Закон "Про Державний земельний кадастр" - Стаття 41. Плата за внесення відомостей до Державного земельного кадастру...

1. За внесення відомостей до Державного земельного кадастру, внесення змін до них, надання відомостей з Державного земельного кадастру справляється плата.

Перелік, розміри, порядок справляння та використання плати встановлюються Кабінетом Міністрів України.

ЗСУ: Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2011 № 835 врегульовано порядок надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами адміністративних послуг, а також розмір плати за них.

2. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами або прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, здійснюється безоплатно.

ЗСУ: Коментована норма встановлює безоплатність внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, у випадках встановлення таких обмежень згідно законів або прийнятих відповідно до них нормативно-правовими актів.

 

 

©Цей матеріал підготовлено експертами Земельної спілки України в рамках спільного проекту Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй та Міністерства юстиції України "Юридичне забезпечення прав і можливостей бідних"