Огляд новин законодавства за період 27.01. - 02.02.2013р.


Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України  "Про затвердження Порядку адміністрування Державного земельного кадастру" від 27.12.2012  № 836. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 січня 2013 р. за № 153/22685

 Цим наказом затверджено Порядок адміністрування Державного земельного кадастру, який визначає зміст та загальні вимоги до адміністрування Державного земельного кадастру.

 В Порядку, зокрема, вказується, що:

-адміністратор Державного земельного кадастру - державне підприємство, що належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин;

-адміністрування Державного земельного кадастру - здійснення заходів щодо створення та супроводження програмного забезпечення Державного земельного кадастру; технічне й технологічне забезпечення Державного земельного кадастру; збереження та захист відомостей Державного земельного кадастру;

-користувач - фізична або юридична особа, яка користується відомостями Державного земельного кадастру та/або здійснює обмін відомостями у порядку інформаційної взаємодії між кадастрами, реєстрами та інформаційними системами згідно із законодавством.

 

Станом на 02.02.2013 року не набрав чинності.

 

Кабінет Міністрів привів у відповідність із чинним законодавством Порядок посвідчення заповітів і довіреностей, що прирівнюються до нотаріально посвідчених. Зміни до відповідної урядової постанови були ухвалені на засіданні Кабінету Міністрів 30 січня за поданням Міністерства юстиції.

Кабінет Міністрів, зокрема, наділив уповноважених посадових осіб органів місцевого самоврядування правом посвідчувати довіреності осіб, які проживають у населених пунктах, де немає нотаріусів.

Це право не поширюватиметься на посвідчення довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, довіреностей на управління і розпорядження корпоративними правами та довіреностей на користування та розпорядження транспортними засобами.

 За словами Міністра, указані зміни покликані забезпечити реалізацію змін Цивільного кодексу України та положень нової редакції Закону України «Про нотаріат».

 Зокрема, 1 січня 2013 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про безоплатну правову допомогу», яким, зокрема, було внесено зміни до статті 245 Цивільного кодексу України. Змінами було передбачено, що довіреність суб’єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу, за зверненням якого прийнято рішення про надання такої допомоги, може бути посвідчена посадовою особою органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги. Указані довіреності прирівнюються до нотаріально посвідчених.

 Крім того, статтею 40 нової редакції Закону України «Про нотаріат», яка також набрала чинності 1 січня 2013 року, встановлено право начальника установи виконання покарань посвідчувати справжність підпису на документах. Таке посвідчення прирівнюється до нотаріального посвідчення справжності підпису.

Виходячи з указаних законодавчих змін, Кабінет Міністрів вніс зміни до урядової постанови, якою затверджено Порядок посвідчення заповітів і довіреностей, що прирівнюються до нотаріально посвідчених.

 

Постанова набере чинності після її офіційного опублікування(наразі, текст відсутній на сайті законодавства).

 

Кабінет Міністрів на своєму засіданні 30 січня ухвалив зміни до переліку інформації, яка підлягає внесенню до Державного реєстру баз персональних даних. Відповідні зміни до урядової постанови, якою було затверджено Положення про Державний реєстр баз персональних даних та порядок його ведення, розробляло Міністерством юстиції у зв‘язку зі змінами Закону України «Про захист персональних даних».

З урахуванням законодавчих змін Кабінет Міністрів звільнив володільців персональних даних від обов’язку реєстрації баз персональних даних, ведення яких пов’язано із забезпеченням та реалізацією трудових відносин, а також баз персональних даних, які містять перелік членів громадських, релігійних організацій, професійних спілок та політичних партій.

Водночас, доповнено перелік інформації, яка підлягає внесенню до Державного реєстру баз персональних даних. Зокрема, до Реєстру вноситиметься інформація про третіх осіб, яким передаються персональні дані, а також про транскордонну передачу персональних даних. Крім того, вноситиметься інформація про склад персональних даних, які обробляються.

Крім того, розширено перелік інформації, яка є у загальному доступі на веб-сайті Державного реєстру баз персональних даних. Зокрема, у відкритому доступі міститиметься інформація про склад персональних даних, які обробляються; інформація про третіх осіб, яким передаються персональні дані; інформація про транскордонну передачу персональних даних; інформація про інших розпорядників баз персональних даних: найменування, місцезнаходження - для юридичних осіб та прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) - для фізичних осіб.

Прийняття постанови сприятиме вдосконаленню процедури державної реєстрації та належному наповненню державного реєстру баз персональних даних інформацією щодо обробки персональних даних.

 

Постанова набере чинності після її офіційного опублікування(наразі, текст відсутній на сайті законодавства).

 

 

© 2012 Асоціація «Земельна спілка України». Всі права захищено.

Дана інформація була підготовлена Асоціацією «Земельна спілка України». Забороняється відтворення та використання повністю або будь-якої частини даної інформації у будь-якому форматі, включаючи графічний, електронний, копіювання, передрук чи використання в будь-який інший спосіб без письмової згоди Асоціації «Земельна спілка України».