Огляд новин законодавства за березень 2021 року

І. Прийняття, підписання, набрання чинності нормативно правовими актами у сфері земельних відносин

 

2 березня 2021 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення порядку передачі в оренду водних об’єктів у комплексі з земельними ділянками»

Текст Закону

Законом:

1. Вирішується проблема документального оформлення передачі водного об’єкта в користування. До прийняття Закону у зв’язку з некоректними формулюваннями у Водному кодексі України практика такої оренди складалась по-різному. В одних випадках укладався договір оренди водного об’єкта, в інших – земельної ділянки під водним об’єктом, а деколи укладалися одночасно 2 договори – оренди водного об’єкта та оренди земельної ділянки під ним. Внаслідок цього, процес розпорядження водними об’єктами в Україні здійснювався дуже важко. У значній кількості випадків оформлення оренди офіційно не відбувалося взагалі, а використання здійснювалося за тіньовими угодами. Гальмувався і процес і проведення земельних торгів щодо водних об’єктів. Це пов’язано, зокрема, і з тим, що об’єктом торгів за Земельним кодексом може бути виключно земельна ділянка, а не водний об’єкт.

Для вирішення цих питань Закон чітко встановлює, що має укладатись один договір оренди земельної ділянки, який передбачатиме одночасно і право оренди і земельної ділянки і розташованого на ній водного об’єкта. Зберігаються існуючі норми про те, що в такому випадку будуть сплачуватись і орендна плата за землю, визначена на земельному аукціоні, і фіксована плата за користування водним об’єктом, що визначається за методикою, затвердженою Мінприроди.

2. Врегульовується питання взаємовідносин між орендарем водного об’єкту та особою, яка одержала дозвіл на спеціальне водокористування в межах цього водного об’єкту. Сьогодні непоодинокими є випадки, коли орендарі водного об’єкта блокують спеціальне водокористування особам, які здійснюють спеціальне водокористування. Законопроектом на законодавчому рівні закріплюється правило, за яким орендар водного об’єкта не повинен створювати перешкод у спеціальному водокористуванні.

3. Врегульовується питання скидів водокористувачем зворотних вод у орендовані водні об’єкти (такі скиди є необхідними, зокрема, при використанні води для зрошення). Законопроектом встановлюється правило, за яким такі скиди допускаються лише в тому випадку, коли при цьому не перевищуються нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речовин.

4. Кабінет Міністрів України уповноважується на затвердження Типового договору оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом.Цей типовий договір має замінити типовий договір оренди водних об’єктів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 р. №420.

 

Коментар: закон слід оцінити позитивно, адже він направлений на врегулювання застарілого питання документального оформлення передачі в оренду водних об’єктів.

В той же час слід зазначити, що до цього часу Кабінетом Міністрів України не затверджений Типовий договір оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом. До затвердження цього типового договору виконати процедуру передачі в оренду в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом буде неможливо.

 

 

2. ЗАКОНОПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ

2.1. Діяльність Комітетів Верховної Ради України

31 березня 2021 року на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики було підтримано у другому читанні законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання діяльності фермерських господарств» (р.№ 4046 від 03.09.2020), внесений Кабінетом Міністрів України.

Законопроектом у редакції, підготовленій до другого читання, передбачені наступні положення.

1. Включення до складу поняття «землі фермерського господарства» земельних ділянок, які належать членам фермерського господарства на усіх правах землекористування, а також земельних ділянок, які належать фермерському господарству на усіх правах землекористування (а не тільки оренди, як визначено Земельним кодексом України зараз).

2. Доповнення Закону України «Про фермерське господарство» нормою, відповідно до якої фермерському господарству, голова якого має вік до 35 років, може надаватися грошова допомога за рахунок державного бюджету у розмірі та в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

3. Уповноваження Кабінету Міністрів України щодо визначення випадків, коли фінансування фермерських господарств за рахунок коштів Українського державного фонду підтримки фермерських господарств здійснюється на безповоротній основі та на конкурсних засадах на поворотній основі, а також визначати на цілі та в порядок надання такої підтримки (на сьогодні випадки надання коштів на поворотній і безповоротній основі визначені безпосередньо у законі).

Коментар:законопроект слід оцінити позитивно. Прийняття законопроекту (за умови відповідного фінансування) сприятиме створенню та діяльності фермерських господарств.

 

2.3. Зареєстровані законопроекти

30 березня 2021 року у Верховній Раді України був зареєстрований законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо питань оціночної діяльності» (р.№ 5317 від 30.03.2021), внесений н.д. Мовчаном О.В., Підласлю Р.А. та ін.

Текст законопроекту

 

Законопроект пропонує передати функцію регулювання проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок (визначення їх ринкової вартості) зі сфери регулювання Держгеокадастру до сфери регулювання Фонду державного майна. Регулювання питань нормативної грошової оцінки пропонується залишити в компетенції Держгеокадастру.

На сьогодні державне регулювання експертної та нормативної грошової оцінки земельних ділянок здійснюється Держгеокадастром України, державне регулювання оцінки іншого майна здійснюється Фондом державного майна України сьогодні здійснює державне регулювання оцінки іншого майна.

Коментар: з одного боку, об’єднання в одному органі функцій регулювання оцінки землі та майна, на якому воно розташоване, є позитивом.

Проте, функції оцінки майна не повинні належати органу, що здійснює управління і розпорядження майном. Це призводить до конфлікту інтересів.

По великому рахунку регулювання оцінки всього майна (і землі, і іншого майна) доцільно було б доручити окремому незалежному органу (зокрема, комісійному органу, який включатиме у себе і представників державних органів, і представників оцінювачів). При цьому в перспективі доцільно перейти від окремої оцінки земельної ділянки і майна, на якій воно розташоване, до оцінки земельної ділянки, в процесі якої буде оцінюватися також все, що розміщене на ній.

Також, в перспективі доцільним є скасування нормативної грошової оцінки і її заміною ринковою вартістю земельних ділянок. Проте прийняття законопроекту у запропонованій редакції заморозить сьогоднішню ситуацію на значний строк і ускладнить подальше реформування системи оцінки майна.

Зважаючи на викладене, прийняття законопроекту не можна підтримати.

 

4 березня 2021 року у Верховній Раді України був зареєстрований законопроект «Про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель» (р.№5202), внесений н.д. Чорноморовим А.О., Чернявським С.М., Чайківським І.А. та ін.

Тест законопроекту

Законопроект передбачає:

1. Створення нової організаційно-правової форми юридичної особи – об’єднання водокористувачів. Засновниками та членами такої організації можуть бути: власники земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які не передані в користування, а також користувачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

2. Можливість безоплатної передачі у власність об'єднанням водокористувачів із державної, комунальної власності:

- насосних станцій, колекторів, водозаборів та інших гідротехнічних споруд;

- каналів на зрошувальних і осушувальних системах (у разі входження до території обслуговування організації всіх земельних ділянок, гідротехнічна меліорація яких забезпечується відповідним каналом);

- регулюючих та накопичувальних басейнів;

- трубопроводів;

інших об'єктів інженерної інфраструктури міжгосподарських та внутрішньогосподарських меліоративних систем.

У разі входження до території обслуговування організації всіх земельних ділянок, точки водовиділу для подачі (забору) або відведення води для гідротехнічної меліорації яких розташовані на каналі на зрошувальних і осушувальних системах, організації передається у власність насосна станція (насосні станції), яка забезпечує забір води із джерела зрошення та її подачу у відповідний канал.

3. Визначення порядку управління організаціями водокористувачів об’єктами гідротехнічної меліорації, які перебувають у приватній власності із встановленням заборони на відчуження, передачу в користування, оренду, лізинг, управління, заставу, безоплатне користування майно, отримане безоплатно у власність відповідно до статті 21 цього Закону, заборони змінювати цільове (господарське) призначення цього майна та вчинення щодо нього інших правочинів, наслідком яких може бути відчуження такого майна, а також встановленням заборони на звернення стягнення на це майно за рішенням суду, накладення на нього арешту.

4. Реєстрація меліоративних систем у Державному земельному кадастрі.

5. Встановлення положення, за яким трубопроводів внутрішньогосподарських меліоративних систем не є об’єктами будівництва.

6. Надання можливості здійснення приватизації насосних станцій, які є складовою міжгосподарських меліоративних систем, у разі відповідності сукупності наступних умов:

- насосна станція не використовується для забору води із джерела зрошення протягом не менш ніж десяти років;

- протягом двох років з дня набрання чинності Законом України «Про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель» жодна організація водокористувачів не звернулася у визначеному законом порядку із заявою про отримання у власність об’єктів меліоративної мережі, до складу якої входить насосна станція.

Коментар:в цілому ідея законопроекту підтримується. На сьогодні є потребі у законодавчому врегулюванні питання передачі у приватну власність існуючих меліоративних систем з метою їх ефективної експлуатації та модернізації. Проте є цілий ряд питань, які потрібно буде вирішити в процесі доопрацювання законопроекту до другого читання (у разі його прийняття парламентом за основу). Це, зокрема врегулювання:

- ситуації відсутності документації на існуючі меліоративні системи;

- особливостей визнання існуючих меліоративних систем безхазяйним майном;

- зняття ризику перетворення організацій водокористувачів у юридичні особи іншої організаційно-правової форми з метою уникнення встановлених законом заборон щодо користування та розпорядження відповідним майном;

- механізму швидкого і неконфліктного виключення з членів організації водокористувачів осіб, які перестали бути власниками, користувачами земельних ділянок, які обслуговуються відповідною меліоративною системою.

 

 

Продати земельну ділянку
 
 
Послуги для бізнесу
 
 
Послуги для фізосіб
 
Консультації
 

Комерційні послуги та консультації т044-384-08-66044-384-08-68

© 2004-2021 Асоціація «Земельна спілка України». Усі права захищено.

Цей веб-сайт є власністю Асоціації «Земельна спілка України ». Авторські права на всі матеріали, представлені на цьому сайті, належать Асоціації «Земельна спілка України» або безпосередньому авторові цих матеріалів, якщо в тексті не вказується інше. Будь-яке копіювання, у тому числі окремих частин текстів чи зображень, публікування і републікування, передрук чи будь-яке інше поширення матеріалів, що містяться на цьому сайті, в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося, дозволено при умові обов'язкового вказання активного гіперпосилання на цей сайт.