Про затвердження Порядку функціонування національної інфраструктури геопросторових даних

Оприлюднено проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку функціонування національної інфраструктури геопросторових даних".
 
Цей Порядок визначає механізм створення, функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних (далі – НІГД) та організацію виробництва, оновлення, оброблення, зберігання, оприлюднення, візуалізації, постачання та використання геопросторових даних та метаданих, іншої діяльності з ними.
Цей Порядок поширюється на органи державної влади, органи місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб, діяльність яких пов’язана з геопросторовими даними та метаданими, що відповідають таким умовам:
 
a) є наборами або частинами наборів геопросторових даних, визначених у статті 5 та додатку до Закону України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних»;
 
б) доступні в цифровому форматі;
 
в) держателем яких є орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який створив ці набори геопросторових даних або отримав їх у своє розпорядження, підтримує та оновлює їх для реалізації своїх повноважень;
 
г) належать іншим держателям даних, до яких за зверненням держателів даних та за погодженням Держгеокадастру, забезпечується доступ на національному геопорталі. 
 
Держгеокадастр