Огляд новин законодавства за період 16.12 - 22.12.2012р.

 

        18.12.2012

 Опубліковано Закон України "Про внесення змін до Земельного кодексу України" від 20 листопада 2012 року№ 5494-VI

 

Вказаним Законом вносяться зміни до Земельного кодексу України, відносно заборони обігу земель сільськогосподарського значення до 1 січня 2016 року.

    Зокрема, в розділі X "Перехідні положення", пункт 14 опублікований в такій редакції:

   "14. До набрання чинності закону про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2016 року, забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств";

   А пункт 15, абзац перший викласти в такій редакції:

   "15. До набрання чинності закону про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2016 року, не допускається";

   в абзаці другому підпункту "б" слова "про ринок земель, але не раніше 1 січня 2013 року" замінити словами "про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2016 року".

 

Набрання чинності 20.12.2012р.

 

18.12.2012

Опубліковано Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про захист персональних даних" від 20 листопада 2012 року № 5491-VI

 Метою змін деяких статей є гармонізація положень Закону України "Про захист персональних даних" із положеннями Конвенції Ради Європи про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додатковим протоколом до неї щодо органів нагляду та транскордонних потоків даних, ратифікованих Законом України від 6 липня 2010 року № 2438-VI, Директиви Європейського Парламенту та Ради 95/46/ЕС Європейського парламенту і Ради від 24 жовтня 1995 року стосовно захисту фізичних осіб у питаннях обробки персональних даних і вільного обігу цих даних.

 

Набрання чинності 20.12.2012р.

 

18.12.2012

Опубліковано Закон України "Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" щодо ставок за проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно" від 20 листопада 2012 року № 5508-VI

 У зв'язку з введенням з 01.01.2013 року реєстрації прав на нерухоме майно, вносяться зміни до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 "Про державне мито" такі зміни:

 1) статтю 2 доповнити пунктом 14 такого змісту:

 "14) за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно; за державну реєстрацію іншого речового права на нерухоме майно, обтяження права на нерухоме майно";

 2) пункт 6 статті 3 доповнити підпунктом "х" такого змісту:

 "х) за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно - 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

 за державну реєстрацію іншого речового права на нерухоме майно, обтяження права на нерухоме майно - 3 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян";

 3) частину першу статті 6 після слова "рослин" доповнити словами "за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно; за державну реєстрацію іншого речового права на нерухоме майно, обтяження права на нерухоме майно".

 

Набрання чинності 01.01.2013р.

 

18.12.2012

Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" від 21 листопада 2012 р. № 1156

 У зв'язку з прийняттям ряду законів, цією постановою внесені зміни до наступних постанов:

-"Про інформаційну взаємодію органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, та органу державної реєстрації прав" від 22.02.2012 № 118;

-"Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно" від 26.10.2011 № 1141;

-"Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно" від 22.06.2011 № 703;

-"Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна" від 05.07.2004 № 830;

-"Про ідентифікацію об'єктів нерухомого майна для державної реєстрації прав на них" від 08.12.2010 № 1117.

 

Набрання чинності 01.01.2013р.

 

18.12.2012

Опубліковано Закон України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" від 6 грудня 2012 року № 5515-VI

 ДОДАТКИ №№ 1-10 ДО ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ НА 2013 РІК.

 

Набрання чинності 01.01.2013р.

 

19.12.2012

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження форм документів, необхідних для видачі Держземагентством України кваліфікаційних сертифікатів інженерів-землевпорядників та включення інформації про них до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників" від 28.11.2012 № 738. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 грудня 2012 р. за № 2038/22350

 Цим наказом затверджуються форми документів, необхідних для видачі Держземагентством України кваліфікаційних сертифікатів інженерів-землевпорядників та включення інформації про сертифікованих інженерів-землевпорядників до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників:

 -Кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника;

 -Заява про включення інформації про сертифікованого інженера-землевпорядника до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників;

 -Витяг з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників.

 

Станом на 22.12.2012 року не набрав чинності.

 

19.12.2012

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку роботи Кваліфікаційної комісії, видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста" від 28.11.2012 № 739. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 грудня 2012 р. за № 2039/22351

 Наказом затверджуються:

 -Порядок роботи Кваліфікаційної комісії, видачі та анулювання кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника та інженера-геодезиста;

 -Форму заяви про включення інформації про сертифікованого інженера-геодезиста до Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів;

 -Форму витягу із Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів.

 

Станом на 22.12.2012 року не набрав чинності.

 

19.12.2012

Наказ Міністерства юстиції України, Міністерства аграрної політики та продовольства України "Регламент надання на запити державного реєстратора прав на нерухоме майно інформації про земельні ділянки" від 03.12.2012 № 1779/5/748. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 грудня 2012 р. за № 2057/22369

 Цей Регламент визначає порядок та процедуру надання Держземагентством України до Укрдержреєстру інформації про земельні ділянки на запити державного реєстратора прав на нерухоме майно, форми журналів обліку переданих та отриманих інформаційних файлів.

 

Набрання чинності 01.01.2013р.

 

19.12.2012

Наказ Міністерства юстиції України, Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про деякі питання забезпечення інформаційної взаємодії органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, та органу державної реєстрації прав" від 03.12.2012 № 1779/5/748. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 грудня 2012 р. за № 2056/22368

 Наказом визначається, що інформаційні файли, що використовуються для надання інформації, зазначеної в пункті 1 цього наказу, формуються та передаються у форматі XML-файлів.

Суб’єктам інформаційної взаємодії, державному підприємству "Центр державного земельного кадастру", державному підприємству "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України провести дослідну експлуатацію інформаційної взаємодії між Держземагентством України та Укрдержреєстром протягом двох місяців з дня набрання чинності цим наказом.

 

Набрання чинності 01.01.2013р. крім пункту 5, який набирає чинності з дня його офіційного опублікування

 

20.12.2012

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про внесення зміни до Положення про державну інспекцію сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі" від 20.11.2012 № 715. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 грудня 2012 р. за за № 2029/22341

 Наказом внесені зміни в Положення і вказано, що перший заступник та заступник начальника Держсільгоспінспекції призначаються на посаду і звільняються з посади Головою Держсільгоспінспекції України за погодженням з Міністром аграрної політики та продовольства

 

Станом на 22.12.2012 року не набрав чинності

 

 

 

© 2012 Асоціація «Земельна спілка України». Всі права захищено.

Дана інформація була підготовлена Асоціацією «Земельна спілка України». Забороняється відтворення та використання повністю або будь-якої частини даної інформації у будь-якому форматі, включаючи графічний, електронний, копіювання, передрук чи використання в будь-який інший спосіб без письмової згоди Асоціації «Земельна спілка України».

 

Продати земельну ділянку
 
 
Послуги для бізнесу
 
 
Послуги для фізосіб
 
Консультації
 

Комерційні послуги та консультації т044-384-08-66044-384-08-68

© 2004-2021 Асоціація «Земельна спілка України». Усі права захищено.

Цей веб-сайт є власністю Асоціації «Земельна спілка України ». Авторські права на всі матеріали, представлені на цьому сайті, належать Асоціації «Земельна спілка України» або безпосередньому авторові цих матеріалів, якщо в тексті не вказується інше. Будь-яке копіювання, у тому числі окремих частин текстів чи зображень, публікування і републікування, передрук чи будь-яке інше поширення матеріалів, що містяться на цьому сайті, в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося, дозволено при умові обов'язкового вказання активного гіперпосилання на цей сайт.