Огляд новин законодавства за грудень 2020 року

Верховна Рада не підтримала проект Закону, щодо земельної децентралізації

Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин (№2194) - у другому читанні та в цілому можна переглянути за цим посиланням.

 

 

Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування Державного аграрного реєстру та удосконалення державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції

Набрав чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування Державного аграрного реєстру та удосконалення державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції".

Основні положення законопроекту передбачають:

-виключення положень із закону, які стосуються врегулювання питань державної аграрної інтервенції як форми державного втручання;

-надання визначень, які необхідні для належного функціонування системи державної підтримки (виробник сільськогосподарської продукції; сільськогосподарська діяльність, сільськогосподарський товаровиробник тощо);

-визначення принципів, на яких надається державна підтримка (прозорість, публічність, цільове використання наданих коштів);

-запровадження законодавчих підстав для функціонування Державного аграрного реєстру;

-виключення положень, які стосуються державного регулювання цін на сільськогосподарську продукцію та державних заставних закупівель зерна;

-надання права на отримання бюджетної тваринницької дотації суб’єктам, які займаються козівництвом та аквакультурою;

-уточнення положень щодо виправлення помилок Державного земельного кадастру з використанням програмного забезпечення Державного аграрного реєстру.

 

 

Скорочення в структурах Держгеокадастру - постанова Кабміну

Кабінет міністрів України, ухвалив постанову № 1205 від 09 грудня 2020 року «Про внесення зміни в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85», якою скорочує граничну чисельність працівників територіальних органів Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

«Метою прийняття постанови  є скорочення граничної чисельності працівників територіальних органів державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру та визначення граничної чисельності апарату Держгеокадастру, як єдиної юридичної особи публічного права, у зв'язку із ліквідацією як юридичних осіб публічного права територіальних органів Держгеокадастру», – йдеться у пояснювальній записці до постанови.

 

 

Наказ Держгеокадастру від 17.12.2020 №550 "Про затвердження плану першочергових заходів оприлюднення наборів геопросторових даних"

Про затвердження плану першочергових заходів оприлюднення наборів геопросторових даних

 

Відповідно до Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 15, з метою забезпечення виконання вимог статті 36 Закону України «Про Державний земельний кадастр» та статті 6 Закону України «Про Національну інфраструктуру геопросторових даних»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План першочергових заходів оприлюднення наборів геопросторових даних та запровадження електронних сервісів Державного земельного кадастру (далі – План), що додається.

2. Департаменту ведення державного земельного кадастру забезпечити виконання Плану, затвердженого у пункті 1 цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Держгеокадастру Мірошниченка А. М.

 

Додаток до наказу Держгеокадастру

від 17.12.2020 № 550

 

План

першочергових заходів оприлюднення наборів геопросторових даних та запровадження електронних сервісів Державного земельного кадастру

 

1. Оприлюднення набору геопросторових даних (дампу) ДЗК

1.1. Оприлюднення набору даних про земельні ділянки:

Крок 1. Оприлюднення набору даних про всі сформовані земельні ділянки у ДЗК без координат (грудень 2020 року);

Крок 2. Оприлюднення набору даних про всі сформовані земельні ділянки у ДЗК з координатами (з точністю 1 метр);

Крок 3. Оприлюднення набору даних про сформовані земельні ділянки із точністю, що була зазначена в електронних документах землевпорядників, – після узгодження рішення щодо платних сервісів.

1.2. Оприлюднення набору даних про межі адміністративно-територіальних одиниць;

1.3. Оприлюднення набору даних індексно-кадастрової карти;

1.4. Оприлюднення тайлів ортофотопланів 2008–2011 років.

Оприлюднення набору даних здійснюється на вебресурсі https://e.land.gov.ua/.

Частота оновлення набору даних на зазначених вебресурсах – щомісяця.

 

2. Запровадження сервісів доступу (АPI та WMS) до даних ДЗК

2.1. Запровадження сервісів доступу до даних про земельні ділянки:

Крок 1. Запровадження сервісів доступу (API) до даних про земельні ділянки на прикладі наборів даних у місті Києві;

Крок 2. Запровадження сервісів доступу до даних про земельні ділянки на прикладі центральних та південних сільськогосподарських регіонів;

Крок 3. Запровадження сервісів доступу до даних про земельні ділянки для всіх регіонів;

2.2. Запровадження сервісів доступу до даних індексно-кадастрової карти;

2.3. Запровадження сервісів доступу до даних про межі адміністративно-територіальних одиниць;

2.4. Оприлюднення ортофотопланів 2008–2011 років більш точної роздільної здатності.

 

3. Запровадження мобільної версії Публічної кадастрової карти

3.1. Запровадження мобільної версії Публічної кадастрової карти.

3.2. Запровадження автоматичного пошуку даних про земельну ділянку шляхом сканування кадастрового номера.

 

4. Оприлюднення даних інших державних електронних інформаційних ресурсів

4.1. Оприлюднення агрегованих та деперсоніфікованих даних ДРРП про ціни угод із земельними ділянками та розмір плати за користування земельними ділянками.

 

 

Наказ Держгеокадастру від 22.12.2020 № 562 "Про склад колегії Держгеокадастру"

Наказом утворено колегію Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру у складі згідно з додатком.

Також визнано таким, що втратив чинність, наказ Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 14.12.2020 № 535 «Про склад колегії Держгеокадастру».

 

 

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації статті 150 Земельного кодексу України»

Проектом оприлюдненої постанови передбачено встановити особливості правового режиму використання земель під торфовищами та можливі види їх цільового призначення, а саме:

- для земельних ділянок, в межах яких знаходяться торфовища, встановити вичерпний перелік цільових призначень, до яких можуть відноситись такі земельні ділянки у разі їх формування або внаслідок зміни цільового призначення (землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення; землі оздоровчого призначення; землі історико-культурного призначення; землі лісогосподарського призначення; землі водного фонду);

- встановлення переліку виключень, щодо яких допускається зміна цільового призначення земельних ділянок із торфовищами (забезпечення національної безпеки і оборони; будівництва, капітального ремонту, реконструкції та обслуговування лінійних об’єктів та об’єктів транспортної і енергетичної інфраструктури (доріг, мостів, естакад, нафто-, газо- та водопроводів, ліній електропередачі, зв’язку, аеропортів, морських портів, нафтових і газових терміналів, електростанцій) та об’єктів, необхідних для їх експлуатації; розміщення та обслуговування об’єктів, пов’язаних із видобуванням корисних копалин; будівництва захисних гідротехнічних споруд).

 

 

Уряд удосконалив законодавство у сфері землеустрою

Рішенням Уряду прийнято з доопрацюванням у дводенний термін законопроект, який уніфікує деякі виді документації із землеустрою, оптимізує процеси у сфері земельних відносин. Документ розроблено на виконання Указу Президента України «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави».

Зокрема, документом передбачається:

встановити вимоги до електронної форми документації із землеустрою, а саме: формат зображення, формат та розмір файла, цифрова якість;

визначити чіткі положення пояснювальної записки, яка є складовою всіх видів документації із землеустрою, із зазначенням у ній інформації про:

- існуючі та проектні характеристики об’єкта землеустрою (цільове призначення, категорія земель, угіддя);

- наявність обмежень у використанні об’єкту землеустрою;

- наявність обтяжень прав на земельні ділянки;

- проведені обстежувальні, вишукувальні, топографо-геодезичні, картографічні, проектні та проектно-вишукувальні роботи;

- відомості про ґрунти;

- відомості про зелені насадження.

вилучення зі складу документації із землеустрою неактуальних документів. (середньому документація із землеустрою складається із 20 складових, а буде 15 складових).

 

 

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань консолідації земель»

Держгеокадастр оприлюднив проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань консолідації земель».

Проектом Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань консолідації земель» передбачається врегулювати відносини щодо здійснення консолідації земель сільськогосподарського призначення шляхом визначення організаційно-правових засад консолідації таких земель, підстав, способів та порядку проведення консолідації земель, а також пропонується визначити новий вид документації із землеустрою відповідно до якої здійснюватимуться заходи, пов’язані із проведенням консолідації земель.

Також пропонується вирішити загальну проблему необґрунтованого виділення окремих видів цільового використання земель сільськогосподарського призначення в залежності від організаційно-правової форми господарювання.

Крім того, проектом акта пропонується виключити положення щодо можливості обміну правами користування лише у випадку наявності «істотної частки» прав користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення, розташованими у межах масиву таких земель, оскільки можуть існувати ситуації, в яких виникатиме потреба у перерозподілі земельних ділянок, які використовуються на меншій частині масиву, або ділянок, що належать до різних масивів.

Водночас проектом акта запроваджуються правила про примусову консолідацію на основі права власності.

Правове регулювання проведення консолідації земель повинне передбачати можливість землевласників на консолідацію належних їм черезсмужних земельних ділянок. Така консолідація може бути досягнута порівняно просто, без здійснення землевпорядних дій та розробки відповідних проектів, шляхом обміну земельними ділянками. Проте, для того, щоб консолідація була ефективною, слід передбачити можливість примусового обміну земельними ділянками, а саме у судовому порядку. Така можливість буде стимулом, який спонукатиме сторони досягати згоди в позасудовому порядку.

З метою встановлення механізмів захисту прав на землю суб’єктів консолідації запропоновано норму стосовно нотаріального посвідчення підписів власників земельних ділянок стосовно яких передбачається зміна меж, обмін та інші способи консолідації земель.

 

 

Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України з питань консолідації земель»

Метою проекту акта є удосконалення відносин, пов’язаних із здійсненням консолідації земель, зокрема сільськогосподарського призначення, а також створення механізму не лише для об’єднання сільськогосподарських земель, а й створити стимули для консолідації та усунути невиправдані перешкоди для цього.

Проектом акта передбачається виключення із Податкового кодексу України положень щодо оподаткування доходу, отриманого від продажу власної сільськогосподарської продукції, що вироблена на земельних ділянках, наданих фізичним особам у розмірах, встановлених Земельним кодексом України, у прив’язці до площі господарства та пропонується, що у всіх випадках для оподаткування отриманого доходу слід виходити з суми отриманого доходу, а не із площі земельної ділянки.

 

 

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про індустріальні парки»

Проект Закону № 4416-1 від 10.12.2020 про внесення змін до Закону України «Про індустріальні парки», спрямованих на залучення інвестицій в промисловий сектор економіки шляхом запровадження стимулів в індустріальних парках.

Законопроектом, пропонуються такі стимули для індустріальних парків:

− визначити об’єкти, що можуть розміщуватися у складі індустріального парку;

− компенсація керуючим компаніям, ініціаторам створення - суб’єктам господарювання та учасникам індустріальних парків п’ятдесяти відсотків витрат на підключення та приєднання до електромереж;

− компенсація учасникам індустріальних парків відсоткових платежів за кредитами у залежності від частки експорту продукції власного виробництва у загальному доході від їх господарської діяльності;

− часткова компенсація інвестицій учасників індустріальних парків у створення виробництва, здійснених протягом перших трьох років господарської діяльності в межах індустріального парку;

У зазначеній сфері правового регулювання діє Закон України «Про індустріальні парки», Земельний Кодекс України.

 

 

Верховній Раді рекомендують прийняти в цілому законопроект щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про державний кордон України

На засіданні Комітету з питань аграрної та земельної політики народні депутати розглянули доопрацьований до другого читання законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про державний кордон України №3987.

Проектом пропонується внести зміни до статей 12, 21, 32, 36 Закону «Про Державний земельний кадастр» щодо визначення складу відомостей Державного земельного кадастру про державний кордон України, а також підстав та порядку їх внесення до Державного земельного кадастру.

Також пропонується внести зміни до статей 9, 20, 25, 42, 67 Закону  «Про землеустрій» щодо обов’язковості землеустрою та документації із землеустрою.

Прийняття акта дозволить внести до Державного земельного кадастру відомості про державний кордон на підставі затверджених документів демаркації (редемаркації, делімітації) державного кордону України.

Комітет рекомендує Верховній Раді прийняти законопроект №3987 у другому читанні та в цілому як Закон у редакції Комітету із подальшим техніко-юридичним доопрацюванням.

 

 

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сільськогосподарських кооперативів.

Наразі текст законопроєкту на сайті відсутній.