Кадастровая карта

База земельного законодательства

База земельных участков

Законодательство: обзоры, комментарии

Вопросы - ответы

Индивидуальное хозяйство: дом, сад

Пошаговые схемы

Фермерство: создание, ведение, налоги

Шаблоны документов

Полезная информация и ссылки

Защита прав на землю

Видеоматериалы по земельным отношениям

Шаблони українською Зразок позовної заяви про визнання права власності на земельну ділянку в порядку спадкування за заповітом

 

________________________________________ суд

___________________________________ області

(поштова адреса: ______________________)

   

позивач ________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

місце проживання: ______________________

номер засобів зв’язку: __________________

Інші засоби зв’язку відсутні

відповідач ___________________________________

місце знаходження: _____________________

номер засобів зв’язку: ___________________

Інші засоби зв’язку невідомі

ціна позову ___________________

(відповідно до нормативної грошової оцінки земельної ділянки)

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про визнання права власності на земельну ділянку в порядку спадкування

 

«___» ___________ ______ року помер(ла) ____________________________________ (ПІБ), про що _______________________________ видано Свідоцтво про смерть серії _______ № _________ (копія Свідоцтва про смерть  додається).

Померлим(ою) «___» __________________ ___________ року було складено заповіт, зареєстрований у реєстрі за № _______, відповідно до якого спадкоємцем всього майна, де б воно не знаходилося і з чого б воно не складалося і взагалі все те, що належить спадкодавцеві на день смерті, є Позивач (копія заповіту додається).

На підставі заповіту, посвідченого __________________________________________, на ім’я Позивача державним нотаріусом ____________________________________________________ «___» __________ _______ року видано Свідоцтво про право на спадщину за заповітом (копія Свідоцтва про право на спадщину додається).

Згідно зазначеного Свідоцтва про право на спадщину, спадщина складається з ________________________________.

В той же час, в Свідоцтві про право на спадщину до складу спадкового майна, що перейшло Позивачу в порядку спадкування, не було включено земельну ділянку, що належала померлій, що пов’язано з наступним.

Померлий(а) ___________________________________ отримав(ла) на підставі ____________________________________ у приватну власність земельну ділянку площею ______________ для __________________________, яка розташована ____________________________________________, кадастровий номер _______________________.

Однак, за час свого життя померлий(а) не встиг(ла) здійснити державну реєстрацію права власності на зазначену земельну ділянку та виготовити на власне ім’я державний акт на право власності на земельну ділянку.

Відповідно до ст. 1216 Цивільного кодексу України спадкуванням є перехід прав та обов'язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців).

Статтею 1218 Цивільного кодексу України визначено, що до складу спадщини входять  усі права та обов'язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті.

Статтею 1233 Цивільного кодексу України визначено, що заповітом є особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті.

Відповідно до ч. 1 ст. 1225 Цивільного кодексу України право власності на земельну ділянку переходить до спадкоємців на загальних підставах, із збереженням її цільового призначення.

З наведених норм чинного законодавства України та фактичних обставин справи випливає наступне.

Позивач, є спадкоємцем за заповітом всього майна померлого(ї) ____________________________________, що складається з ______________________________________,  а також земельної ділянки площею _____________ га для ________________________________________, яка розташована в ____________________________________________, кадастровий номер _______________________.

Право власності на зазначену земельну ділянку за померлим(ою) виникло на підставі ________________________________.

Проте померлий(а) за час свого життя не встиг(ла) здійснити державну реєстрацію прав на земельну ділянку та виготовити державний акт на право власності на земельну ділянку.

Згідно заповіту спадкоємцем всього майна, в тому числі земельної ділянки, після смерті ________________________________ є Позивач.

Проте, враховуючи те, що право на земельну ділянку не було зареєстровано за померлим(ою), Позивач не має можливості зареєструвати дану земельну ділянку на своє ім’я.

За викладених обставин Позивач змушений звернутися до суду задля визнання права власності на земельну ділянку.

Відповідно до ст. 3 ЦПК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.

Згідно ст. 4 ЦПК України, здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб у спосіб, визначений законами України.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 16 ЦК України визначено, що одним із способів захисту цивільних прав та інтересів є визнання права.

 

Відповідно до Довідника нормативної грошової оцінки земель населених пунктів середня (базова) вартість одного квадратного метра земель в _________________________________ складає _________ грн. Виходячи з цього, нормативна грошова оцінка земельної ділянки, площею __________ га, в _______________________________________ складає ______________ грн.

 

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 16, 1223, 1225, 1261 ЦК України, ст.ст. 1, 3, 4, 118, 119 ЦПК України, -

 

ПРОШУ СУД:

 

1. Визнати за ____________________________________________ (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків – ______________________) право власності на земельну ділянку площею ____________ га для _________________________________________________, яка розташована в _________________________________________, кадастровий номер ______________________________, в порядку спадкування після смерті ____________________________________.

 

Додатки:

1. Документ, що підтверджує сплату судового збору;

2. Копія Свідоцтва про смерть;

3. Копія заповіту від ___________________;

4. Копія паспорту позивача;

5. Копія ідентифікаційного номеру позивача;

6. Інші документи, що підтверджують обставини, викладені в позовній заяві;

7. Копія позовної заяви та доданих до неї документів для надіслання відповідачу.

 

 

«_____» ____________________ 2013 року

 

Позивач ________________ /_______________________/

 

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

        

Зразок цього документу може використовуватися як основа, але не обов’язково повністю підійде для Вашого випадку.

У кожній конкретній ситуації бажано звертатися до фахівців для уникнення непорозумінь та помилок.

Асоціація «Земельна спілка України» не несе відповідальність за наслідки, що виникли у зв’язку з використання цього документу.

 

У рамках надання послуг з вирішення судових спорів «Земельний спілка України» здійснює проведення юридичного аналізу і визначення перспектив спору, наші спеціалісти розроблять оптимальну систему захисту ваших інтересів, підготують всі види судових документів (позовні заяви, заперечення (відгуки) на позовні заяви, пояснення, заяви, клопотання тощо), представлять ваші інтереси в позасудових процедурах врегулювання спору, в судових інстанціях усіх рівнів, в процесі виконавчого провадження при виконанні судових рішень.

 

© 2013 Асоціація «Земельна спілка України». Всі права захищено.
Дана інформація була підготовлена Асоціацією «Земельна спілка України». Забороняється відтворення та використання повністю або будь-якої частини даної інформації у будь-якому форматі, включаючи графічний, електронний, копіювання, передрук чи використання в будь-який інший спосіб без письмової згоди Асоціації «Земельна спілка України».

 

Самое популярное

Главные новости

Порядок проведения инвентаризации земель

Подробнее...

Информация о нормативной денежной оценке земель населенных пунктов

Подробнее...

Вниманию исполнителей работ по землеустройству: справочник природно-сельскохозяйственного районирования Украины

Подробнее...

Структура электронного документа о нормативной денежной оценке земель населенных пунктов

Подробнее...

К вниманию пользователей Земельного портала Украины! На нашем сайте обновлена база земельного законодательства

Подробнее...

Изменения в Земельный кодекс по проведению земельных торгов

Подробнее...

О необходимости предоставления нотариусам документа о денежной оценке земельного участка и взимания государственной пошлины при удостоверении сделок по отчуждению земельных участков, принадлежащих юридическим лицам

Подробнее...

О налогообложении субаренды земельных участков государственной или коммунальной собственности

Подробнее...

Заполнение декларации плательщика единого налога четвертой группы по предоставлению сведений о наличии земельных участков

Подробнее...

Об изменениях в Налоговый кодекс в части платы за землю и индексации нормативной денежной оценки земель

Подробнее...

Консультації

 

Послуги для фізосіб

 

Услуги для бизнесу

 
 
 

Продати земельну ділянку

 

©2019 Ассоциация «Земельный союз Украины»

Все права защищены. Этот веб-сайт является собственностью Ассоциации «Земельный союз Украины».Все исключительные имущественные и неимущественные авторские права на информацию, размещаемую на сайте www.zem.ua принадлежат Ассоциации «Земельный союз Украины» или непосредственному автору этих материалов, если в тексте не указывается другое. Запрещается воспроизведение и использование любой части этого веб-сайта и информации, размещенной на нем, в любом формате, включая графический, электронный, копирование или использование любым другим способом без предварительного письменного согласия Ассоциации «Земельный союз Украины».

 

По вопросам сотрудничества, а также для представителей СМИ т. 098-156-40-40