. Встановити також, що у разі надання дозволу на розроблення документації із землеустрою для безоплатної передачі громадянину України земельної ділянки сільськогосподарського призначення за рахунок земель державної власності, що відповідно до цього пункту переходять до земель комунальної власності, органи місцевого самоврядування зобов'язані затвердити таку документацію та прийняти рішення про передачу земельної ділянки у власність такому громадянину України протягом місяця з дня подання до відповідного органу місцевого самоврядування документації із землеустрою, розробленої у встановленому порядку. Такі земельні ділянки не можуть бути передані органами місцевого самоврядування у власність та користування будь-яким особам, крім тих, яким надано дозволи на розроблення документації із землеустрою

4. Встановити на законодавчому рівні організаційно простий та незатратний механізм порядку фіксування у Державному земельному кадастрі меж територій територіальних громад.

5. Надати органам місцевого самоврядування повноваження щодо зміни цільового призначення земельних ділянок приватної власності за межами населених пунктів.

6. Надати виконавчим органам сільських, селищних, міських рад повноваження із здійснення державного контролю за використанням та охороною земель (в частині контролю за використанням земель не за цільовим призначенням, боротьби з самозахопленням землі).

При цьому, враховуючи різний стан забезпеченості органів місцевого самоврядування фінансовими та кадровими ресурсами, пропонується встановити, що цих повноважень виконавчі органи місцевого самоврядування набувають у разі прийняття відповідною радою рішення про їх здійснення.

7. Встановити новий механізм реалізації переважного права купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, який буде функціонувати із залученням нотаріусів та державних реєстраторів.

Надати переважне право купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення не тільки орендарям, а й особам, які отримали спеціальний дозвіл на видобування певних видів корисних копалин загальнодержавного значення.

8. Скасувати інститут державної експертизи землевпорядної документації та численні погодження землевпорядної документації органами виконавчої влади, які протягом багатьох років є джерелом корупції в органах влади і значно ускладнюють процедуру надання земельних ділянок для громадян та бізнесу.

9. Встановити обмеження у використанні земель під та навколо об’єктів культурної спадщини за принципом «в силу закону» та надати простий механізм фіксації таких обмежень у Державному земельному кадастрі. Це, по-перше, зменшить корупцію в органах охорони культурної спадщини, а по-друге, сприятиме захисту від знищення об’єктів культурної спадщини.

10. Надати простий та незатратний механізм фіксації меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду у Державному земельному кадастрі. Це сприятиме захисту таких територій.

11. Скасувати необхідність отримання спеціальних дозволів на зняття і перенесення ґрунтового покриву.

 

В процесі доопрацювання до повторного другого читання із тексту законопроекту було виключено ряд положень, найбільш важливими з яких є положення, які передбачали:

1. Порядок зміни меж територій територіальних громад

2. Скасування повноважень Верховної Ради України щодо погодження припинення права постійного користування особливо цінними землями (в частині земель історико-культурного призначення, земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення.

3. Скасування необхідності погодження із Кабінетом Міністрів України продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення державної і комунальної власності іноземним юридичним особам.

4. Виключення із Земельного кодексу України норм, які обмежують можливість іноземців та іноземних юридичних осіб придбавати вільні від забудови земельні ділянки несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів.

5. Запровадження можливості здійснення рецензування землевпорядної документації сертифікованими інженерами-землевпорядниками зі стажем практичної роботи не менше двох років, які не приймали участь у складанні цієї документації, а також експертними радами саморегулівних організацій у сфері землеустрою.

 

Також законопроект доповнено нормою, за якою у разі зміни цільового призначення земельної ділянки несільськогосподарського призначення з віднесенням такої  земельної ділянки до категорії земель сільськогосподарського призначення, власником якої є особа, яка відповідно до положень Земельного кодексу України не може набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, така земельна ділянка підлягає відчуженню протягом одного року.

 

Коментар: незважаючи на зміни, які були внесені до тексту законопроекту у процесі його доопрацювання до повторного другого читання, кінцеву редакцію законопроекту можна оцінити позитивно, оскільки завдяки неї досягається основна мета законопроекту, а саме:

- суттєве збільшення повноважень із земельних питань органів місцевого самоврядування базового рівня;

- дерегуляція і суттєве спрощення розроблення документації із землеустрою;

- сприяння наповнення Державного земельного кадастру.

Виключення певної кількості положень із законопроекту носить здебільшого політичний характер, проте сприятиме знаходження консенсусу між політичними силами при голосуванні за законопроект.

 

2 лютого 2021 року Верховною Радою прийнято Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про державний кордон України". 23 лютого прийнятий Закон підписаний Президентом України

Текст Закону

Закон скасовує необхідність розроблення окремої землевпорядної документації при внесенні до Державного земельного кадастру відомостей про державний кордон України, та забезпечення внесення таких відомостей безпосередньо на підставі матеріалів делімітації та демаркації.

Закон також уповноважує Держгеокадастр розробити електронний документ, який буде містити інформацію про державний кордон України, в обсязі, що є необхідним для внесення її до Державного земельного кадастру.

Коментар: прийнятий Закон оцінюється позитивно, адже надає можливість внести до Державного земельного кадастру інформацію про Державний кордон України на ділянках, демаркація і делімітація кордону по яких проведено

 

3 лютого 2021 року Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про удосконалення законодавства щодо створення та ведення Державного реєстру географічних назв (р.№ 4079)

Текст законопроекту 

Законопроект удосконалює законодавство щодо створення та ведення Державного реєстру географічних назв у електронному вигляді, здійснення обліку і реєстрації географічних назв. пропонується також встановити принцип відкритості відомостей про назви географічних об’єктів і передбачає безкоштовний та вільний доступ до відомостей Державного реєстру географічних назв, визначити держателя та адміністратора Державного реєстру географічних назв

Державний реєстр географічних назв в електронному вигляді. Отже, всі бажаючі отримають вільний та постійний доступ до достовірної інформації про географічні назви. Підтримка цього законопроекту також сприятиме актуалізації даних в Реєстрі, які мають важливе значення для економічного розвитку країни», - прокоментував Міністр Ігор Петрашко.

Коментар: законопроект слід оцінити позитивно. Ведення офіційних реєстрів у електронній формі та забезпечення вільного доступу до них сприяє оптимізації користування їх даних як з боку держави і місцевого самоврядування, так і з боку приватного сектору. 

 

2.3. Зареєстровані законопроекти

5 лютого у Верховній Раді України було зареєстровано законопроект «Про внесення зміни до статті 21 Закону України "Про оренду землі" щодо розміру орендної плати за земельну частку (пай)» (р.№ 5031). Автори  законопроекту – народні депутати України Гунько А.Г., Брагар Є.В., Любота Д.В., Білозір Л.М., Вацак Г.

Текст законопроекту

Коментар: Законопроект передбачає встановити, що «розмір річної орендної плати за користування земельними ділянками сільськогосподарського  призначення, земельними частками (паями), які перебувають у приватній власності не може бути меншим ніж 8 відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.».

Коментар: законопроект не можна оцінити позитивно. Хоча запропонований ним розмір орендної плати на сьогодні є ринковим, орендна плата має визначатися у договірному порядку на підставі домовленості між орендарем та орендодавцем. Втручання держави у цей процес порушує принцип свободи договору і може створити проблеми учасникам ринку при підвищенні нормативної грошової оцінки, зміні економічної ситуації в Україні чи певному її регіоні.

 

Інша діяльність

На офіційному сайті Мінрегіону було оприлюднено проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Класифікації обмежень у використанні земель, що можуть встановлюватися комплексним планом просторового розвитку території  територіальної громади, генеральним планом населеного пункту, детальним планом території"

текст проекту

Проектом постанови передбачено затвердити Класифікацію обмежень у використанні земель, що можуть встановлюватися комплексним планом просторового розвитку території територіальної громади, генеральним планом населеного пункту, детальним планом території з визначенням відповідного Переліку, який наведено у додатку до проекту Постанови.

Розроблення такої класифікації передбачено Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель»

Відомості про межі обмежень у використанні земель, визначених у такому класифікаторі, підлягають внесенню до інформаційних систем Державного земельного та містобудівного кадастру після затвердження відповідної містобудівної документації.

 

Коментар: текст проекту Класифікатора оцінюється позитивно, адже внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель сприятиме надання точної і детальної інформації про режими забудови та іншого використання земель. Це дасть змогу спростити доступ державних органів влади, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб до інформації про наявні обмеження у використанні земель при плануванні своєї діяльності та очікуваних доходів і витрат.

 

Частина ІІІ.

Додаткові матеріали

Дослідження “Земельна корупція. ТОП 30 корупційних ризиків та шляхи їх подолання”

 

Продати земельну ділянку
 
 
Послуги для бізнесу
 
 
Послуги для фізосіб
 
Консультації