Закон "Про Державний земельний кадастр" - Стаття 12. Склад відомостей Державного земельного кадастру про державний кордон України

1. До Державного земельного кадастру вносяться такі відомості про державний кордон України:

 графічне зображення державного кордону України;

повні назви суміжних іноземних держав;

опис меж прикордонної смуги;

інформація про документи, на підставі яких встановлено державний кордон України;

дані щодо демаркації державного кордону України.

 ЗСУ: Коментована норма встановлює склад відомостей про державний кордон України, які вносяться до Державного земельного кадастру. Особливості договірно-правового оформлення державного кордону України встановлені Указом Президента України від 28.04.2011 № 509/2011.

Демаркація кордонів – це проведення лінії державного кордону на місцевості з позначенням його спеціальними прикордонними знаками. Демаркація здійснюється на підставі документів про делімітацію кордонів (договір, опис лінії державного кордону з додатком спеціальної карти) спільними комісіями, створюваними на паритетних засадах.

Під час робіт по демаркації проводиться топографічна зйомка або аерофотозйомка місцевості, на підставі чого складається великомасштабна топографічна карта прикордонної смуги, встановлюються прикордонні знаки (стовпи, дротяні загороди тощо) і визначаються їх топографічні координати. Про всі дії по демаркації кордонів складаються спеціальні документи: протоколи з описом проходження лінії межі і прикордонних знаків (до протоколів додаються схеми і фотознімки цих знаків). Прикордонні знаки не підлягають довільному переміщенню, і сторони зобов'язані стежити за їх належним станом.

Додатково див. коментар до пункту 1 статті 10.

 

©Цей матеріал підготовлено експертами Земельної спілки України в рамках спільного проекту Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй та Міністерства юстиції України "Юридичне забезпечення прав і можливостей бідних"