Огляд новин законодавства за жовтень 2020 року

І. Прийняття, підписання, набрання чинності нормативно правовими актами у сфері земельних відносин

 

15 жовтня 2020 рокуПрезидентом України було видано Указ № 449/2020 «Про деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин»

Текст Указу https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/449/2020#Text

Указом, зокрема, Кабінету Міністрів України було доручено:

- активізувати діяльність із передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності в комунальну власність;

- забезпечити супроводження законопроектів щодо фінансової підтримки фермерських господарств, удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин, встановлення прозорого процесу проведення електронних земельних аукціонів;

- вжити в установленому порядку заходів щодо прискорення створення, функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних України.

Коментар: прийняття Указу можна оцінити позитивно, адже активізація процесу передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність територіальних громад надасть територіальним громадам додаткові можливості для розвитку.

Коментар: прийняття Указу можна оцінити позитивно, адже активізація процесу передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність територіальних громад надасть територіальним громадам додаткові можливості для розвитку.

Разом з тим, слід відмітити, що розширення повноважень органів місцевого самоврядування у сфері управління земельними ресурсами не має обмежуватись передачею у комунальну власність земельних ділянок державної власності сільськогосподарського призначення. Важливим є прийняття у другому читанні «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин (р.№ 2194), який передбачає передачу у комунальну власність усіх земельних ділянок державної власності (як сільськогосподарського, так і несільськогосподарського призначення), крім тих, які потрібні державі для реалізації її функцій. В цьому плані позитивним є також висловлена Указом підтримка Президентом України зазначеного законопроекту, а також законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони» (р.№ 2195), супроводження яких доручено здійснювати Кабінетом Міністрів України.

 

 

09 жовтня 2020р. Кабінетом Міністрів України було прийнято постанову № 948 "Про затвердження Порядку проведення інвентаризації документації із землеустрою, внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України"

 

текст постанови https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/948-2020-%D0%BF#Text

Постановою визначений порядок проведення Держгеокадастром України  інвентаризації документації із землеустрою, за якою здійснювалося формування земельних ділянок, складання правовстановлюючих документів, аналізу других примірників правовстановлюючих документів на земельні ділянки, права на які зареєстровано до 1 січня 2013 р., та які не припинено на час проведення інвентаризації, для подальшого вжиття заходів щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про такі  земельні ділянки.

 

Також постановою внесені зміни до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. Вказані зміни, зокрема:

- надають можливість внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру здійснюється за заявою, яка подана не тільки у паперовій, але й в електронній формі

- надають можливість одержувати з Державного земельного кадастру відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (у тому числі відомості про ціну (вартість) земельної ділянки);”;

- надання можливості одержувати витяги із Державного земельного кадастру в електронній формі (при цьому обов’язковим атрибутом витягу є QR-код, що містить інформацію про документ;

- надання можливості за бажанням заявника зазначати у Витязі із Державного земельного кадастру відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про речові права на земельну ділянку, їх обтяження, одержані в порядку інформаційної взаємодії між Державним земельним кадастром та Державним реєстром речових прав на нерухоме майно.

 

 

Коментар:  прийняття постанови слід оцінити позитивно. Постанова прийнята з метою реалізації положень Закону України від 5 грудня 2019 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству». Інвентаризація документації із землеустрою, за якою здійснювалося формування земельних ділянок до 2013 року є корисною для виявлення випадків відсутності у Державному земельному кадастрі відомостей про певні земельні ділянки і подальшого внесення відомостей про них до кадастру.

Позитивно слід оцінити і внесення змін до Порядку ведення Державного земельного кадастру, що передбачають можливість внесення та одержання відомостей Державного земельного кадастру в електронній формі. Такий порядок є, з одного боку, зручним для юридичних і фізичних осіб, з іншого – зменшує корупцію у цій сфері.

 

ІІ. ЗАКОНОПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ

2.1. Діяльність Комітетів Верховної Ради України

7 жовтня 2020 року Комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Комітету з питань аграрної та земельної політики, що відбулося 7 жовтня підтримав у другому читанні проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо дерегуляції землеустрою та оцінки земель» (р.№ 2194).

За результатами доопрацювання до другого читання законопроектом пропонується:

1. Передати землі державної власності за межами населених пунктів (крім земель, які потрібні державі для виконання її функцій)  до комунальної власності сільських, селищних, міських рад.

2. Залишити у державній власності, зокрема:

- землі, які перебувають у постійному користуванні органів  державної влади, державних підприємств, установ, організацій;

- землі оборони;

- земельні ділянки  природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення в межах об'єктів і територій природно-заповідного фонду загальнодержавного значення,

- земельні ділянки лісогосподарського призначення;

- землі зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- земельні ділянки під будівлями, спорудами, іншими об'єктами нерухомого майна, об'єктами інженерної інфраструктури загальнодержавних та міжгосподарських меліоративних систем державної власності.

3. Встановити також, що у разі надання дозволу на розроблення документації із землеустрою для безоплатної передачі громадянину України земельної ділянки сільськогосподарського призначення за рахунок земель державної власності, що відповідно до цього пункту переходять до земель комунальної власності, органи місцевого самоврядування зобов'язані затвердити таку документацію та прийняти рішення про передачу земельної ділянки у власність такому громадянину України протягом місяця з дня подання до відповідного органу місцевого самоврядування документації із землеустрою, розробленої у встановленому порядку. Такі земельні ділянки не можуть бути передані органами місцевого самоврядування у власність та користування будь-яким особам, крім тих, яким надано дозволи на розроблення документації із землеустрою

4. Встановити на законодавчому рівні організаційно простий та незатратний механізм порядку фіксування у Державному земельному кадастрі меж територій територіальних громад, у тому числі об’єднаних.

5. Надати органам місцевого самоврядування повноваження щодо зміни цільового призначення земельних ділянок приватної власності за межами населених пунктів.

6. Надати виконавчим органам сільських, селищних, міських рад повноваження із здійснення державного контролю за використанням та охороною земель (в частині контролю за використанням земель не за цільовим призначенням, боротьби з самозахопленням землі).

При цьому, враховуючи різний стан забезпеченості органів місцевого самоврядування фінансовими та кадровими ресурсами, пропонується встановити, що цих повноважень виконавчі органи місцевого самоврядування набувають у разі прийняття відповідною радою рішення про їх здійснення.

7. Встановити новий механізм реалізації переважного права купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, який буде функціонувати із залученням нотаріусів та державних реєстраторів.

Надати переважне право купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення не тільки орендарям, а й особам, які отримали спеціальний дозвіл на видобування певних видів корисних копалин загальнодержавного значення.

8. Скасувати інститут державної експертизи землевпорядної документації та численні погодження землевпорядної документації органами виконавчої влади, які протягом багатьох років є джерелом корупції в органах влади і значно ускладнюють процедуру надання земельних ділянок для громадян та бізнесу.

9. Скасувати погодження із Кабінетом Міністрів України продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення державної і комунальної власності іноземним юридичним особам. Це створить додаткові можливості для залучення іноземних інвестицій.

10. Встановити обмеження у використанні земель під та навколо об’єктів культурної спадщини за принципом «в силу закону» та надати простий механізм фіксації таких обмежень у Державному земельному кадастрі. Це, по-перше, зменшить корупцію в органах охорони культурної спадщини, а по-друге, сприятиме захисту від знищення об’єктів культурної спадщини.

11. Надати простий та незатратний механізм фіксації меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду у Державному земельному кадастрі. Це сприятиме захисту таких територій.

12. Скасувати необхідність отримання спеціальних дозволів на зняття і перенесення ґрунтового покриву.

На сьогодні законопроект готується до розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.

 

Коментар: схвалений Комітетом законопроект слід оцінити позитивно. Суттєве збільшення повноважень у сфері земельних відносин сприятиме розвитку територіальних громад. Суттєве спрощення механізму розроблення документації із землеустрою сприятиме зменшенню рівня корупції в цій сфері, а також сприятиме залученню інвестицій в економіку України.

 

2.2. Прийняття/відхилення законопроектів

за звітний період законодавчих актів у сфері земельних відносин прийнято не було.

 

 

2.3. Зареєстровані законопроекти

Проект закону «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо запровадження обігу земель сільськогосподарського призначення за результатами Всеукраїнського референдуму» (р.№ 4205 від 09.10.2020), внесений н.д. Королевською Н.Ю., Солодом Ю.В.

Текст законопроектуhttp://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70154

Законопроект пропонує встановити мораторій на відчуження і зміну цільового призначення земель сільськогосподарського призначення до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення.

Коментар: законопроект є відверто популістичним, адже рішення про відміну мораторію на відчуження та зміну цільового призначення земель сільськогосподарського призначення вже прийнято Верховною Радою України шляхом прийняття Закону України від 31.03.2020 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення». Тому шанси на прийняття законопроекту є низькими.

 

Продати земельну ділянку
 
 
Послуги для бізнесу
 
 
Послуги для фізосіб
 
Консультації
 

Комерційні послуги та консультації т044-384-08-66044-384-08-68

© 2004-2021 Асоціація «Земельна спілка України». Усі права захищено.

Цей веб-сайт є власністю Асоціації «Земельна спілка України ». Авторські права на всі матеріали, представлені на цьому сайті, належать Асоціації «Земельна спілка України» або безпосередньому авторові цих матеріалів, якщо в тексті не вказується інше. Будь-яке копіювання, у тому числі окремих частин текстів чи зображень, публікування і републікування, передрук чи будь-яке інше поширення матеріалів, що містяться на цьому сайті, в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося, дозволено при умові обов'язкового вказання активного гіперпосилання на цей сайт.