Деякі питання забезпечення функціонування Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва - проєкт

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 р. № 681 "Деякі питання забезпечення функціонування Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва".
 
Відповідно до абзацу другого підпункту 4 пункту 11 розділу IІ “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України від 17 жовтня 2019 р. № 199-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва” Кабінет Міністрів України постановляє:
 
1. Затвердити Порядок ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, що додається.
 
2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
 
3. Міністерству розвитку громад та територій забезпечити:
 
1) до 31 серпня 2021 р. — інтеграцію до складу Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва відомостей проекту “Відкрите просторове планування” (http://pmap.minregion.gov.ua) та Геопорталу адміністративно-територіального устрою України (https://atu.gki.com.ua/);
 
2) до 31 серпня 2021 р. — можливість використання в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва розроблених геопросторових наборів даних генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій, детальних планів території, ортофотопланів, топографічних карт та планів відповідних рівнів у державній геодезичній системі координат УСК-2000, які оприлюднені як геопросторові сервіси відображення даних;
 
3) до 31 серпня 2021 р. — затвердження єдиної системи класифікації та кодування об’єктів для формування баз даних Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва як складової містобудівного кадастру (включаючи класифікатор, атрибути об’єктів, умовні позначення, правила топології, асоціації між об’єктами, метадані, структуру бази геоданих);
 
4) до 30 листопада 2021 р. — розроблення сервісу валідації та публічного обговорення проектів містобудівної документації на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва;
 
5) до 30 листопада 2021 р. — доступ до відомостей Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва для використання та відображення у складі Державного земельного кадастру шляхом інформаційної взаємодії систем за допомогою системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів “Трембіта”.
 
4. Міністерству юстиції та Міністерству розвитку громад та територій забезпечити до 31 липня 2021 р. технічну можливість електронної інформаційної взаємодії між Державним реєстром речових прав на нерухоме майно та Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва для:
 
1) отримання з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження за реєстраційним номером об’єкта нерухомого майна в цьому Реєстрі та адресою об’єкта нерухомого майна;
 
2) отримання державними реєстраторами прав на нерухоме майно інформації Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва про результати проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна.
 
5. Міністерству культури та інформаційної політики забезпечити:
 
1) до 31 серпня 2021 р. — подання відомостей про працівників органів охорони культурної спадщини, які будуть підключені до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва технічним адміністратором відповідно до Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва;
 
2) до 31 серпня 2021 р. — актуалізацію в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва інформації про об’єкти Державного реєстру нерухомих пам’яток України шляхом перевірки та підтвердження адрес таких об’єктів згідно із словником вулиць населених пунктів та вулиць іменованих об’єктів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
 
3) до налагодження електронної взаємодії між Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва та Державним реєстром нерухомих пам’яток України працівникам органів охорони культурної спадщини, підключеним до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, —  щомісячне оновлення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва інформацією про пам’ятки культурної спадщини, занесені до Державного реєстру нерухомих пам’яток України або взяті на облік відповідно до законодавства, яке діяло до набрання чинності Законом України “Про охорону культурної спадщини”.
 
6.  Державній службі з питань праці забезпечити:
 
1) до 31 серпня 2021 р. — підключення працівників Державної служби з питань праці до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва;
 
2) до 31 серпня 2021 р. — актуалізацію в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва інформації про об’єкти підвищеної небезпеки, які внесено до Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки, шляхом перевірки та підтвердження адрес таких об’єктів згідно із словником вулиць населених пунктів та вулиць іменованих об’єктів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
 
3) до налагодження електронної інформаційної взаємодії між Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва та Державним реєстром об’єктів підвищеної небезпеки — щомісячне оновлення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва інформацією про об’єкти підвищеної небезпеки, які вносяться до Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки.
 
7. Державній службі з питань геодезії, картографії та кадастру забезпечити:
 
1) до 31 серпня 2021 р.:
 
ведення Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів, ведення Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників на основі програмного забезпечення Державного земельного кадастру та його інформаційну взаємодію з геопорталами Державної геодезичної мережі та бази топографічних даних, Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва та у разі необхідності з іншими державними електронними інформаційними ресурсами для автоматичної верифікації інженерів-землевпорядників;
 
до налагодження  електронної інформаційної взаємодії між Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва та Державним земельним кадастром у режимі реального часу — первинну верифікацію в електронному кабінеті користувача Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва осіб, які в установленому законом порядку включені до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників або Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів, і збір та внесення до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва реєстраційних номерів облікових карток платників податків та унікальних номерів запису у реєстрі (за наявності) осіб, які в установленому законом порядку включені до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників або Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів;
 
2) до 31 липня 2021 р. — електронну інформаційну взаємодію між Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва та Державним земельним кадастром у режимі реального часу для отримання відомостей Державного земельного кадастру про земельні ділянки, зокрема обмеження у використанні земельних ділянок, координати поворотних точок меж земельних ділянок, земельну ділянку за реквізитами адреси місцезнаходження земельної ділянки в Державному земельному кадастрі, межі адміністративно-територіальних одиниць, осіб, які в установленому законом порядку включені до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників або Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів.
 
8. Рекомендувати органам місцевого самоврядування забезпечити:
 
1) внесення до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва містобудівних умов та обмежень, будівельних паспортів, які видані до запровадження такої електронної системи;
 
2) підключення до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва розроблених геопросторових наборів даних генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій, детальних планів території, ортофотопланів, топографічних карт та планів відповідних рівнів у державній геодезичній системі координат УСК-2000, які оприлюднені як геопросторові сервіси відображення даних;
 
3) вжиття заходів для забезпечення інституційної та технічної спроможності для належного використання виконавчими органами відповідних рад Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва;
 
4) підключення центрів надання адміністративних послуг до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.
 
9. До введення в дію Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва в частині створення інвентаризаційних справ, матеріалів технічної інвентаризації, технічних паспортів закінчених будівництвом об’єктів та їх частин (житлових та нежитлових приміщень), об’єктів незавершеного будівництва, укладення електронних договорів про проведення технічної інвентаризації та вчинення інших дій щодо цих документів з 1 серпня 2021 р.:
 
фізичні особи — підприємці або юридичні особи, які відповідно до частини другої статті 393 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” проводять технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна, вносять до електронного кабінету користувача Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва відомості про проведену технічну інвентаризацію об’єкта нерухомого майна;
 
суб’єкти державної реєстрації прав під час надання послуги у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень використовують дані про об’єкт нерухомості, право на який підлягає реєстрації, з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.
 
10. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 88 Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, затвердженого цією постановою, який набирає чинності з 1 серпня 2021 р., і абзацу тринадцятого підпункту 2 пункту 60 та пункту 174 зазначеного Порядку, які набирають чинності з 1 жовтня 2021 року.
 
Порядок та зміни, що додаються...