Огляд новин законодавства за квітень 2021 року

Звіт по діяльності ЗА КВІТЕНЬ 2021

 

Частина І. Фаховий діалог з Держгеокадастром, а також з іншими організаціями/ органами влади, до діяльності яких належать земельні питання, про необхідні дані, пов’язані із земельними відносинами

 

Не було.

 

Частина ІІ.

 

І. Прийняття, підписання, набрання чинності нормативно правовими актами у сфері земельних відносин

 

28 квітня 2021 року Верховною Радою України був прийнятий у другому читанні та в цілому як закон Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин»

Кінцевий текст прийнятого Закону на сьогодні відсутній, адже він проходить техніко-юридичне доопрацювання в Апараті Верховної Ради України

Законом передбачається, зокрема:

1. Передати землі державної власності за межами населених пунктів (крім земель, які потрібні державі для виконання її функцій)  до комунальної власності сільських, селищних, міських рад.

2. Залишити у державній власності, зокрема:

- землі, які перебувають у постійному користуванні органів  державної влади, державних підприємств, установ, організацій;

- землі оборони;

- земельні ділянки  природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення в межах об'єктів і територій природно-заповідного фонду загальнодержавного значення,

- земельні ділянки лісогосподарського призначення;

- землі зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- земельні ділянки під будівлями, спорудами, іншими об'єктами нерухомого майна, об'єктами інженерної інфраструктури загальнодержавних та міжгосподарських меліоративних систем державної власності.

3. Встановити на законодавчому рівні організаційно простий та незатратний механізм порядку фіксування у Державному земельному кадастрі меж територій територіальних громад.

4. Надати органам місцевого самоврядування повноваження щодо зміни цільового призначення земельних ділянок приватної власності за межами населених пунктів.

5. Надати виконавчим органам сільських, селищних, міських рад повноваження із здійснення державного контролю за використанням та охороною земель (в частині контролю за використанням земель не за цільовим призначенням, боротьби з самозахопленням землі).

При цьому, враховуючи різний стан забезпеченості органів місцевого самоврядування фінансовими та кадровими ресурсами, пропонується встановити, що цих повноважень виконавчі органи місцевого самоврядування набувають у разі прийняття відповідною радою рішення про їх здійснення.

6. Встановити новий механізм реалізації переважного права купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, який буде функціонувати із залученням нотаріусів та державних реєстраторів.

Надати переважне право купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення не тільки орендарям, а й особам, які отримали спеціальний дозвіл на видобування певних видів корисних копалин загальнодержавного значення.

7. Скасувати інститут державної експертизи землевпорядної документації та численні погодження землевпорядної документації органами виконавчої влади, які протягом багатьох років є джерелом корупції в органах влади і значно ускладнюють процедуру надання земельних ділянок для громадян та бізнесу.

8. Встановити обмеження у використанні земель під та навколо об’єктів культурної спадщини за принципом «в силу закону» та надати простий механізм фіксації таких обмежень у Державному земельному кадастрі. Це, по-перше, зменшить корупцію в органах охорони культурної спадщини, а по-друге, сприятиме захисту від знищення об’єктів культурної спадщини.

7. Надати простий та незатратний механізм фіксації меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду у Державному земельному кадастрі. Це сприятиме захисту таких територій.

8. Скасувати необхідність отримання спеціальних дозволів на зняття і перенесення ґрунтового покриву.

 

В процесі доопрацювання до повторного другого читання із тексту законопроекту було виключено ряд положень, найбільш важливими з яких є положення, які передбачали:

1. Порядок зміни меж територій територіальних громад

2. Скасування повноважень Верховної Ради України щодо погодження припинення права постійного користування особливо цінними землями (в частині земель історико-культурного призначення, земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення.

3. Скасування необхідності погодження із Кабінетом Міністрів України продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення державної і комунальної власності іноземним юридичним особам.

4. Виключення із Земельного кодексу України норм, які обмежують можливість іноземців та іноземних юридичних осіб придбавати вільні від забудови земельні ділянки несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів.

5. Запровадження можливості здійснення рецензування землевпорядної документації сертифікованими інженерами-землевпорядниками зі стажем практичної роботи не менше двох років, які не приймали участь у складанні цієї документації, а також експертними радами саморегулівних організацій у сфері землеустрою.

 

Також законопроект доповнено нормою, за якою у разі зміни цільового призначення земельної ділянки несільськогосподарського призначення з віднесенням такої  земельної ділянки до категорії земель сільськогосподарського призначення, власником якої є особа, яка відповідно до положень Земельного кодексу України не може набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, така земельна ділянка підлягає відчуженню протягом одного року.

 

В процесі голосування:

1. До Закону були виключені норми, які передбачали, що у разі надання дозволу на розроблення документації із землеустрою для безоплатної передачі громадянину України земельної ділянки сільськогосподарського призначення за рахунок земель державної власності, що відповідно до цього пункту переходять до земель комунальної власності, органи місцевого самоврядування зобов'язані затвердити таку документацію та прийняти рішення про передачу земельної ділянки у власність такому громадянину України протягом місяця з дня подання до відповідного органу місцевого самоврядування документації із землеустрою, розробленої у встановленому порядку. Такі земельні ділянки не можуть бути передані органами місцевого самоврядування у власність та користування будь-яким особам, крім тих, яким надано дозволи на розроблення документації із землеустрою

2. Закон було доповнено нормами, які надають можливість викупу для суспільних потреб у власність держави або територіальної громади земельні ділянки приватної власності та розміщену на них нерухомість межах санітарно-захисних зон, пов’язаних з видобуванням корисних копалин

 

Коментар: незважаючи на зміни, які були внесені до тексту законопроекту у процесі його доопрацювання до повторного другого читання, кінцеву редакцію законопроекту можна оцінити позитивно, оскільки завдяки неї досягається основна мета законопроекту, а саме:

- суттєве збільшення повноважень із земельних питань органів місцевого самоврядування базового рівня;

- дерегуляція і суттєве спрощення розроблення документації із землеустрою;

- сприяння наповнення Державного земельного кадастру.

Виключення певної кількості положень із законопроекту носить здебільшого політичний характер, проте сприятиме знаходження консенсусу між політичними силами при голосуванні за законопроект.

Зміни у тексті Закону, які сталися при голосуванні за нього Верховною Радою України не мають завдати шкоди іншим положенням Закону.

Стосовно скасування обов’язку органів місцевого самоврядування щодо надання безоплатно у власність земельних ділянок, які переходять з державної до комунальної власності у разі якщо дозвіл на таке надання був наданий ще органами державної влади слід оцінити позитивно. На сьогодні безоплатна приватизація дуже часто використовується як корупційний механізм. Тому надання органам місцевого самоврядування більш гнучкого механізму управління цими землями лише надасть їм додаткові можливості використання вказаних земель для місцевих потреб.

Стосовно розширення переліку випадків, коли може здійснюватися вику землі на розташованої на ній нерухомості для суспільних потреб, теж не має нанести шкоду ані іншим положенням Закону, ані правам та інтересам суб’єктів земельних відносин. Зазначені зміни передбачають можливість викупу для суспільних потреб місцевими державними адміністраціями та сільськими, селищними, міськими радами земельних ділянок приватної власності та розміщеної на ній нерухомості в межах санітарно-захисних зон, пов’язаних з видобуванням корисних копалин. Відповідно до ч.2 ст.114 Земельного кодексу України «у межах санітарно-захисних зон забороняється будівництво житлових об'єктів, об'єктів соціальної інфраструктури та інших об'єктів, пов'язаних з постійним перебуванням людей». Розміри санітарно-захисних зон, пов’язаних з видобуванням корисних копалин, визначені Додатком 4 до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів і іноді є досить великим (наприклад, для кар'єрів  по  видобуванню залізних руд відкритим способом з використанням вибухових засобів розмір санітарно-захисної зони складає 1500 метрів, для підприємств  по видобуванню природного газу з комплексом установок очищення газу та станціями дотиску газу, що розміщуються на  їх  території – 1000 метрів). Правовий режим санітарно-захисних зон допускає можливість розташування в їх межах приватних об’єктів (хоча і значно ускладнює користування ними. Проте, незважаючи на заборону будівництва на цій території об’єктів, пов’язаних з постійним перебуванням людей, в цих зонах цілком може здійснюватися інша діяльність. Тому потреба у викупі цих територій є не завжди. В той же час, оскільки зазначені положення передбачають можливість лише добровільного викупу таких земельних ділянок і нерухомості, права та інтереси їх власників не будуть порушені.

 

27 квітня Верховною Радою України було направлено на доопрацювання до комітету законопроект «Про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель»  (р.№ 5202 від 04.03.2021), внесений н.д. Чорноморовим А.О., Чернявським С.М., Чайківським І.А., Кириченком М.О., Рудиком С.Я., Кучером М.І.

Текст законопроекту 

Законопроектом пропонувалися наступні положення.

Законопроект передбачає:

1. Створення нової організаційно-правової форми юридичної особи – об’єднання водокористувачів. Засновниками та членами такої організації можуть бути: власники земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які не передані в користування, а також користувачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

2. Можливість безоплатної передачі у власність об'єднанням водокористувачів із державної, комунальної власності:

- насосних станцій, колекторів, водозаборів та інших гідротехнічних споруд;

- каналів на зрошувальних і осушувальних системах (у разі входження до території обслуговування організації всіх земельних ділянок, гідротехнічна меліорація яких забезпечується відповідним каналом);

- регулюючих та накопичувальних басейнів;

- трубопроводів;

інших об'єктів інженерної інфраструктури міжгосподарських та внутрішньогосподарських меліоративних систем.

У разі входження до території обслуговування організації всіх земельних ділянок, точки водовиділу для подачі (забору) або відведення води для гідротехнічної меліорації яких розташовані на каналі на зрошувальних і осушувальних системах, організації передається у власність насосна станція (насосні станції), яка забезпечує забір води із джерела зрошення та її подачу у відповідний канал.

3. Визначення порядку управління організаціями водокористувачів об’єктами гідротехнічної меліорації, які перебувають у приватній власності із встановленням заборони на відчуження, передачу в користування, оренду, лізинг, управління, заставу, безоплатне користування майно, отримане безоплатно у власність відповідно до статті 21 цього Закону, заборони змінювати цільове (господарське) призначення цього майна та вчинення щодо нього інших правочинів, наслідком яких може бути відчуження такого майна, а також встановленням заборони на звернення стягнення на це майно за рішенням суду, накладення на нього арешту.

4. Реєстрація меліоративних систем у Державному земельному кадастрі.

5. Встановлення положення, за яким трубопроводів внутрішньогосподарських меліоративних систем не є об’єктами будівництва.

6. Надання можливості здійснення приватизації насосних станцій, які є складовою міжгосподарських меліоративних систем, у разі відповідності сукупності наступних умов:

- насосна станція не використовується для забору води із джерела зрошення протягом не менш ніж десяти років;

- протягом двох років з дня набрання чинності Законом України «Про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель» жодна організація водокористувачів не звернулася у визначеному законом порядку із заявою про отримання у власність об’єктів меліоративної мережі, до складу якої входить насосна станція.

Коментар:в цілому ідея законопроекту підтримується. На сьогодні є потребі у законодавчому врегулюванні питання передачі у приватну власність існуючих меліоративних систем з метою їх ефективної експлуатації та модернізації. Проте є цілий ряд питань, які потрібно буде вирішити в процесі доопрацювання законопроекту до другого читання (у разі його прийняття парламентом за основу). Це, зокрема врегулювання:

- ситуації відсутності документації на існуючі меліоративні системи;

- особливостей визнання існуючих меліоративних систем безхазяйним майном;

- зняття ризику перетворення організацій водокористувачів у юридичні особи іншої організаційно-правової форми з метою уникнення встановлених законом заборон щодо користування та розпорядження відповідним майном;

- механізму швидкого і неконфліктного виключення з членів організації водокористувачів осіб, які перестали бути власниками, користувачами земельних ділянок, які обслуговуються відповідною меліоративною системою.

В той же час, текст законопроекту містить певні недоліки.

Так, потребують вдосконалення норми законопроекту щодо набуття і припинення членства в ОВК. Зокрема, доцільним є:

- встановлення порядку заміни членства власника земельної ділянки членством землекористувача такої ділянки у разі, коли вона була передача у користування після створення ОВК;

- встановлення «автоматизму» втрати членства в ОВК у разі втрати права власності/користування земельною ділянкою;

Доцільним також є встановлення заборони на реорганізацію ОВК у юридичну особу іншої організаційно-правової форми для зняття ризику використання такої реорганізації з метою уникнення виконання вимог закону щодо діяльності ОВК.

Також, прикінцевими положеннями законопроекту передбачено, що «водокористувачі, які здійснили будівництво об'єктів інженерної інфраструктури міжгосподарських меліоративних систем до набрання чинності цим Законом, є власниками таких об’єктів.» В той же час законопроектом не визначено, що саме буде підтверджувати в даному випадку здійснення будівництва, прийняття в експлуатацію відповідного об’єкту та законність вказаного будівництва. Внаслідок чого процедура державної реєстрації права власності на вказані системи буде ускладнена.

 

На сьогодні законопроект доопрацьовується у Комітеті Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики, і, невдовзі, має бути зареєстрована його доопрацьована версія.

 

29 квітня 2021 року Верховною Радою України був розпочатий розгляд законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони (р.№ 2195), внесений н.д. Підласою Р.А., Сольським М.Т. та ін.

Текст законопроекту

 

Законопроект передбачає наступні положення.

1. Проведення земельних торгів у формі аукціону в єдиній електронній торговій системі, що знаходиться у державній власності.

2. Порядок проведення земельних торгів, визначений законопроектом, визначається обов’язковим при:

- проведенні земельних торгів щодо земельних ділянок державної, комунальної власності та передачі їх у користування;

- проведенні земельних торгів щодо продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення приватної власності (коли власником земельної ділянки прийнято рішення про продаж земельної ділянки саме на земельних торгах);

- продажі земельних ділянок, прав емфітевзису, суперфіцію державним виконавцем, приватним виконавцем під час виконання рішень, що підлягають примусовому виконанню в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".

3. Запроваджується норма, яка передбачає, що площа земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної, комунальної власності, право оренди якої виставляється на земельні торги, не може перевищувати 20 га.

4. Детально виписуються процедури проведення електронних торгів, визначення переможця, а також укладення договорів купівлі-продажу, оренди, емфітевзису, суперфіцію за результатами торгів.

Встановлюється, що земельні торги проводяться за процедурою визначення переможця, під час якої учасники мають можливість поетапного збільшення своїх цінових пропозицій протягом трьох раундів торгів.

5. Встановлюється, що переможцем земельних торгів є учасник торгів, який запропонував:

- найвищу ціну за купівлю земельної ділянки;

- найвищу орендну плату за оренду земельної ділянки;

- найвищу ціну за право емфітевзису, суперфіцію.

6. Детально виписана процедура реалізації на земельних торгах  переважного права купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Встановлено, що організатор земельних торгів з продажу земельної ділянки зобов’язаний письмово повідомити про проведення таких торгів суб’єкта переважного права на її купівлю не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня проведення земельних торгів. Справжність підпису на повідомленні засвідчується нотаріально. Суб’єкт переважного права має переважне право на придбання земельної ділянки у власність у разі її продажу, за умови що він виконав вимоги до учасника земельних торгів та погоджується на сплату рівної цінової пропозиції, що є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону. Для реалізації переважного права суб’єкт переважного права надає згоду сплатити ціну продажу лота, що є рівною ціновій пропозиції учасника, який подав найвищу цінову пропозицію за лот.

7. Передбачена норма, відповідно до якої, у разі, якщо після проведення аукціону виявиться, що переможець не може набувати право на земельну ділянку (наприклад, не входить до кола суб’єктів, які відповідно до закону можуть бути власниками земельних ділянок сільськогосподарського призначення), договір про набуття відповідного права на земельну ділянку не укладається, а переможець втрачає гарантійний внесок.

8. Встановлено обов’язковість відшкодування переможцем земельних торгів витрат на підготовку лота до продажу (вартості розроблення землевпорядної документації, робіт з оцінки тощо).

9. Встановлюється, що договір оренди, емфітевзису, суперфіцію укладається з переможцем земельних торгів в електронній формі за допомогою програмного забезпечення торгової системи, а договір купівлі-продажу земельної ділянки укладається за участі нотаріуса.

 

 

2. ЗАКОНОПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ

2.1. Діяльність Комітетів Верховної Ради України

 

2.3. Зареєстровані законопроекти

29 квітня 2021 року було зареєстровано 12 проектів постанов Верховної Ради України про скасування рішення Верховної Ради України від 28.04.2021 р. про прийняття у другому читанні та в цілому як закону проекту Закону України про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин:

проект постанови р.№ 2194-П від 29.04.2021, внесений н.д. Колтуновичем О.С., Шуфричем Н.І., Дунаєвим С.В., Чорним В.І., Кивою І.В. (тест проекту http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71792 )

проект постанови р.№ 2194-П1, внесений н.д. Соболєвим С.В. (текст проекту   http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71799 )

проект постанови р.№ 2194-П2, внесений н.д. Євтушком С.М. (текст проекту http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71800  )

проект постанови р.№ 2194-П3, внесений н.д. Пузійчуком А.В. (текст проекту http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71801 )

проект постанови р.№ 2194-П4, внесений н.д. Тимошенко Ю.В. (текст проекту http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71802 )

проект постанови р.№ 2194 – П5, внесений н.д. Івченком В.Є., Кириленком І.Г. (текст проекту http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71803 )

проект постанови р.№ 2194- П6, внесений н.д. Кабаченком В.В. (текст проекту http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71804 )

проект постанови р.№ 2194-П7, внесений н.д. Наливайченком В.О. (текст проекту http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71805 )

проект постанови р.№ 2194 -П8, внесений н.д. Дубілем В.О. (текст проекту http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71806 )

проект постанови р.№ 2194-П9, внесений н.д. Бондарєвим К.А. (текст проекту http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71806 )

проект постанови р.№ 2194-П10, внесений н.д. Лабунською А.В. (текст проекту http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71806 )

проект постанови р.№ 2194-П11, внесений н.д. Цимбалюком М.М. (текст проекту http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71806 )

Коментар: Регламент Верховної Ради України у статті 48 передбачає право суб’єкта законодавчої ініціативи вносити проект постанови Верховної Ради України щодо скасування рішення Верховної Ради України щодо прийняття закону у разі виявлення порушення Регламенту Верховної Ради України при прийнятті законопроекту. Така постанова може бути внесена протягом 2 робочих днів і унеможливлює підписання прийнятого закону головою Верховної Ради України.

Виходячи з пояснювальних записок, переважна більшість авторів проектів постанов Верховної Ради України  підставою необхідності скасування рішення Верховної Ради України про прийняття вказаного Закону вони вважають незгоду з окремими положеннями Закону. Проте підставою скасування рішення Верховної Ради України щодо прийняття Закону може бути лише порушення норм Регламенту Верховної Ради України.

Тому шанси на прийняття вищевказаних проектів не є великими.

 

28 квітня 2021 року у Верховній Раді України був зареєстрований законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань консолідації земель» (р.№ 5438 від 28.04.2021)

Текст законопроекту

Законопроект передбачає:

- право власника земельної ділянки з метою консолідації земель звернутися до суду з позовом про обмін суміжної земельної ділянки на іншу рівноцінну земельну ділянку. Ухвалення судом рішення про задоволення позову допускається за умови попереднього внесення позивачем суми, призначеної для відшкодування збитків, що будуть заподіяні відповідачу обміном, на депозитний рахунок суду.

- визначення консолідації земель як комплексу організаційних, правових, землевпорядних та інших заходів, що полягає в економічно обґрунтованому об’єднанні землевласниками земельних ділянок всіх категорій та форм власності, місце розташування, розміри та конфігурація яких забезпечують стале землекористування;

- запровадження нового виду землевпорядної документації - проектів землеустрою щодо консолідації земельних ділянок розробляються з метою усунення недоліків земельних ділянок (черезсмужжя, дрібноконтурність, відсутність доступу до доріг та комунікацій тощо), а також можуть передбачати здійснення заходів щодо поділу, об’єднання, обміну, купівлі-продажу земельних ділянок, встановлення земельних сервітутів, укладення, зміни договорів про користування (договори найму, оренди, суперфіцію, емфітевзису) земельними ділянками;

- можливість затвердження проектів землеустрою щодо консолідації земельних ділянок рішенням суду у разі незгоди власників земельних ділянок на реалізацію передбачених у проекті заходів.

Коментар: тема усунення черезсмужжя у масивах земель сільськогосподарського призначення є дійсно актуальною для України. Сьогодні кожен такий масив складається з десятків земельних ділянок, власники яких в більшості не обробляють земельні ділянки самостійно, а передають їх в оренду. При чому оренда вказаних земельних ділянок оформлюється хаотично, і сукупність земельних ділянок, які юридично належать одному орендарю, часто не становлять єдиного контуру. Така ж ситуація буде спостерігатися після зняття мораторію на відчуження земель сільськогосподарського призначення.

В той же час не можна сказати, що норми законопроекту сформульовані вдало. Особливо це стосується норм щодо примусової консолідації на підставі рішення суду, які сформульовані занадто загально, без потрібної конкретики. За таких умов є суттєвий ризик довільного їх тлумачення і порушення, внаслідок цього, прав та інтересів власників земельних ділянок.

Зважаючи на викладене, на сьогодні не можна говорити про суттєві шанси законопроекту на його прийняття у парламенті у запропонованому вигляді.

 

15 квітня 2021 року у Верховній Ради України зареєстрований законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо питань оціночної діяльності (р.№ 5317-1 від 15.04.2021), внесений н.д. Фрісом І.П. та ін.

Текст законопроекту

Законопроект є альтернативним законопроекту «Про внесення змін до деяких законів України щодо питань оціночної діяльності» (р.№ 5317 від 30.03.2021), внесеному н.д. Мовчаном О.В., Підласлю Р.А. та ін. (текст законопроекту), який пропонує передати функцію регулювання проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок (визначення їх ринкової вартості) зі сфери регулювання Держгеокадастру до сфери регулювання Фонду державного майна. Регулювання питань нормативної грошової оцінки пропонується залишити в компетенції Держгеокадастру.

Законопроект р.№ 5317-1 передбачає:

передачу функцій з регулювання оціночної діяльності від Держгеокадастру та Фонду державного майна України до Національної комісії з питань регулювання оціночної діяльності, що є постійно діючим колегіальним органом зі спеціальним статусом, до складу якого гарантовано включаються представники Фонду державного майна УкраїниДержгеокадастру, Національного банку України, Міністерства юстиції України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також представники кожної саморегулівної організації оцінювачів;

передачу повноважень з визнання статусу саморегулівної організації оцінювачів від Фонду державного майна України до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та/або реалізацію державної політики у сфері економічного розвитку і торгівлі (Мінекономіки);

передача функцій із ведення єдиної бази даних звітів про оцінку, прав інтелектуальної власності на єдину базу даних звітів про оцінку та її програмного забезпечення центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та/або реалізацію державної політики у сфері електронного урядування (Міністерство цифрової трансформації України);

Коментар:

На сьогодні державне регулювання експертної та нормативної грошової оцінки земельних ділянок здійснюється Держгеокадастром України, державне регулювання оцінки іншого майна здійснюється Фондом державного майна України сьогодні здійснює державне регулювання оцінки іншого майна.

Об’єднання в одному органі функцій регулювання оцінки землі та майна, на якому воно розташоване, є позитивом.

Проте, функції оцінки майна не повинні належати органу, що здійснює управління і розпорядження майном. Це призводить до конфлікту інтересів. Тому більш доцільним є позбавлення функцій з регулювання оцінки майна як Держгеокадастру, так і Фонду державного майна України, і передачу їх іншому органу. Це, зокрема, дозволить в подальшому перейти від окремої оцінки земельної ділянки і майна, на якій воно розташоване, до оцінки земельної ділянки, в процесі якої буде оцінюватися також все, що розміщене на ній.

Зважаючи на викладене, законопроект р.№ 5317-1 є більш вдалим, аніж законопроект р.№ 5317.

 

Частина ІІІ.

Додаткові матеріали

немає

Продати земельну ділянку
 
 
Послуги для бізнесу
 
 
Послуги для фізосіб
 
Консультації
 

Комерційні послуги та консультації т044-384-08-66044-384-08-68

© 2004-2021 Асоціація «Земельна спілка України». Усі права захищено.

Цей веб-сайт є власністю Асоціації «Земельна спілка України ». Авторські права на всі матеріали, представлені на цьому сайті, належать Асоціації «Земельна спілка України» або безпосередньому авторові цих матеріалів, якщо в тексті не вказується інше. Будь-яке копіювання, у тому числі окремих частин текстів чи зображень, публікування і републікування, передрук чи будь-яке інше поширення матеріалів, що містяться на цьому сайті, в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося, дозволено при умові обов'язкового вказання активного гіперпосилання на цей сайт.