Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення проведення моніторингу земельних відносин»

Проектом передбачається визначити загальні засади проведення моніторингу, повноваження органів, які здійснюють організацію, забезпечують його проведення, проводять та беруть участь у здійсненні моніторингу.
 
Крім того, Проектом пропонується створення автоматизованої системи моніторингу, яка буде забезпечувати автоматизацію проведення моніторингу шляхом систематичного збору, збереження, узагальнення та оприлюднення
інформації про стан земельних відносин, отриманої в порядку інформаційної взаємодії автоматизованої системи моніторингу з інформаційними системами суб’єктів інформаційної взаємодії, а також доступ користувачів до результатів
моніторингу.
 
Проект також передбачає, що об’єктами моніторингу є дані, необхідні для забезпечення моніторингу, та доступ до яких здійснюється в порядку інформаційної взаємодії за допомогою програмного забезпечення системи моніторингу, а також можуть бути набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних відповідно до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних».
 
При цьому Проект визначає Базовий перелік даних, доступ до яких здійснюється в порядку інформаційної взаємодії, порядок обробки об’єктів з моніторингу, положень щодо оприлюднення результатів моніторингу, користування ними, а також особливостей здійснення моніторингу ринку земель на підставі відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
 
Держгеокадастр