Огляд новин законодавства за період 28.04. - 04.05.2013р

•    30.04.2013
Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань надання адміністративних послуг" від 24 квітня 2013 р. № 309.

Постановою внесено до постанов Кабінету Міністрів України такі зміни:

1) пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 1 липня 2009 р. № 724 “Деякі питання надання адміністративних послуг, видачі документів дозвільного характеру” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 53, ст. 1839; 2010 р., № 78, ст. 2749) виключити;
2) абзац четвертий пункту 2 Методики визначення собівартості платних адміністративних послуг, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 66 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 6, ст. 260), виключити.


Також визнано такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком.

 
Станом на 04.05.2013р. не набрала чинності.•    29.04.2013
Постанова Кабінету Міністрів України "Про віднесення посади державного адміністратора і посади адміністратора до відповідної категорії посад державних службовців і посад в органах місцевого самоврядування" від 24 квітня 2013 р. № 265-р.

Відповідно до статті 25 Закону України “Про державну службу” віднести посаду державного адміністратора і посаду адміністратора до таких категорій посад державних службовців:
п’ята - державний адміністратор Київської та Севастопольської міської держадміністрації, обласної держадміністрації, уповноваженого Радою міністрів Автономної Республіки Крим міністерства або республіканського комітету і адміністратор Київської та Севастопольської міської держадміністрації;
шоста - державний адміністратор районної та районної у м. Києві держадміністрації і адміністратор районної, районної у містах Києві та Севастополі держадміністрації.

Відповідно до статті 14 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” віднести посаду державного адміністратора міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення (її виконавчих органів) і адміністратора міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення (її виконавчих органів), а також міської, селищної ради (її виконавчих органів) населених пунктів, які є адміністративними центрами районів, до п’ятої категорії посад в органах місцевого самоврядування.

Визнано такими, що втратили чинність:

розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 2063 “Про віднесення посади державного адміністратора міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення (їх виконавчих органів), районної і районної у м. Києві держадміністрації, Київської та Севастопольської міськдержадміністрації, облдержадміністрації, уповноваженого Радою міністрів Автономної Республіки Крим міністерства або республіканського комітету до відповідної категорії посад державних службовців і посад в органах місцевого самоврядування” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 85, ст. 2995);

розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 січня 2012 р. № 28 “Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 2063” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 5, ст. 183).
 
Набрання чинності 27.04.2013р.


    
•    30.04.2013
Інформаційний лист Вищого господарського суду України "Про доповнення Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2011 № 01-06/249 "Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів" від 24.04.2013  № 01-06/757/2013.

Листом доповнено Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 15.03.2011 № 01-06/249 "Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів".
 
Опубліковано 30.04.2013р.
    

© 2012 Асоціація «Земельна спілка України». Всі права захищено.
Дана інформація була підготовлена Асоціацією «Земельна спілка України». Забороняється відтворення та використання повністю або будь-якої частини даної інформації у будь-якому форматі, включаючи графічний, електронний, копіювання, передрук чи використання в будь-який інший спосіб без письмової згоди Асоціації «Земельна спілка України».