Проект розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку земельних відносин та національної інфраструктури геопросторових даних в Україні на період до 2030 року»

Оприлюдненим проектом акта пропонується схвалити Концепцію Державної цільової програми розвитку земельних відносин та національної інфраструктури геопросторових даних в Україні на період до 2030 року.
 
Крім цього проектом акта передбачено визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.06.2009 № 743-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку земельних відносин в Україні на період до 2020 року».
 
Прийняття проекту акта дозволить:
 
-забезпечити створення та функціонування національної інфраструктури геопросторових даних;
 
-підвищити рівень задоволення потреб державних органів та органів місцевого самоврядування, науки, освіти,  культури  та суспільства в актуальних та достовірних геопросторових даних, що сприятиме економічному розвитку держави,  забезпечить підвищення рівня управління національною економікою та сприятиме збільшенню науково-технічного потенціалу держави;
 
-забезпечити внесення 100 % відомостей про земельні ділянки до Державного земельного кадастру, інтеграція Державного земельного кадастру та інших кадастрів та інформаційних систем;
 
-посилити охорону земель як основного національного багатства;
 
-забезпечити створення ефективного механізму надання адміністративних послуг  в галузі земельних відносин в електронній формі, у тому числі  видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою, накопичення та збереження цих відомостей, і знеособлення персональних даних, створення електронної бібліотеки «Державний фонд документації із землеустрою»;
 
-вирішити інші питання в галузі земельних відносин.
 
 
Держгеокадастр