Огляд новин законодавства за червень 2020 року

І. Прийняття, підписання, набрання чинності нормативно правовими актами у сфері земельних відносин

 

17 червня 2020 року Верховна Рада України прийняла у другому читанні законопроект «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо планування використання земель» (р.№ 2280).

Текст закону

Закон передбачає:

1. Необхідність комплексного планування використання усієї території територіальних громад шляхом розроблення нової документації – Комплексних планів просторового планування території територіальних громад, яка буде одночасно містобудівною документацією і документацією із землеустрою.

У «містобудівній частині» такі комплексні плани будуть визначати планувальну організацію, функціональне призначення території, основні принципи і напрями формування єдиної системи громадського обслуговування населення, дорожньої мережі, інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту території та населення від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони земель та інших компонентів навколишнього природного середовища, формування екомережі, охорони і збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища населених пунктів, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території. Складовою комплексного плану будуть генеральні плани населених пунктів, плани зонування території як в межах, так і за межами населених пунктів.

У «землевпорядній частині» комплексні плани будуть передбачати: формування земельних ділянок комунальної власності, внесення до Державного земельного кадастру відомостей про сформовані земельні ділянки, відомості про які у кадастрі відсутні; внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі обмежень у використанні земель.

Новацією закону є обов’язковість внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження земель у сфері забудови (гранично допустимої висотності будинків, будівель та споруд, максимально допустиму щільність населення в межах житлової забудови відповідної житлової одиниці (кварталу, мікрорайону), мінімально допустимі відстані від об’єкта, що проектується, до червоних ліній, лінії регулювання забудови, існуючих будинків та споруд, планувальних обмежень використання приаеродромних територій). На сьогодні відомості про зазначені обмеження до жодної загальнодержавної бази даних не вносяться, а місцеві інформаційні бази даних існують лише у обмеженій кількості населених пунктів). Закон встановлює необхідність внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі усіх обмежень у використанні земель при розробленні вищевказаних комплексних планів, генеральних планів населених пунктів, детальних планів території.

2. Закон передбачає спрощений (заявницький) порядок зміни цільового призначення земельних ділянок (крім особливо цінних земель) у разі, якщо нове цільове призначення узгоджується із функціональною зоною, зазначеною у затвердженій містобудівній документації.

3. Закон змінює порядок визначення втрат сільськогосподарського виробництва у разі зміни цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Якщо сьогодні методика визначення цих втрат затверджується Кабінетом Міністрів України, то закон передбачає, що розмір втрат складає 30% різниці між нормативною грошовою оцінкою після та до зміни цільового призначення.

26 червня 2020 року закон направлений на підпис Президенту України

Коментар: прийнятий закон слід оцінити позитивно, адже він, по-перше, відмовляється від застарілого «подвійного» планування території шляхом розроблення містобудівної та землевпорядної документації; по-друге, робить неможливою хаотичну зміну цільового призначення земельних ділянок без урахування містобудівної документації; по-третє, запроваджує повноцінне планування використання території за межами населених пунктів.

 

 

 

ІІ. ЗАКОНОПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ

2.1. Діяльність Комітетів Верховної Ради України

6 червня 2020 року Комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики підтримав у першому читанні доопрацьований законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення права працівників державних сільськогосподарських підприємств, установ, організацій на одержання земельної частки (паю)» (р.№ 3012-2), внесений 29 травня 2020 року на заміну відправленого Верховною Радою України на доопрацювання законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення права працівників державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ, організацій на одержання земельної частки (паю)» (р.№ 3012-1 від 20.02.2020).

Законопроект детально визначає процедуру приватизації земель державних сільськогосподарських підприємств їх працівниками.

Причиною направлення законопроекту на доопрацювання стало те, що його положення передбачають необхідність продажу на земельних торгах 40% сільськогосподарських угідь підприємства, що приватизується. Проте Законом України від 31.03.2020 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення» продаж земель сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності був заборонений.

В процесі доопрацювання до нього були включені наступні положення.

1. Передбачений законопроектом р.№ 3012-1 продаж на земельних торгах не менше 40% сільськогосподарських земель державних сільськогосподарських підприємств при їх приватизації та ліквідації був замінений передачею на земельних торгах цієї ж кількості земель в оренду на 50 років.

2. Крім того було запропоновано виключити із Земельного кодексу України норм щодо можливості приватизації земель не тільки державних, а й комунальних сільськогосподарських підприємств.

 

Коментар: законопроект оцінюється позитивно. Сьогодні процедура приватизації земель державних сільськогосподарських підприємств детально не визначені на законодавчому рівні.

Позитивною нормою є також відмова від приватизації земель комунальних сільськогосподарських підприємств. Метою запровадження вказаної приватизації було «зрівняння» у можливостях працівників усіх сільськогосподарських підприємств, які були правонаступниками колгоспів та радгоспів радянського періоду (а саме – колективних та державних, а не комунальних сільськогосподарських підприємств). Проте в процесі приватизації майна в агропромисловому комплексі такі суб’єкти господарювання не перетворювалися і не перетворюються у комунальні підприємства. Також не є доцільним поширення норм щодо приватизації земель сільськогосподарських підприємств на новостворені комунальні підприємства, оскільки, по-перше, це фактично буде блокувати їх господарську діяльність, а по-друге, є ризик перетворення такої приватизації у корупційний механізм виведення з комунальної власності значного обсягу земель.

 

 

2.2. Прийняття/відхилення законопроектів

16 червня 2020 року Верховна Рада України прийняла у першому читанні законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання розвитку виноградарства в Україні» (р.№ 2064).

Текст законопроекту

Законопроект передбачає:

1. 1. Встановлення мінімального строку оренди та емфітевзису щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства під виноградниками або для їх закладання - 25 років.

2. Надання особі, яка користується земельною ділянкою на праві емфітевзису для вирощування виноградників та яка належно виконує свої обов’язки за договором, після спливу строку договору переважного права на поновлення договору на новий строк (поновлення договору емфітевзису).

3. Надання орендарю у разі припинення договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення, переданої в оренду для вирощування виноградників права на відшкодування витрат, здійсненних орендарем на їх закладання (посадку) та / або догляд за ними, якщо строк договору оренди закінчився до закінчення строку їхнього плодоношення та такий договір не був поновлений, а також завданих збитків.

4. Встановлення правила, за яким при переході права власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення, що передбачає дострокове припинення у користувача права користування земельною ділянкою сільськогосподарського призначення, переданої в користування для вирощування виноградників, угода про перехід права власності повинна містити посилання на документи, що підтверджують відшкодування користувачу такої земельної ділянки його витрат, здійсненних на закладення (посадку) та / або догляд за багаторічними насадженнями, а також завданих збитків.

5. Встановлення правила, за яким  якщо договір оренди землі розірваний у зв'язку з істотним порушенням договору однією із сторін, друга сторона може вимагати відшкодування збитків, завданих розірванням договору, та, в разі істотного порушення орендодавцем, витрат орендаря на поліпшення земельної ділянки.

6. Встановлення правила, за яким господарське товариство, до статутного капіталу якого у процесі приватизації державного майна в агропромисловому комплексі були внесені виноградники, а також його правонаступники мають право на відшкодування їх вартості від власників земельних ділянок у разі, якщо земельна ділянка не перебуває у користуванні такого товариства або його правонаступників.

7. Встановлення правила, за яким у разі розірвання договору оренди землі з ініціативи орендодавця орендар має право на відшкодування витрат, пов’язаних з поліпшенням стану об’єкту оренди, та збитків, завданих розірванням договору. Це положення також поширюється на випадки відшкодування орендарю вартості виноградників, що у процесі приватизації державного майна в агропромисловому комплексі були внесені до статутного капіталу господарських товариств або належать правонаступникам господарських товариств, що були створені у процесі приватизації державного майна в агропромисловому комплексі, якщо строк плодоношення таких багаторічних насаджень не закінчився.

Коментар: прийняття законопроекту сприятиме дотриманню прав та інтересів осіб, які займаються вирощуванням виноградників в Україні. Діяльність із закладення та вирощування виноградників потребує значних інвестицій. Тому суб’єкти господарювання, які здійснюють таку діяльність, повинні мати певні гарантії щодо оформлення прав довгострокового користування земельними ділянками, на яких висаджуються виноградники.

В той же час є певні зауваження до законопроекту. По-перше, запропоноване законопроектом право на відшкодування орендодавцем орендарю збитків, пов’язаних з достроковим припиненням договору оренду землі не має стосуватись тих випадків, коли:

- припинення договору оренди викликане невиконанням орендарем своїх обов’язків за договорами оренди,

- договір припиняється у зв’язку із закінченням строку, на який його укладено,

- договір припиняється з ініціативи орендаря.

В іншому випадку сторони договору оренди землі ставляться в нерівне становище, що створює умови для зловживання з боку орендаря.

 

 

2.3. Зареєстровані законопроекти

Законопроекти, що стосуються земельного законодавства протягом звітного періоду у Верховній Раді України не зареєстровані