Огляд новин законодавства за травень 2021 року

Частина І. Фаховий діалог з Держгеокадастром, а також з іншими організаціями/ органами влади, до діяльності яких належать земельні питання, про необхідні дані, пов’язані із земельними відносинами

 

24 – 26 травня 2021 року відбувся Всеукраїнський форум "Україна 30. Земля" за участю Президента України, керівництва Офісу Президента України, голови Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики, Міністра аграрної політики та продовольства України, представників центральних органів виконавчої влади, бізнес-асоціацій, експертної спільноти.

У форумі взяли участь тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін, посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас, директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Аруп Банерджі та інші.

Під час форуму темами для обговорення будуть: головні пріоритети та переваги від запуску ринку; як ринок сприятиме очікуванням аграріїв у питаннях зрошення земель, агрострахування та кредитування; як запуск ринку землі може бути вигідним людям, які працюють на землі - фермерам.

Під час проведення форуму Президентом України було підписано Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин».

Запис виступів на Форумі https://www.youtube.com/watch?v=2QdS0o0hmTY

 

Частина ІІ.

 

І. Прийняття, підписання, набрання чинності нормативно правовими актами у сфері земельних відносин

 

24 травня 2021 року Президентом України був підписаний Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин»

Закон набрав чинності 27 травня 2021 року

Текст Закону https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1423-IX#Text

Законом передбачається, зокрема:

1. Передати землі державної власності за межами населених пунктів (крім земель, які потрібні державі для виконання її функцій)  до комунальної власності сільських, селищних, міських рад.

2. Залишити у державній власності, зокрема:

- землі, які перебувають у постійному користуванні органів  державної влади, державних підприємств, установ, організацій;

- землі оборони;

- земельні ділянки  природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення в межах об'єктів і територій природно-заповідного фонду загальнодержавного значення,

- земельні ділянки лісогосподарського призначення;

- землі зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- земельні ділянки під будівлями, спорудами, іншими об'єктами нерухомого майна, об'єктами інженерної інфраструктури загальнодержавних та міжгосподарських меліоративних систем державної власності.

3. Встановити на законодавчому рівні організаційно простий та незатратний механізм порядку фіксування у Державному земельному кадастрі меж територій територіальних громад.

4. Надати органам місцевого самоврядування повноваження щодо зміни цільового призначення земельних ділянок приватної власності за межами населених пунктів.

5. Надати виконавчим органам сільських, селищних, міських рад повноваження із здійснення державного контролю за використанням та охороною земель (в частині контролю за використанням земель не за цільовим призначенням, боротьби з самозахопленням землі).

При цьому, враховуючи різний стан забезпеченості органів місцевого самоврядування фінансовими та кадровими ресурсами, пропонується встановити, що цих повноважень виконавчі органи місцевого самоврядування набувають у разі прийняття відповідною радою рішення про їх здійснення.

6. Встановити новий механізм реалізації переважного права купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, який буде функціонувати із залученням нотаріусів та державних реєстраторів.

Надати переважне право купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення не тільки орендарям, а й особам, які отримали спеціальний дозвіл на видобування певних видів корисних копалин загальнодержавного значення.

7. Скасувати інститут державної експертизи землевпорядної документації та численні погодження землевпорядної документації органами виконавчої влади, які протягом багатьох років є джерелом корупції в органах влади і значно ускладнюють процедуру надання земельних ділянок для громадян та бізнесу.

8. Встановити обмеження у використанні земель під та навколо об’єктів культурної спадщини за принципом «в силу закону» та надати простий механізм фіксації таких обмежень у Державному земельному кадастрі. Це, по-перше, зменшить корупцію в органах охорони культурної спадщини, а по-друге, сприятиме захисту від знищення об’єктів культурної спадщини.

7. Надати простий та незатратний механізм фіксації меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду у Державному земельному кадастрі. Це сприятиме захисту таких територій.

8. Скасувати необхідність отримання спеціальних дозволів на зняття і перенесення ґрунтового покриву.

Коментар: набрання чинності Закону є позитивом.

Передача у комунальну власність значної кількості земель державної власності збільшить матеріальну основу місцевого самоврядування і надасть територіальним громадам додаткові можливості для розвитку відповідних територій.

Суттєве спрощення процедури розроблення землевпорядної документації має знизити рівень корупції у земельній сфері, який сьогодні, незважаючи на реформування галузі, залишається високим.

Також позитивними моментами законопроекту є положення щодо механізму внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель під та навколо об’єктів культурної спадщини, об’єктів природно-заповідного фонду. Такий механізм підвищить рівень захисту таких територій.

 

 

18 травня 2021 року Верховною Радою України був прийнятий законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони (р.№ 2195), внесений н.д. Підласою Р.А., Сольським М.Т. та ін.

Текст закону http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66972

 

Закон передбачає наступні положення.

1. Проведення земельних торгів у формі аукціону в єдиній електронній торговій системі, що знаходиться у державній власності.

2. Порядок проведення земельних торгів, визначений законопроектом, визначається обов’язковим при:

- проведенні земельних торгів щодо земельних ділянок державної, комунальної власності та передачі їх у користування;

- проведенні земельних торгів щодо продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення приватної власності (коли власником земельної ділянки прийнято рішення про продаж земельної ділянки саме на земельних торгах);

- продажі земельних ділянок, прав емфітевзису, суперфіцію державним виконавцем, приватним виконавцем під час виконання рішень, що підлягають примусовому виконанню в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".

3. Запроваджується норма, яка передбачає, що площа земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної, комунальної власності, право оренди якої виставляється на земельні торги, не може перевищувати 20 га.

4. Детально виписуються процедури проведення електронних торгів, визначення переможця, а також укладення договорів купівлі-продажу, оренди, емфітевзису, суперфіцію за результатами торгів.

Встановлюється, що земельні торги проводяться за процедурою визначення переможця, під час якої учасники мають можливість поетапного збільшення своїх цінових пропозицій протягом трьох раундів торгів.

5. Встановлюється, що переможцем земельних торгів є учасник торгів, який запропонував:

- найвищу ціну за купівлю земельної ділянки;

- найвищу орендну плату за оренду земельної ділянки;

- найвищу ціну за право емфітевзису, суперфіцію.

6. Детально виписана процедура реалізації на земельних торгах  переважного права купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Встановлено, що організатор земельних торгів з продажу земельної ділянки зобов’язаний письмово повідомити про проведення таких торгів суб’єкта переважного права на її купівлю не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня проведення земельних торгів. Справжність підпису на повідомленні засвідчується нотаріально. Суб’єкт переважного права має переважне право на придбання земельної ділянки у власність у разі її продажу, за умови що він виконав вимоги до учасника земельних торгів та погоджується на сплату рівної цінової пропозиції, що є найбільшою із запропонованих учасниками аукціону. Для реалізації переважного права суб’єкт переважного права надає згоду сплатити ціну продажу лота, що є рівною ціновій пропозиції учасника, який подав найвищу цінову пропозицію за лот.

7. Передбачена норма, відповідно до якої, у разі, якщо після проведення аукціону виявиться, що переможець не може набувати право на земельну ділянку (наприклад, не входить до кола суб’єктів, які відповідно до закону можуть бути власниками земельних ділянок сільськогосподарського призначення), договір про набуття відповідного права на земельну ділянку не укладається, а переможець втрачає гарантійний внесок.

8. Встановлено обов’язковість відшкодування переможцем земельних торгів витрат на підготовку лота до продажу (вартості розроблення землевпорядної документації, робіт з оцінки тощо).

9. Встановлюється, що договір оренди, емфітевзису, суперфіцію укладається з переможцем земельних торгів в електронній формі за допомогою програмного забезпечення торгової системи, а договір купівлі-продажу земельної ділянки укладається за участі нотаріуса.

 

 

2. ЗАКОНОПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ

2.1. Діяльність Комітетів Верховної Ради України

 

2.3. Зареєстровані законопроекти

20 травня 2021 року Верховною Радою України було зареєстровано доопрацьований законопроект «Про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель»  (р.№ 5202двід 04.03.2021), внесений н.д. Чорноморовим А.О., Чернявським С.М., Чайківським І.А., Кириченком М.О., Рудиком С.Я., Кучером М.І.

Текст законопроекту http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71307

Законопроектом пропонувалися наступні положення.

Законопроект передбачає:

1. Створення нової організаційно-правової форми юридичної особи – об’єднання водокористувачів. Засновниками та членами такої організації можуть бути: власники земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які не передані в користування, а також користувачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

2. Можливість безоплатної передачі у власність об'єднанням водокористувачів із державної, комунальної власності:

- насосних станцій, колекторів, водозаборів та інших гідротехнічних споруд;

- каналів на зрошувальних і осушувальних системах (у разі входження до території обслуговування організації всіх земельних ділянок, гідротехнічна меліорація яких забезпечується відповідним каналом);

- регулюючих та накопичувальних басейнів;

- трубопроводів;

інших об'єктів інженерної інфраструктури міжгосподарських та внутрішньогосподарських меліоративних систем.

У разі входження до території обслуговування організації всіх земельних ділянок, точки водовиділу для подачі (забору) або відведення води для гідротехнічної меліорації яких розташовані на каналі на зрошувальних і осушувальних системах, організації передається у власність насосна станція (насосні станції), яка забезпечує забір води із джерела зрошення та її подачу у відповідний канал.

3. Визначення порядку управління організаціями водокористувачів об’єктами гідротехнічної меліорації, які перебувають у приватній власності із встановленням заборони на відчуження, передачу в користування, оренду, лізинг, управління, заставу, безоплатне користування майно, отримане безоплатно у власність відповідно до статті 21 цього Закону, заборони змінювати цільове (господарське) призначення цього майна та вчинення щодо нього інших правочинів, наслідком яких може бути відчуження такого майна, а також встановленням заборони на звернення стягнення на це майно за рішенням суду, накладення на нього арешту.

4. Реєстрація меліоративних систем у Державному земельному кадастрі.

5. Встановлення положення, за яким трубопроводів внутрішньогосподарських меліоративних систем не є об’єктами будівництва.

6. Надання можливості здійснення приватизації насосних станцій, які є складовою міжгосподарських меліоративних систем, у разі відповідності сукупності наступних умов:

- насосна станція не використовується для забору води із джерела зрошення протягом не менш ніж десяти років;

- протягом двох років з дня набрання чинності Законом України «Про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель» жодна організація водокористувачів не звернулася у визначеному законом порядку із заявою про отримання у власність об’єктів меліоративної мережі, до складу якої входить насосна станція.

Коментар:в цілому ідея законопроекту підтримується. На сьогодні є потребі у законодавчому врегулюванні питання передачі у приватну власність існуючих меліоративних систем з метою їх ефективної експлуатації та модернізації. Проте є цілий ряд питань, які потрібно буде вирішити в процесі доопрацювання законопроекту до другого читання (у разі його прийняття парламентом за основу). Це, зокрема врегулювання:

- ситуації відсутності документації на існуючі меліоративні системи;

- особливостей визнання існуючих меліоративних систем безхазяйним майном;

- зняття ризику перетворення організацій водокористувачів у юридичні особи іншої організаційно-правової форми з метою уникнення встановлених законом заборон щодо користування та розпорядження відповідним майном;

- механізму швидкого і неконфліктного виключення з членів організації водокористувачів осіб, які перестали бути власниками, користувачами земельних ділянок, які обслуговуються відповідною меліоративною системою.

В той же час, текст законопроекту містить певні недоліки.

Так, потребують вдосконалення норми законопроекту щодо набуття і припинення членства в ОВК. Зокрема, доцільним є:

- встановлення порядку заміни членства власника земельної ділянки членством землекористувача такої ділянки у разі, коли вона була передача у користування після створення ОВК;

- встановлення «автоматизму» втрати членства в ОВК у разі втрати права власності/користування земельною ділянкою;

Доцільним також є встановлення заборони на реорганізацію ОВК у юридичну особу іншої організаційно-правової форми для зняття ризику використання такої реорганізації з метою уникнення виконання вимог закону щодо діяльності ОВК.

Також, прикінцевими положеннями законопроекту передбачено, що «водокористувачі, які здійснили будівництво об'єктів інженерної інфраструктури міжгосподарських меліоративних систем до набрання чинності цим Законом, є власниками таких об’єктів.» В той же час законопроектом не визначено, що саме буде підтверджувати в даному випадку здійснення будівництва, прийняття в експлуатацію відповідного об’єкту та законність вказаного будівництва. Внаслідок чого процедура державної реєстрації права власності на вказані системи буде ускладнена.

В доопрацьованій версії законопроекту зазначені недоліки законопроекту не усунені.

 

19 - 20 травня 2021 року було зареєстровано 7 проектів постанов Верховної Ради України Проект Постанови про cкасування рішення Верховної Ради України про прийняття у другому читанні та в цілому проєкту Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони:

проект постанови р.№ 2195-П від 19.05.2021, внесений н.д. Тимошенко Ю.В., Цимбалюком М.М. (тест проекту http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71945  )

проект постанови р.№ 2195-П1 від 19.05.2021, внесений н.д. Дубілем В.О. (тест проекту http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71946   )

проект постанови р.№ 2195-П2 від 19.05.2021, внесений н.д. Лабунською А.В. (тест проекту http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71947   )

проект постанови р.№ 2195-П3 від 19.05.2021, внесений н.д. Кабаченком В.В. (тест проекту http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71948     )

проект постанови р.№ 2195-П4 від 19.05.2021, внесений н.д. Івченком В.Є., Кириленком І.Г. (тест проекту http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71949 )

проект постанови р.№ 2195-П5 від 19.05.2021, внесений н.д. Пузійчуком А.В. (тест проекту http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71952  )

проект постанови р.№ 2195-П6 від 20.05.2021, внесений н.д. Наливайченком В.О. (тест проекту http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71979  )

 

Коментар: Регламент Верховної Ради України у статті 48 передбачає право суб’єкта законодавчої ініціативи вносити проект постанови Верховної Ради України щодо скасування рішення Верховної Ради України щодо прийняття закону у разі виявлення порушення Регламенту Верховної Ради України при прийнятті законопроекту. Така постанова може бути внесена протягом 2 робочих днів і унеможливлює підписання прийнятого закону головою Верховної Ради України.

Виходячи з пояснювальних записок, переважна більшість авторів проектів постанов Верховної Ради України  підставою необхідності скасування рішення Верховної Ради України про прийняття вказаного Закону вони вважають незгоду з окремими положеннями Закону. Проте підставою скасування рішення Верховної Ради України щодо прийняття Закону може бути лише порушення норм Регламенту Верховної Ради України.

Тому шанси на прийняття вищевказаних проектів не є великими.

 

28 квітня 2021 року у Верховній Раді України був зареєстрований законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо консолідації земель» (р.№ 5438-1 від 19.05.2021), внесений н.д. Сольським М.Т., Нікітіною М.В., Тарасовим О.С., Халімоном П.В.

Текст законопроекту http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71954

Законопроект передбачає наступні положення.

1. Запровадження двох основних видів консолідації земель: консолідація земель сільськогосподарського призначення; консолідація земель сільськогосподарського призначення та іншого призначення для забезпечення інфраструктурного розвитку територій відповідно до комплексних планів просторового розвитку громад та іншої планувальної документації.

2. Консолідація земель сільськогосподарського призначення буде здійснюватися у двох формах: як договірна консолідація земель і як землевпорядна консолідація земель.

2.1. Договірна консолідація земель сільськогосподарського призначення здійснюється у випадках, коли об’єктом консолідації є виключно земельні ділянки сільськогосподарського призначення приватної власності, які:

1) розташовані в межах одного масиву земель сільськогосподарського призначення (поля);

2) межі, угіддя земельних ділянок яких не змінюються, що виключає необхідність розробки проектів землеустрою.

2.2. Договірна консолідація земель здійснюється на підставі договору про консолідацію земель сільськогосподарського призначення, який укладається між власниками (користувачами) земельних ділянок, розташованих в межах території консолідації, а за відсутності згоди – за рішенням суду, і передбачає обмін земельними ділянками (правами користування ними)  в межах вказаної території.

Територію консолідації визначають ініціатори консолідації земель. При цьому територія консолідації має відповідати наступним вимогам:

1)  складається з прилеглих (суміжних) одна до одної земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які мають спільну зовнішню суцільну межу і віднесені до земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства;

2)  може становити частину масиву земель сільськогосподарського призначення або повністю співпадати з ним. Водночас територія консолідації земель не може включати в себе два різних масиви.

3. Землевпорядна консолідація земельних ділянок (прав власності на землі) сільськогосподарського призначення в межах масивів земель сільськогосподарського призначення здійснюється з метою депарцеляції сільськогосподарських земель та у випадках, коли проведення консолідації земель передбачає коригування меж, угідь земельних ділянок, їх поділ/об’єднання з внесенням відповідних змін до Державного земельного кадастру.

3.1. Ініціатором розробки проекту землеустрою щодо консолідації земель може бути один чи більше власників земельних ділянок сільськогосподарського призначення, розташованих в межах одного масиву земель сільськогосподарського призначення, яким в межах території консолідації належить на праві власності більше 50% земель. Межі території консолідації з урахуванням вимог пункту 2.2. визначає ініціатор/ініціатори консолідації.

3.2. Ініціатор (ініціатори) розробки проекту землеустрою щодо консолідації земель:

- визначає територію консолідації;

- укладає з землевпорядною організацією договір на розробку проекту землеустрою щодо консолідації земель;

- після закінчення розробки проекту консолідації забезпечує погодження проекту власниками, користувачами, заставодержателями земельних ділянок, які увійшли в територію консолідації.

Проектом передбачаються заходи щодо: зміни меж земельних ділянок; зміни угідь земельних ділянок, поділ/об’єднання земельних ділянок.

Проектні рішення проекту землеустрою щодо консолідації масиву земель сільськогосподарського призначення мають відповідати наступним критеріям: після реалізації проектних рішень проекту у масиві має бути відсутнє черезсмужжя;            усі земельні ділянки одного власника мають бути поєднані спільними межами та мати доступ з дороги з межі масиву без необхідності проходу/проїзду по чужим ділянкам; нормативна грошова оцінка до та після консолідації має бути рівною або відрізнятись не більше, чим на 10%. Проектом має бути також передбачений розрахунок шкоди, яка має бути відшкодована одними учасниками консолідації іншим.

Проект землеустрою щодо консолідації земель затверджується власниками земельних ділянок, розташованих на території консолідації, а за відсутності згоди – рішенням суду за позовом ініціаторів консолідації. Забороняється затвердження проекту рішенням суду у разі, коли проти цього виступають власники земельних ділянок загальною площею не менше 25 відсотків території консолідації. При цьому заходами консолідації не можуть порушуватися права та інтереси тих, хто не погодив проект.

3.3. Встановлення спеціального порядку та умов здійснення консолідації земель у разі необхідності вилучення, відчуження земельних ділянок для суспільних потреб.

В такому випадку територія, в межах якої здійснюється консолідація земель, має бути розташована в межах території однієї територіальної громади.

Ініціатором консолідації можуть бути: органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, уповноважені законом приймати рішення про викуп земельних ділянок приватної власності для суспільних потреб.

Рішення про здійснення консолідації приймається на підставі подання ініціаторів до сільської, селищної, міської ради. У разі, якщо консолідація здійснюється за ініціативою власників земельних ділянок , таке рішення є підставою для запровадження тимчасової заборони на: поділу, обміну, об’єднання існуючих земельних ділянок; зміни угідь земельних ділянок на період розроблення проекту землеустрою щодо консолідації земель.

На підставі вказаного рішення здійснюється розроблення проекту землеустрою щодо консолідації земель. Проектом передбачаються заходи щодо: зміни меж і місця розташування земельних ділянок; поділ, об’єднання земельних ділянок; зміни угідь земельних ділянок; зміни цільового призначення земельних ділянок; формування земельних ділянок державної, комунальної власності, необхідних для будівництва доріг, об’єктів енергетики, розміщення інших об’єктів, передбачених статтею 7 Закону України «Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності» (у тому числі і за рахунок земельних ділянок приватної власності, що перебувають у власності учасників консолідації); вирішення природоохоронних завдань.

Заходи з консолідації не можуть передбачати: зміни меж, угідь земельних ділянок, віднесених до категорії земель житлової та громадської забудови, природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого призначення, рекреаційного призначення, історико-культурного призначення; зміни меж, угідь земельних ділянок державної, комунальної власності, крім випадків, коли консолідація відбувається з метою розміщення об’єктів, для яких є можливим відчуження земельних ділянок для суспільних потреб.

Загальна площа земельних ділянок учасників консолідації до та після консолідації не може бути: зменшена без згоди власника земельної ділянки приватної власності або користувача земельної ділянки державної чи комунальної власності (крім зменшення площі земель чи земельних ділянок державної, комунальної власності, не наданих у користування, - у разі приєднання цих земель до земельних ділянок приватної власності для реалізації заходів із розміщення об’єкта, передбаченого статтею 7 Закону України «Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності»; збільшена (крім збільшення не більше, ніж на 5% площі земельних ділянок приватної власності у випадку зміни меж земельних ділянок, пов’язаної із необхідністю використання певних земель для розміщення об’єктів, визначених статтею 7 Закону України «Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності»).

Усі земельні ділянки одного власника мають бути поєднані спільними межами та мати доступ з доріг загального користування без необхідності проходу/проїзду по чужим ділянкам (якщо інше не погоджено їх власником), нормативна грошова оцінка до та після консолідації має бути рівною або відрізнятись не більше, чим на 5% (якщо інше не погоджено власником земельної ділянки). Проектні рішення проекту землеустрою щодо консолідації земель мають відповідати затвердженій містобудівній документації.

Проектом має бути також передбачений розрахунок шкоди, яка має бути відшкодована ініціатором консолідації іншим учасником консолідації. Обговорення проекту землеустрою щодо консолідації земель має організовуватись розробником проекту разом з органом місцевого самоврядування. В обговоренні мають приймати участь лише власники та користувачі земельних ділянок, розташованих в межах території, яка підлягає консолідації. За наслідками обговорення до проекту можуть бути внесені зміни. Проект землеустрою щодо консолідації земель направляється на погодження власникам та користувачам, заставодержателям земельних ділянок.

Проект землеустрою щодо консолідації земель затверджується сільською, селищною, міською радою, на території якої розташована територія консолідації. Проект може бути затверджений у разі, якщо його погодили усі власники, користувачі, заставодержателі таких земельних ділянок.

 

Коментар: тема усунення черезсмужжя у масивах земель сільськогосподарського призначення є дійсно актуальною для України. Сьогодні кожен такий масив складається з десятків земельних ділянок, власники яких в більшості не обробляють земельні ділянки самостійно, а передають їх в оренду. При чому оренда вказаних земельних ділянок оформлюється хаотично, і сукупність земельних ділянок, які юридично належать одному орендарю, часто не становлять єдиного контуру. Така ж ситуація буде спостерігатися після зняття мораторію на відчуження земель сільськогосподарського призначення.

В той же час надання можливості власникам одних земельних ділянок, розташованих у масиві земель сільськогосподарського призначення, примусово обмінюватись із земельними ділянками інших власників є суттєвим втручанням у право приватної власності. Це питання є досить чуттєвим для власників. Тому доцільним є проведення широкого обговорення положень законопроекту з усіма учасниками ринку земель і вироблення внаслідок цього обговорення спільної позиції стосовно допустимих заходів консолідації.

Зважаючи на викладене, на сьогодні не можна говорити про суттєві шанси законопроекту на його прийняття у парламенті у запропонованому вигляді.

 

26 травня 2021 р. Кабінетом Міністрів України було прийнято постанову № 532, якою було затверджено Порядок  функціонування національної інфраструктури геопросторових даних.

текст постанови https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-funkci-a532

Порядок визначає механізм організації виробництва, оновлення, оброблення, зберігання, оприлюднення, візуалізації, постачання та використання геопросторових даних та метаданих, іншої діяльності, пов’язаної з ними, та встановлює вимоги щодо виробництва, оновлення, оброблення, зберігання, постачання та використання геопросторових даних національної інфраструктури геопросторових даних.

Порядок поширюється на органи державної влади, органи місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб, діяльність яких пов’язана з геопросторовими даними та метаданими, що відповідають таким умовам:

визначені як базові або тематичні Законом України “Про національну інфраструктуру геопросторових даних”;

доступні в цифровому форматі;

створені або отримані органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування, який є держателем таких даних, підтримує та оновлює їх для реалізації своїх повноважень;

належать іншим держателям даних, до яких за зверненням держателів даних та за погодженням Держеокадастру забезпечується доступ на національному геопорталі.

Порядком визначено, що організаційно-технологічну основу функціонування національної інфраструктури геопросторових даних становлять геопортали, що за допомогою сервісів інформаційно взаємодіють в Інтернеті, а саме:

національний геопортал;

геопортали органів виконавчої влади;

геопортали органів місцевого самоврядування;

геопортали інших держателів даних.

На національному геопорталі забезпечується доступ користувачів до наборів базових геопросторових даних у масштабах 1:10 000 та 1:50 000 і тематичних геопросторових даних про геопросторові об’єкти загальнодержавного значення. На геопорталах органів виконавчої влади забезпечується доступ користувачів до наборів тематичних геопросторових даних і метаданих, держателями яких є відповідні органи виконавчої влади. На геопорталах органів місцевого самоврядування забезпечується доступ користувачів до деталізованих наборів базових геопросторових даних у масштабах 1:2000 та 1:500 і тематичних геопросторових даних і метаданих про геопросторові об’єкти, що розташовані на території районів, міст, селищ або сіл, держателями яких є органи місцевого самоврядування. На геопорталах інших держателів даних забезпечується доступ користувачів до деталізованих наборів базових і тематичних геопросторових даних і метаданих про геопросторові об’єкти, що розташовані на території підприємств або інших територіальних об’єктів, виділених за природоохоронними, ландшафтними, планувальними або іншими ознаками, держателями яких є установи, підприємства та організації.

Порядком також передбачено, що органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування протягом десяти робочих днів з дня вироблення або оновлення геопросторових даних та метаданих, які визначені Законом України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних» як базові або тематичні дані, зобов’язані з використанням засобів електронного кабінету національного геопорталу оприлюднити метадані на національному геопорталі та забезпечити доступ до відповідних геопросторових даних на геоінформаційних сервісах геопорталів держателів даних або національного геопорталу.

Коментар: прийняття постанови оцінюється позитивно. Функціонування Національної інфраструктури геопросторових даних сприятиме доступності геопросторових даних, що виробляються органами влади, для споживачів.

 

 

Продати земельну ділянку
 
 
Послуги для бізнесу
 
 
Послуги для фізосіб
 
Консультації
 

Комерційні послуги та консультації т044-384-08-66044-384-08-68

© 2004-2021 Асоціація «Земельна спілка України». Усі права захищено.

Цей веб-сайт є власністю Асоціації «Земельна спілка України ». Авторські права на всі матеріали, представлені на цьому сайті, належать Асоціації «Земельна спілка України» або безпосередньому авторові цих матеріалів, якщо в тексті не вказується інше. Будь-яке копіювання, у тому числі окремих частин текстів чи зображень, публікування і републікування, передрук чи будь-яке інше поширення матеріалів, що містяться на цьому сайті, в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося, дозволено при умові обов'язкового вказання активного гіперпосилання на цей сайт.